Skip to main content

Nieuwe haven voor jobs

  • 05/01/2017

Binnen 25 jaar kan Brussels Airport zorgen voor 120.000 jobs, het dubbele van vandaag. Dat is de ambitie van de strategische visie 2040 die Brussels Airport Company onlangs lanceerde. Daarmee komt de tweede economische poort van dit land dicht in de buurt van de haven van Antwerpen als motor van jobs in dit land. Daarbij komt dan nog de hefboom die de luchthaven vormt voor de internationale rol van Brussel. Die internationale functie in Brussel is op zijn beurt goed voor 120.000 jobs, alleen al in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De inzet van het strategisch groeiplan van de luchthaven kan niet worden overschat: 60.000 bijkomende banen en het bieden van een anker voor de internationale haven die Brussel is voor vele internationale instellingen, organisaties en bedrijven. Tienduizenden gezinnen in de brede regio rond de luchthaven, waaronder het Brussels gewest, krijgen hierdoor werkzekerheid. Het effect van het strategisch plan van de luchthaven overtreft het belang dat ooit de hele auto-assemblage of de staalnijverheid heeft gehad in dit land. Van belang is ook dat een aanzienlijk deel van de jobs verbonden met de luchthaven gesneden is op maat van kortgeschoolden.

En wat gaat ons dat kosten? De vereiste investeringen in een verruiming van de capaciteit van de luchthaven zijn relatief beperkt. Ze worden volledig betaald door de private aandeelhouders van de luchthaven, niet door de overheid. De verwachte return in termen van meer trafiek, meer omzet, meer jobs lijkt vrij verzekerd. De luchthaven surft mee op de verwachte groei van de luchtvaarttrafiek, met 3% per jaar.

Maar wat met de geluidsoverlast? Het aantal vliegbewegingen zal wel toenemen, maar niet in dezelfde mate als het aantal passagiers omdat steeds meer passagiers per vliegtuig worden vervoerd. In 2040 zou het aantal uiteindelijk lager liggen dan het aantal in 2000. Ook maakt technologische ontwikkeling de vliegtuigen steeds stiller. Uiteraard moet de last voor omwonenden maximaal worden beperkt. De uitbater van de luchthaven heeft daarom een paar alternatieven omtrent de verruiming van de capaciteit van de start- en landingsbanen uitgewerkt, waarover hij een overleg organiseert met de belanghebbenden. Het forum van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde reageerde alvast positief op dit aanbod en toonde zich overtuigd van het economisch belang van het groeiplan van de luchthaven.

Het heeft ook oog voor de bredere mobiliteitsproblematiek, zeer prangend in de door files geteisterde luchthavenregio. Het plan speelt in op de geplande tramverbindingen. Het zet in op een connectie met het HST-netwerk. Opzet is dat de helft van de bezoekers niet met de wagen komt. Tegelijk voorziet het plan in een tweede toegangsweg naar de luchthaven, komende van de E40, wat een aanzienlijke ontlasting van de Brusselse ring impliceert.

Dit strategisch groeiplan van de luchthaven moet alle kansen krijgen. Wat is overigens het alternatief? Zonder verruiming van de capaciteit kan de luchthaven niet inspelen op de markttrend van een toenemende luchttrafiek, en dreigt een neerwaartse spiraal. Luchtvaartmaatschappijen zullen Zaventem links laten liggen en opteren voor luchthavens in de buurlanden die wel plaats bieden, en voor betere luchtverbindingen.

Laten we dus de handen in elkaar slaan om van Brussels Airport het nieuwe uithangbord te maken voor onze welvaart in deze 21ste eeuw, onze nieuwe haven voor jobs en internationale connectiviteit. Samen met lokale overheden uit de buurt, het Vlaamse en Brussels gewest, de federale regering, het bedrijfsleven, sociale partners, maatschappelijk middenveld…

De meest dringende opdracht is nu om een nieuw wettelijk kader te bieden omtrent vliegroutes en geluidsnormering, dat de luchthaven een rechtszeker perspectief biedt om zijn groeiplan te realiseren. En even dringend verwachten we van de Brusselse regering dat het Brussels Airport niet langer het mes op de keel zet met onwerkbare geluidsnormen gekoppeld aan hoge boetes. Er zijn al genoeg luchtvaartmaatschappijen weggejaagd. Hoog tijd voor de federaal minister van mobiliteit om met de gewesten aan tafel te gaan zitten en een duurzaam nieuw werkingskader voor de luchthaven uit te werken, hetgeen de ganse metropolitane regio ten goede zal komen.