Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Nieuwe regelgeving inzameling afval

  • 09/07/2021

Maak je in je bedrijf een sorteerfout bij de inzameling van afval? Vanaf 1 september 2021 zijn de inzamelaars verplicht om aan de sorteerfout een non-conformiteit te koppelen. De inzamelaar heeft 3 mogelijkheden.

Vandaag ben je als bedrijf verplicht om jouw afval selectief aan te bieden en moet je een contract afsluiten met een privé-inzamelaar voor de inzameling van het restafval. 22 afvalstoffen mogen nooit in het restafval terechtkomen. 

overzicht afval

Bron afbeelding: OVAM

Inzamelaars zijn wettelijk verplicht om jouw restafvalcontainer visueel te controleren en jou te wijzen op de sorteerfouten.

Uit de sorteeranalyse van het bedrijfstrestafval van 2017 blijkt dat er nog heel wat afvalstromen verkeerdelijk in de restafvalcontainer terecht komen. Vanaf 1 september 2021 zijn de inzamelaars daarom ook verplicht om aan de sorteerfout een non-conformiteit te koppelen en deze in een (centraal) register bij te houden.

De non-conformiteit wordt ten laatste de volgende dag aan jou gemeld, om een sorteerfout in de toekomst te vermijden.  

3 keuzes

Een inzamelaar kan uit drie mogelijkheden kiezen hoe om te gaan met een sorteerfout vastgesteld in jouw restafval. Afhankelijk van de keuze kunnen er extra kosten worden doorgerekend: 

Keuze 1: weigering

Het recipiënt kan geweigerd worden als een sorteerfout wordt opgemerkt. Dit is verplicht wanneer gevaarlijk afval wordt vastgesteld.

Hierdoor krijg je de kans om de afvalstoffen die onder de sorteerplicht vallen uit het restafval te verwijderen en selectief aan te bieden voor inzameling.

Nadien zal de inzamelaar de restafvalcontainer komen legen. 

Keuze 2: via sorteercentra naar verbrandingsinstallatie

Het recipiënt kan naar een sorteercentrum gebracht worden, waarbij de inzamelaar via nasortering de sorteerfout verwijdert. Het restafval zonder sorteerfouten wordt vervolgens getransporteerd naar de verbrandingsinstallatie. 

Keuze 3: rechtstreeks naar verbrandingsinstallatie

Het recipiënt kan rechtstreeks naar de verbrandingsinstallatie gebracht worden.  

Centraal register

Enkel bij keuze 3 is de inzamelaar verplicht om de non-conformiteit door te geven via het centraal register. Het centraal register wordt beheerd door de OVAM en zal gebruikt worden om gerichte controles te laten uitvoeren op vermoede veelvuldige overtreders.

Bij de twee andere opties moeten de inzamelaars de non-conformiteiten ook bijhouden, maar dan in een eigen register. Handhavers kunnen ook die interne registers evenwel opvragen om ook hier opnieuw gerichte controles uit te voeren op vermoede veelvuldige overtreders. 

De non-conformiteiten uit de registers dienen enkel voor het aansturen van de controle-activiteiten van de handhavers. Ze gelden dus in geen enkel geval als direct of indirect bewijs van een overtreding van de wetgeving. Enkel de handhaver kan een overtreding vaststellen op basis van een eigen controle terplekke bij het bedrijf.   

Afspraken maken

Welke inzamelingskeuze er gemaakt wordt en op welke manier je op de hoogte zal gebracht worden van de non-conformiteit, wordt volledig overgelaten aan de inzamelaar. Hierover kan je als bedrijf best afspraken maken met jouw inzamelaar.

Zo kan er bijvoorbeeld geopteerd worden voor één bepaalde inzamelingskeuze of een uitsluiting van een bepaalde inzamelingskeuze. Daarnaast kunnen er ook afspraken gemaakt worden om de sorteerfouten op geregelde tijdstippen te bespreken en door optimalisatie van de inzameling (inzameling nieuwe afvalstroom, plaatsing recipiënten, afvaleilanden, het inzamelen van meerdere niet-gevaarlijke droge afvalstromen in één container…) kunnen toekomstige non-conformiteiten vermeden worden.

Samen met jouw inzamelaar maak je zo de circulaire economie in Vlaanderen een stukje meer waar.  

Meer informatie over de verplichtingen rond selectieve inzameling en tips en tricks kan u terugvinden op de website van de OVAM

 

 

 

 

imu - vzw - Altez