Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe Europese duurzaamheidsrapportering en zorgvuldigheidseisen

Nieuwe Europese duurzaamheidsrapportering en zorgvuldigheidseisen

  • 30/06/2022

Sinds het aantreden van de Europese Commissie von der Leyen in 2019, ligt de focus van de Europese Commissie helemaal op het verduurzamen van de Europese economie. Het raamwerk waar dit alles werd aan opgehangen is de Europese Green Deal. 

Gezien het belang van economie en industrie voor een geslaagde transitie naar een duurzame economie, zijn ook heel wat initiatieven uit de Europese koker gericht op bedrijven. Die initiatieven worden nu op het Europese niveau ontwikkeld en komen de komende jaren op de bedrijven af. Gezien de verregaande complexiteit dat dit met zich meebrengt, is het noodzakelijk dat ondernemingen hier zich tijdig op voorbereiden. 

Hieronder worden de belangrijkste initiatieven meegegeven, waarna steeds kan worden doorgeklikt naar de specifieke artikels voor heel concrete informatie. De hier gegeven info is steeds gebaseerd op het voorstel van de Europese Commissie en is dus nog onderhevig aan veranderingen door de andere Europese wetgevers (het Europees Parlement en de Raad). 

1. Corporate Sustainability Due Diligence: zorgvuldigheidsplicht voor bedrijven

Dit is de meest recent voorgestelde richtlijn vanuit Europa. De ambitie van de EU hier is dat er meer transparantie wordt verwacht van bedrijven met betrekking tot het naleven van mensenrechten en duurzaamheidsvereisten, zoals neergeschreven in internationale overeenkomsten. Ook schendingen van deze principes worden hierin meegenomen. Dit moet worden bewerkstelligd door middel van verschillende verplichtingen die bedrijven moeten opzetten in hun bedrijf: dit gaat van het opstellen van een due diligence beleid tot het voorzien van monitoring en communicatie. 

Lees meer

2. Corporate Sustainable Reporting Directive: duurzaamheidsrapportering

Waar het vorige initiatief zich richtte op procedures binnen een bedrijf rond duurzame praktijken, is dit initiatief gericht op rapporteringsverplichtingen. Het vervangt een oudere richtlijn over niet-financiële rapportering en daar komt het in se op neer. Bedrijven moeten door deze richtlijn rapporteren over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving, en omgekeerd over de risico’s die het milieu en sociale thema’s hebben op de betrokken organisatie

Lees meer

3. EU taxonomie: een Europese duurzaamheidstaal

Het derde initiatief heeft geen rechtstreekse gevolgen voor (niet-financiële) ondernemingen, maar is wel relevant omdat er heel wat aan wordt vastgehangen, zoals bv. de CSRD. De taxonomie is een classificatiesysteem, een soort taal, waarin wordt opgesomd aan wat een economische activiteit moet voldoen, wil die worden gedefinieerd als duurzaam. Het doel hiervan is om investeringen te oriënteren naar duurzame technologieën. Op die manier wil de Europese Commissie greenwashing tegengaan.
 
Lees meer

4. SFDR: duurzaamheidsrapportering voor financiële ondernemingen

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die in 2019 is ingevoerd en in maart 2021 in werking is getreden, maakt deel uit van een nieuwe golf van Europese regelgeving die gericht is op het opbouwen van een duurzame economie. 

Dit voorstel legt financiële ondernemingen verdere verplichtingen ter transparantie van hun producten op. De insteek hier is dat als eindbeleggers door meer transparantie een beter inzicht krijgen in de impact die hun beleggingen hebben op de samenleving en het milieu, dit hen ertoe zal aanzetten kapitaal te verschuiven naar activiteiten die minder schadelijk en mogelijk zelfs positief zijn.

Lees meer

5. Samenhang

Samenhang nieuwe wetgeving

 

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen

imu - vzw - Baloise
imu - vzw - tijd
IMU - vzw - INNI
imu - vzw - bebat