Skip to main content

Nieuwe premie-aanvraag te complex

  • 28/06/2017

Sinds 1 januari 2017 kan een werkgever voor de aanwerving van een langdurige werkzoekende een Vlaamse premie aanvragen. Dit vormt het sluitstuk van het Banenpact van 2015 en het Vlaamse fel vereenvoudigde doelgroepenbeleid. De Vlaamse sociale partners hebben in dat Banenpact gevraagd dat een eventuele premie eenvoudig aan te vragen zou zijn. Daar wringt volgens Voka momenteel het schoentje.

Zolang de problemen niet opgelost zijn, pleit Voka voor een verlenging van de indientermijn.

  • Weinig bedrijven dienen aanvraag in voor nieuwe aanwervingspremie
  • Aanvraagprocedure is complex
  • Er is gebruiksvriendelijke online-aanvraag nodig tegen ten laatste september

De incentive wordt betaald in twee schijven: een eerste schijf van 1.250 euro na een tewerkstelling van drie maanden, een tweede schijf na een tewerkstelling van twaalf maanden. Maar ondanks de instroom van een grote groep aan langdurige werkzoekenden op de arbeidsmarkt (16.000 in 2015), dienen bitter weinig bedrijven een aanvraag in voor deze nieuwe aanwervingspremie. Er is vandaag sprake van slechts een kleine 200 aanvraagdossiers sinds 1 januari 2017.

Is er sprake van onwetendheid? Zijn er technische belemmeringen die werkgevers ontmoedigen? We hebben er het raden naar.

Zeker is dat de aanvraagprocedure verre van eenvoudig is. Een mogelijke oorzaak van het beperkt aantal ingediende dossiers:

  • De aanvraagprocedure kan alleen online gebeuren. Maar het onlineplatform is nog in opbouw, waardoor er in afwachting wordt gewerkt met een erg verwarrende cascade van vier tussentijdse ‘meldings- en semi-aanvraagprocedures’.
  • De online-aanvraag kan niet volledig gebeuren via het Vlaamse e-loket want eerst moeten digitale sleutels aangevraagd worden via federale kanalen. Ervaring leert dat dit geen eenvoudige, snelle en kosteloze klus is.
  • Uitbesteden aan een derde (sociaal secretariaat, boekhoudkantoor, …) roept ook vragen op omdat enkel een individu gemandateerd kan worden, geen organisatie.

Voka is tevreden dat men via digitale weg een efficiëntere behandeling van dossiers wil realiseren. Maar er moeten voor deze premie nog heel wat technische problemen en vereenvoudigingen doorgevoerd worden. Voka vraagt dat tegen september een efficiënte gebruiksvriendelijke online-aanvraag mogelijk is. Omdat voor deze premie de elektronische weg de enige manier is, pleit Voka voor een verlenging van de indientermijn, zolang de problemen niet opgelost zijn. Anders gaat dit ten koste van de langdurige werkzoekenden en de werkgevers.

Sowieso is verdere monitoring van de maatregel nodig en moet er bijsturing komen indien nodig.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez