Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe curricula TSO en BSO dreigen ons mijlenver terug te slaan

Nieuwe curricula TSO en BSO dreigen ons mijlenver terug te slaan

  • 12/02/2020

Met een soort ASO light waarbij technische kennis en vaardigheden verdwijnen voor algemene vorming verliest de maatschappij twee keer. Dat is niet de opwaardering van het technisch en beroepsonderwijs die wij voor ogen hadden en waar onze bedrijven nood aan hebben.

De meest recente lijst met knelpuntberoepen van vorige week goed bekeken? Nummer 1: technicus industriële installaties. Ook de rest van de top 10 bevat heel wat technische jobs of profielen waarvoor jongeren opgeleid worden in het technisch of beroepsonderwijs.

Zwaar tekort op arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt kampt met een zwaar tekort aan technische profielen, onze bedrijven smeken al jaren om goed geschoold technisch personeel. Met de blik op de toekomst wordt die nood alleen maar groter. Evoluties zoals digitalisering, robotisering en cobotisering zorgen ervoor dat ook in andere beroepen steeds meer technische competenties nodig zijn. Sterk technisch onderwijs is dus cruciaal om het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan te pakken. 

8 uur minder technische vorming

Dat men ook in het ASO meer aandacht heeft voor STEM-richtingen is absoluut positief. De nieuwe curricula voor het technisch en beroepsonderwijs dreigen ons echter mijlenver terug te slaan. 

“Wat als de plannen realiteit worden en richtingen tot 8 lesuren minder technische vorming kunnen voorzien?”

Jonas De Raeve

Uiteraard is algemene vorming toe te juichen en uiteraard hopen we van technische tekenaars dat ze iets ontwerpen dat er mooi uitziet. Maar extra lessen esthetica mogen niet ten koste gaan van de ontwikkeling van technische skills. Wat gaat dat geven als de huidige plannen realiteit worden en sommige richtingen tot 8 lesuren minder technische vorming kunnen voorzien?

ASO light

De jongeren die vandaag afstuderen zijn al niet optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt. Toch blijven de onderwijskoepels in hun curriculumdossiers onvoldoende rekening houden met de gevraagde beroepscompetenties.

Met een soort ASO light waarbij technische kennis en vaardigheden verdwijnen voor algemene vorming verliest de maatschappij twee keer. Technisch getalenteerde jongeren worden in een carcan van algemene vakken gedwongen, met frustratie en een hoger risico op uitval tot gevolg. En als ze toch hun diploma behalen, blijkt dat ze er niet veel mee zijn en moeten bedrijven ofwel fors investeren in extra vorming ofwel hun werkkrachten elders halen. 

Dit is niet de opwaardering van het technisch en beroepsonderwijs die wij voor ogen hadden en waar onze bedrijven nood aan hebben.

Naast de onderwijskoepels roepen we ook de Vlaamse regering op om oor te hebben voor de bezorgdheden van de scholen en de werkgevers. Hertimmer de curriculumdossiers en schaaf de eindtermen bij. Zo kunnen het onderwijs en de arbeidsmarkt naadloos aan elkaar gelast worden.

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez