Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe lockdown zou doodsteek zijn voor 1 op 4 Vlaamse bedrijven

Nieuwe lockdown zou doodsteek zijn voor 1 op 4 Vlaamse bedrijven

  • 13/05/2020

Komt het tot een nieuwe lockdown zoals die van de voorbije weken, dan overleeft 1 op de 4 Vlaamse bedrijven dat niet. Zo blijkt uit een nieuwe enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bij 800 leden. “Het is dan ook van groot belang dat iedereen de nodige veiligheidsmaatregelen blijft volgen”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Komt het toch tot een tweede golf van besmettingen, dan moeten we die slim en gericht aanpakken, met de focus op testing en tracing. Wij moeten in dat geval het virus lam leggen en niet de economie en onze bedrijven.” 

Exact twee maanden geleden ging een brede lockdown in om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De meerderheid van de Vlaamse ondernemingen (57%) steunt die beslissing van de overheid, blijkt uit een nieuwe enquête van Voka. Een kwart kan zich niet vinden in de lockdown, wat begrijpelijk is want de lockdown heeft voor vele bedrijven (te) lang geduurd en voor een aantal sectoren (horeca, toerisme, luchtvaart, evenementen, …) duurt die nog steeds.  “Bedrijven volgen de veiligheidsmaatregelen ook nauwgezet op, met telewerk, social distancing en door beschermingsmateriaal te voorzien zoals tussenwanden of handschoenen en mondmaskers voor de medewerkers”, stelt Hans Maertens vast. “Iedereen wil een heropflakkering van de epidemie vermijden, want dat zou bijzonder negatieve gevolgen hebben.” 

Structurele schade dreigt 

In de nieuwe Voka-enquête zegt een kwart (26 procent) van de bevraagde bedrijven dat een nieuwe lockdown voor hen de doodsteek zou betekenen. De helft van de Vlaamse ondernemingen (51 procent) is ongerust dat er in de zomer of het najaar toch zo’n nieuwe lockdown van de economie zou komen. “In onze enquête geeft 1 op de 4 Vlaamse bedrijven aan een tweede lockdown niet te overleven”, zegt Hans Maertens. “Bedrijven gebruiken nu al hun buffers op. En de faillissementen en ontslagen van de eerste golf moeten nog komen. De Nationale Bank raamt nu al 180.000 ontslagen bij werknemers en 70.000 faillissementen bij zelfstandigen. Bij een tweede golf wordt het nog dramatischer, met ontslagen, uitstel van investeringen, grote onzekerheid en de vraag of de overheid nog meer steunmaatregelen zal voorzien.” 

Slimme en gerichte aanpak nodig 

Bij een tweede golf moeten we het dan ook slimmer en gerichter aanpakken “Een ruime lockdown of  isolatiestrategie zoals die van de voorbije weken waren logisch bij gebrek aan testen, maar momenteel niet meer”, werpt Hans Maertens op. “Experts wijzen erop dat we inmiddels over tools beschikken die we voordien niet hadden. Die moeten we volop inzetten zodat wie gezond is, kan gaan werken en de economie kan doen draaien. We moeten daarbij de switch maken van een isolatiefocus naar een testing- en tracingfocus, zodat isolatie meer adequaat wordt ingezet en beperkt wordt tot besmette personen, personen met symptomen of met een heel hoog risico. Isolatie heeft immers een grote impact. Voor bedrijven bemoeilijkt het de heropstart, maar ook voor de gezinnen in kwestie is isolatie een hele opdoffer, zowel sociaal als mentaal.” 

Ook zonder symptomen testen 

Cruciaal is ook om bij een besmettingshaard de contacten te testen die nog geen symptomen vertonen. Op die manier voorkomen we dat zij op de werkvloer of elders de besmetting doorgeven. Hans Maertens: “Ook ons land heeft nu de testingcapaciteit, en kan die nog vrij vlot uitbreiden via onder meer de industrie en ziekenhuislabo’s. Velen zijn vragende partij om deze rol bijkomend op te nemen.” 

Contactpersoon

Martine Taeymans

Directeur Communicatie & Marketing

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez