Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe resultaatvoorschriften leggen strengere sorteerregels op voor bedrijfsrestafval in afzetcontainers

Nieuwe resultaatvoorschriften leggen strengere sorteerregels op voor bedrijfsrestafval in afzetcontainers

  • 16/12/2022

Vanaf 2023 zal een foutieve bronsortering voor bedrijven bijkomende kosten met zich meebrengen. Bedrijven die niet correct sorteren meer te moeten betalen aan hun inzamelaar.

Bedrijven zijn verplicht om bepaalde afvalstromen te sorteren aan de bron. Die mogen dus niet bij het restafval. Dat levert op alle vlakken winst op: 
•    Waardevolle materialen kunnen zoveel mogelijk worden gerecycleerd en blijven langer in de keten. Dat is belangrijk, want grondstoffen zijn schaars en worden daardoor ook duurder. 
•    De kosten om bedrijfsrestafval te verwerken zijn lager. 

Strengere regels 

Als er niet correct wordt gesorteerd aan de bron, ontstaan er verderop in de keten problemen. Recycleerbaar afval dat bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden. En restafval dat nog recycleerbaar materiaal bevat, mag niet zomaar verbrand worden. Het moet voldoen aan door de wet bepaalde resultaatsvoorschriften. Vanaf 1 januari 2023 verstrengen die voorschriften.  

De voorschriften gelden steeds voor bedrijfsrestafval dat individueel wordt ingezameld, bijvoorbeeld via een afzetcontainer. Als de container te veel recycleerbaar materiaal bevat, moet de inzamelaar het afval nasorteren voor het naar verbranding kan. De kost van die nasortering kan doorgerekend worden aan de klant.  

Afwijkingen 

Omdat de nasorteercapaciteit voor bedrijfsrestafval dat niet correct werd gesorteerd aan de bron in de sector momenteel nog vrij beperkt is, zullen er hiervoor in 2023 nog afwijkingen worden voorzien op het verbrandingsverbod op bedrijfsafval. Deze afwijkingen worden enkel verleend op bedrijfsrestafval dat individueel werd ingezameld.

Als het afval niet nagesorteerd wordt omdat de inzamelaar zo’n afwijking heeft, moet de inzamelaar ter compensatie een verhoogde heffing betalen. De inzamelaar rekent die hogere heffing natuurlijk ook door naar de afvalproducent.  Als afvalproducent heeft u er dus alle belang bij om aan de bron te sorteren. Ga dus zeker in overleg met uw afvalinzamelaar.


 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur Milieu & Klimaat

imu - VZW - Maattwerk
imu - vzw - obd 1