Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuw werkgelegenheidsakkoord: deze 17 maatregelen zijn relevant voor jouw onderneming

Nieuw werkgelegenheidsakkoord: deze 17 maatregelen zijn relevant voor jouw onderneming

  • 05/07/2022

Het nieuwe werkgelegenheidsakkoord van de Vlaamse regering en de sociale partners – waaronder Voka – moet een antwoord bieden op de vele openstaande vacatures.

“Het brandt op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ondernemers voelen elke dag opnieuw hoe moeilijk het is om de juiste mensen te vinden voor de vele vacatures en intussen de productie en dienstverlening draaiende te houden”, stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka en voorzitter van de SERV. 

Het SERV-akkoord ‘Iedereen nodig, Iedereen mee’ moet daar een antwoord op bieden en versneld en versterkt toewerken naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Daarmee wordt terug ingezet op de ambitie zoals deze was voor de uitbraak van corona: meer mensen langer aan het werk.

Er wordt daarvoor de komende twee jaar ongeveer 100 miljoen euro vrijgemaakt om de genomen engagementen uit te voeren.

Wat zit er precies in dit akkoord voor jou als ondernemer?

1. Een betere werkgeversservice door de VDAB en haar partners

De nieuwe werkgeversbenadering wordt zo snel mogelijk uitgerold, waarbij de dienstverlening kwalitatiever, pro-actiever en sneller moet worden en de activering ook meer moet vertrekken vanuit de vacatures. 

De VDAB zal voor het invullen van (knelpunt)vacatures in gedeeld beheer proactief met één of meerdere werkgevers de mogelijkheden van opleidingen op maat verkennen. 

2. Snellere activering van werkzoekenden

Nieuwe werkzoekenden krijgen in de eerste week al gesprek om te bekijken of ze zelf een nieuwe job kunnen zoeken.

Bij wie dat niet lukt, volgt binnen de twee weken een face-to-facegesprek met een bemiddelaar. 

3. De VDAB zal als regisseur naast de werkzoekenden ook haar focus richten op andere groepen die nog niet aan het werk zijn. Het gaat dan specifiek om NEET-jongeren (not in employment, education or training), langdurig zieken, leefloongerechtigden, inburgeraars, personen met migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking.

4. Werkgevers die iemand aanwerven die langer dan twee jaar niet aan de slag was, krijgen een RSZ-korting. Deze komt in de plaats van de aanwervingspremie voor langdurig werklozen die nauwelijks werd gebruikt. 

5. Flankerend en facultatief komt er een aanbod van begeleiding op de werkvloer die de werkgever moet ondersteunen zodat de initiële aanwerving ook blijvend is. 

6. Er komen extra opleidingen Nederlands op de werkvloer. Bijna 35.000 ingeschreven werkzoekenden kunnen momenteel geen Nederlands. 

7. De mogelijkheid voor werkgevers om in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof zelf opleidingen voor te stellen aan werknemers wordt verlengd.

8. Niet-uitkeringsgerechtigden die al meer dan twee jaar werkzoekend zijn en zich engageren voor een langdurige opleiding voor een knelpuntberoep krijgen een financiële incentive. Het maakt deel uit van een knelpuntenplan. 

9. Er komt een individuele leerrekening die mensen moet aanzetten tot het volgen van meer opleidingen teneinde de competentiekloof te dichten.

10. De werkbaarheidscheques zullen worden verlengd en gepromoot, voortaan als een instrument om acties met betrekking tot werkbaar werk te ondersteunen in de ondernemingen ipv enkel analyses

11. De Vlaamse regering en de sociale partners maken samen werk van betaalbare en voldoende flexibele kinderopvang zodat mensen makkelijk aan de slag kunnen gaan, ook in jobs met atypische werkuren.

12. De sociale partners en de Vlaamse regering gaan samen een gericht actieplan voor oudere werknemers uitwerken om de drempels binnen en buiten het werk aan te pakken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar SWT. 

13. Er moeten meer werkzoekenden uit Brussel en Wallonië in Vlaanderen komen werken. Beroepsopleidingen en werkplekleerinstrumenten zullen actief ingezet worden voor werkzoekenden en vacatures uit de andere gewesten.

14. In principe heeft iedereen die asiel heeft aangevraagd en legaal op het grondgebied verblijft recht op toegang tot de arbeidsmarkt na vier maanden. Er wordt in deze groep die Vlaanderen komt, wordt naar maximale tewerkstelling gestreefd. 

15. Voor specifieke Vlaamse hoog- en middengeschoolde knelpuntberoepen wordt ingezet op proactieve prospectie van niet-EU-burgers met het oog op rekrutering.

16. Levert de inspanningen om wie hier nog niet aan het werk is aan de slag te krijgen en om werkenden aan de slag te houden onvoldoende op, dan wordt ook voor laaggeschoolde knelpuntberoepen richting economische migratie gekeken

17. Het moet voor nieuwkomers makkelijker worden om van job te veranderen met een arbeidsvergunning. Het is belangrijk dat een werknemer van werk kan veranderen zonder dat de nieuwe werkgever opnieuw een volledige aanvraagprocedure moet doorlopen.

Het volledige akkoord kan je hier nalezen.

imu - vzw - tijd
imu - vzw - bebat
imu - vzw - Baloise
IMU - vzw - INNI