Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe steunmaatregelen Brusselse gewest

Nieuwe steunmaatregelen Brusselse gewest

  • 04/11/2020

Na de nieuwe verstrengde maatregelen in de strijd tegen de tweede golf in de corona-pandemie, heeft de Brusselse regering eind oktober bijkomende steunmaatregelen gelanceerd voor de meest getroffen sectoren, inzonderheid horeca, toerisme en evenementen. Intussen is ten behoeve van alle ondernemingen de proxi-lening operationeel, waarbij bedrijven in het Brusselse gewest goedkoop kunnen lenen bij particulieren, die hiervoor een fiscaal voordeel genieten.

Proxi-lening

De “proxi-lening” is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van kmo’s via een belastingkrediet op één of meer leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt. Het is de Brusselse variant van de win-win-lening die reeds enkele jaren in het Vlaamse gewest van toepassing is.

Via de proxi-lening kan de kredietnemer (zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een goedkope, achtergestelde lening voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (inwoner van het Brusselse gewest). Tot 31 december 2021 kan er tot 300.000 euro worden geleend, nadien 250.000 euro.

Het betreft een achtergestelde lening, met een rentevoet van 0,875% tot max 1,75%. De kredietgever kan de eerste drie jaar een jaarlijks belastingvoordeel van 4% genieten en daarna van 2,5% voor de resterende jaren. Onder bepaalde voorwaarden kan hij een eenmalig belastingkrediet van 30% genieten op de definitief verloren hoofdsom, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

Premie voor de evenementensector

Het Gewest ondersteunt de zwaar door de COVID-19-crisis getroffen ondernemingen van de Brusselse evenementen-, culturele en toerismesector en van het nachtleven. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen in deze sectoren een premie krijgen van 3.000 tot 9.000 euro.

De premie-aanvraag moet tussen 4 november en 4 december 2020 worden ingediend

Premie voor de hotels

Brusselse hotels en aparthotels krijgen onder bepaalde voorwaarden steun van het gewest:

  • Voor een toeristenverblijf met een capaciteit van ten hoogste 18 logieseenheden: forfaitaire premie van 20.000 euro
  • Voor een toeristenverblijf met een capaciteit van meer dan 18 logieseenheden : 1.100 euro per hotelkamer of andere logieseenheid, beperkt tot 200.000 euro per hotel of aparthotel.

Het aantal logieseenheden op het ogenblik van de registratie van het hotel of het aparthotel bepaalt het aantal dat in overweging wordt genomen.

De premie-aanvraag moet uiterlijk op 13 november worden ingediend.

Premie voor de culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk, met maximum 5 personeelsleden, die te lijden hebben onder de crisis, kunnen onder bepaalde voorwaarden  een premie van 4.000 euro krijgen.

Uiterlijk op 23 november 2020 moet de premie-aanvraag worden ingediend.

Premie voor café’s en bars die moeten sluiten

Bars en cafés die verplicht moeten sluiten, kunnen een éénmalige premie van 3.000 euro krijgen. Het betreft cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse en die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van het Besluit van 8 oktober 2020.

Overheidsgaranties

Via het Brussels Waarborgfonds kunnen bedrijven ter ondersteuning van de cashflows overheidsgaranties op bankleningen toegekend krijgen,  voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro. De garantie van Brussel is een aanvulling  op de federale staatsgarantie.

Leningen aan de horecasector

Op verzoek van de Brusselse regering ondersteunt finance&invest.brussels via leningen niet alleen restaurants en cafés en hun leveranciers, maar ook hotels. Deze leningen zijn voorzien om bedrijven te helpen die als gevolg van de coronacrisis met een tekort aan kapitaal kampen. Er werd in totaal voor 40 miljoen euro hiervoor ter beschikking gesteld aan finance&invest.brussels.

Microkredieten Brusoc Recover

BRUSOC, filiaal van finance&invest.brussels, kreeg  de mogelijkheid kaskredieten te  verstrekken van maximaal 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet aan zelfstandigen, micro-ondernemingen en organisaties  van de sociale economie. De ondernemingen die deze lening – Recover - kunnen aanvragen, moeten getroffen zijn door de coronacrisis en een thesauriebehoefte hebben. 

Noodondersteuning Brusselse bedrijven 

Bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen beroep doen op een gewestelijk support-team, bestaande uit coaches en begeleiders die de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties verenigen. Zij zullen je ondersteunen met advies, expertise en nuttige contacten om je doorheen deze crisis te loodsen. Zij kunnen je ondersteunen in verscheidene domeinen : coaching, boekhouding & financiering, administratieve procedures, thematische expertise, export, kredietbemiddeling & juridisch advies. 
Opgelet: deze begeleiding heeft geen betrekking op de federale of regionale premies en maatregelen. Indien je daar vragen over hebt, kan je ze rechtstreeks stellen aan 1819 via het nummer 1819.

Meer info is hier terug te vinden.