Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe bedrijventerreinmanager voor C-Valley

Nieuwe bedrijventerreinmanager voor C-Valley

  • 23/01/2019

C-Valley logo

Sinds 29 maart 2018 is C-Valley Leuven de bedrijventerreinvereniging voor het Researchpark Haasrode en de Ambachtenzone. Veel uitdagingen waar bedrijven in die zone voor staan zijn gemeenschappelijk. De vzw C-Valley Leuven bundelt de krachten zodat de bedrijven sterker staan om initiatieven te nemen. Enkele acties kaderden in mobiliteit, beveiliging, goederenstromen, duurzaamheid, verfraaiing en vergroening, gezondheid op het werk en gemeenschappelijke sportactiviteiten op schaal van het bedrijventerrein. C-Valley gaat steeds op zoek naar nieuwe synergieën en creëert een nog betere werk- en ondernemingsomgeving in Haasrode.

Voka Vlaams-Brabant kent Haasrode als de beste

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is al jarenlang betrokken bij de ad hoc samenwerking op het Researchpark Haasrode en de Ambachtenzone. "Dankzij onze werking hebben we een groot netwerk uitgebouwd met overheden, bedrijven, overheidsorganisaties en intercommunales in de stad Leuven en de omliggende gemeenten", zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. "De voorbije jaren fungeerden we als bruggenbouwer tussen de belangen van de bedrijven op het terrein en belanghebbende instanties. Denk bijvoorbeeld aan de mobiliteitsstudie en de samenwerking die we opzetten in 2016. Door onze ervaring en kennis op het terrein, ligt de drempel laag om contact met ons op te nemen en herkennen de bedrijven in Haasrode ons al als organisatie die het belang van de bedrijven in haar geheel vooropzet. Er wordt naar ons gekeken als trusted partner, volledig onafhankelijk en rekening houdende met alle partijen en hun belangen."

De keuze van C-Valley Leuven om het officieel mandaat van bedrijventerreinmanager toe te kennen aan Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant was een voor de hand liggende strategie. In december 2018 vond de Raad van Bestuur plaats, waar er met een overduidelijke meerderheid gekozen werd voor Voka Vlaams-Brabant als bedrijventerreinmanager. Peter Van Biesbroeck: "Ik ben heel blij dat de reeds gerealiseerde initiatieven op het Research Park en de Ambachtenzone een vervolgverhaal krijgen binnen de organisatie van Voka Vlaams-Brabant."

"Ons engagement voor C-Valley Leuven zetten we extra kracht bij door Marjanne Migom specifiek naar voor te schuiven als bedrijventerrein-manager."

Ervaring als troef

De voorbije jaren werkte Voka Vlaams-Brabant al verbindend op tal van bedrijventerreinen in Vlaams-Brabant. "Wij trekken er mee aan de kar en zijn niet te beroerd om onze mouwen verder op te stropen en het heft in handen te nemen, zoals we nu willen doen voor het Researchpark in Haasrode."

Marjanne Migom
Marjanne Migom (links) neemt binnen Voka Vlaams-Brabant de rol op van bedrijventerreinmanager voor C-Valley.

De geknipte kandidaat binnen de juiste organisatie

"Ons engagement voor C-Valley Leuven zetten we extra kracht bij door één van onze werknemers specifiek naar voor te schuiven als bedrijventerreinmanager. Marjanne Migom heeft ervaring in vastgoed en ruimtelijke ordening, maar bouwde ook heel wat expertise op in het bijeenbrengen van verschillende actoren en spelers op het terrein. Met haar commerciële flair is ze uitstekend geplaatst om C-Valley Leuven verder uit te bouwen als representatieve organisatie voor het hele Researchpark."

"Met Marjanne als SPOC voor de organisatie vermijden we een wirwar aan contactpersonen en kunnen de leden van C-Valley uiteraard rekenen op de kennis, de ervaring en het netwerk binnen onze Voka-familie, zowel in Vlaams-Brabant als heel Vlaanderen. Marjanne heeft in haar ad interim periode bij C-Valley bewezen dat het uitzetten van een structuur, het kunnen aanbieden van een programma en het werven van extra leden voor de vereniging geen enkel probleem vormt."

Zowel Algemeen Directeur Peter van Biesbroeck als bedrijventerreinmanager Marjanne Migom staan voor enkele intensieve jaren om het economisch klimaat op het bedrijventerrein Haasrode te blijven optimaliseren en er voor te zorgen dat het Research Park en de Ambachtenzone een interessant investeringsklimaat blijft voor zowel de werkgevers als de werknemers!

Een greep uit de referenties:

BRUcargo: Samen met o.a. Brussels Airport hebben we onze schouders gezet onder de oprichting van Air Cargo Belgium, de overkoepelende organisatie voor alle bedrijven op de cargo-site van de nationale luchthaven.

Buda+ (Vilvoorde/Machelen/Brussel): Samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeentelijke ruimtelijke planners, studiebureau TenTen, Brussels Perspective, Firma, Omgeving Vlaanderen en de POM zijn we een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan aan het opmaken voor deze zone. Voka staat in voor het vrijwaren van zoveel mogelijk ruimte voor bedrijven, een zo goed mogelijke multimodiale ontsluiting en optimale reconversie van bestaande sites.

Zaventem-Zuid: Samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeentelijke ruimtelijke planners van Zaventem, studiebureau Creosum en de POM staan we mee aan de tekentafel voor de opmaak van een nieuw masterplan voor het bedrijventerrein Zaventem-Zuid. Ad hoc organiseren we een ontbijtmeeting en structuuroverleg met de bedrijven op het terrein. Dit is een intensieve samenwerking op tweewekelijkse basis met alle eerder vernoemde partijen.

Wingepark Rotselaar: Minimum twee keer per jaar organiseren we een ontbijtmeeting met al de betrokken partijen van het bedrijventerrein in Rotselaar. Zo wordt er een structureel overleg opgezet tussen de gemeente Rotselaar, de intercommunale InterLeuven, de verschillende bedrijven van het terrein en ons als werkgeversorganisatie. Actuele knelpunten worden besproken en we zoeken naar een gerichte oplossing.

Aarschot: We stonden mee aan de wieg van de stuurgroep “Bedrijvig Aarschot” en zijn in de laatste rechte lijn voor de opstart van de bedrijventerreinvereniging op het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoeven. We zijn de trusted partner van de stad Aarschot om dit proces mee te coördineren in samenwerking met de intercommunale InterLeuven, de Provincie Vlaams-Brabant, studiebureau Creosum en de bedrijven op het bedrijventerrein.

• Bedrijvenzone 3 Fonteinen Sint-Pieters-Leeuw: Op vraag van de Provincie Vlaams-Brabant zijn we mee opgenomen als stakeholder voor de aansnijding van nieuwe kmo-zones en de herontwikkeling van de bestaande openbare ruimtes. We zijn aanwezig op de structurele vergaderingen en staan in voor het vrijwaren van zo veel mogelijk ruimte voor de bedrijven met een zo veel mogelijke kwaliteitsvolle invulling.

C-Valley Leuven: We stonden mee aan de wieg van de nieuw opgerichte bedrijventerreinvereniging. Ook voor die oprichting organiseerden we verschillende evenementen en infosessies voor de bedrijvenzone. Enkele gerealiseerde initiatieven: bewakingsconsortium, Convenant met de Lijn, het afvalconsortium en het kwartaaloverleg mobiliteit.

Meer info

info@c-valleyleuven.be

 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie januari 2019.

Proximus