Skip to main content

Nieuwe campagne ondernemerschap

  • 26/03/2018

Met het programma 'Ondernemerschap' bereikt Voka meer dan 14.000 deelnemers per jaar. Zo ontdekte Voka de afgelopen 2 jaar via 3.074 info- en adviesvragen dat ondernemers het vaakst hulp zoeken om een zaak te starten (43%), ze ook vaak op zoek gaan naar info over groei (37%) en over financiering (26%). Los daarvan associeert 88% van de Vlaamse ondernemers VLAIO louter met subsidies, terwijl het agentschap voor veelzijdige oplossingen staat. Vanuit de vragen van ondernemers en de nieuwe invulling van het agentschap, lanceerde VLAIO woensdag 14 maart een nieuw plan van aanpak en communicatiecampagne. Voka is trots om mee zijn schouders onder dit project te zetten.

Voka werkt vandaag al met VLAIO samen via verschillende gesteunde projecten: Bryo (520 deelnemers), Plato (1000 deelnemers), Accelero (35 deelnemers), Transitio (50 deelnemers), Familio (60 deelnemers) en Business Clubs Innovatie (105 deelnemers). Het VLAIO Netwerk wil daarbij nu meer uitgroeien tot een duurzaam platform waarin alle Vlaamse actoren elkaar vinden, inspireren en samenwerken om succesvol te kunnen ondernemen en groeien. Vier basisbouwblokken vormen daarbij het steunpallet: O&O, investeren, opleiding en advies. Op termijn wil Vlaanderen zijn eigen systeem uitbouwen tot hét ecosysteem voor innoveren en ondernemen in Europa, met een internationale uitstraling en aantrekkingskracht.

In een nieuwe aanpak speelt VLAIO voortaan — onder de noemer van de businesscasegerichte benadering — nog beter in op wat de klant écht nodig heeft. Daarbij staan niet langer de producten en diensten, maar wel de noden en behoeften van de ondernemer centraal. Zo is het mogelijk dat ondernemers met hun businessplan langskomen, waarna bedrijfsadviseurs bekijken welke mix van instrumenten of diensten dát specifieke bedrijf nodig heeft.

Via een grote mediacampagne roept VLAIO op om niet met vragen te blijven zitten. Om dat duidelijk te maken en om de nieuwe werking bekend te maken, maakt VLAIO gebruik van advertenties en social-mediacampagnes. Voka werkt hier aan mee, want ook op de Voka-website kan je gedurende de hele maand april informatie over de campagne terugvinden.

Contactpersoon

Jens De Vos

Directeur Projecten Voka-Project vzw

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd