Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe stap naar logistieke roeping Schaarbeek-Vorming

Nieuwe stap naar logistieke roeping Schaarbeek-Vorming

  • 04/04/2022

De weg ligt open voor de ontwikkeling van de NMBS-terreinen op het gewezen rangeerstation “Schaarbeek-Vorming” tot een logistieke zone, voor transport over weg, waterweg én ook het spoor. De Brusselse regering bereikte met de federale mobiliteitsminister een princiepsakkoord voor het behoud van de spoorverbinding op deze site. Voka Metropolitan verheugt zich hierover en dringt aan op verdere stappen.

De site van Schaarbeek-Vorming, langsheen het kanaal, is eigendom van het Fonds voor de Spoorinfrastrcutuur (FSI). Deze vennootschap is volledig in handen van de federale staat en beheert vroegere gronden van de NMBS. FSI moet deze gronden te gelde maken. Daartoe werd Infrabel, de beheerder van de spoorinfrastructuur, destijds verplicht de sporen op de site van Schaarbeek-Vorming te  verwijderen. Dat moest gebeuren tegen maart 2021, maar de Haven van Brussel spande een procedure aan om de spoorconnectie te vrijwaren. Deze is nog hangende.

Onlangs bereikten de Brusselse milieuminister Alain Maron en de federale mobiliteitsminister Georges Gilkinet, die de voogdij heeft over Infrabel en FSI, een akkoord waarmee de spoorconnectie kan behouden blijven. Het akkoord houdt in dat Infrabel een alternatief spoortraject zal ontwikkelen dat de connectie van Schaarbeek-Vorming per spoor verzekert. Dat akkoord moet nu nog verder geconcretiseerd worden.

Met dit akkoord ligt de weg open om de site van Schaarbeek-Vorming te herontwikkelen tot een trimodale logistieke zone, verbonden via het spoor, de weg, en het water (zeekanaal Brussel-Rupel). Nu komt het er op aan snel de volgende stappen te zetten, met name de verwerving van de terreinen door het Brusselse gewest en de uitwerking van een concreet ontwikkelingsplan. De Brusselse metropool heeft nood aan een duurzame belevering van goederen en materialen, onder meer voor bouwprojecten. De ontwikkeling van de Schaarbeek-Vorming biedt een enorme opportuniteit om hiervoor ruimte en infrastructuur te creëren.
 

Contactpersoon