Skip to main content

Nieuw vertrouwen wekken

  • 26/03/2020

Het Corona-virus slaat hard toe. Het treft de hele samenleving en slaat keihard toe in onze bedrijven. Met vereende krachten van overheid, burgers, bedrijven kunnen we het ergste voorkomen en het tij keren. Maar deze epidemie zal zware wonden nalaten in onze economie. Vele bedrijven zullen tijd en steun nodig hebben om te herstellen.

De onverwachte “zwarte zwaan” Corona komt bovenop de woelige onderstroom die ons naar turbulente wateren stuurt. Het begrotingstekort zal nog meer uit de hand lopen. De “war for talent” zal, eens de Corona-pandemie bedwongen is, onverminderd doorgaan. Ondernemingen zullen na de Corona-shock nog steeds door elkaar geschud worden door technologische ontwikkelingen en de groeiende vraag naar duurzaam ondernemen. 

De inperking van het Corona-virus en het ondersteunen van bedrijven en hun medewerkers om de impact te milderen, moet thans absolute prioriteit krijgen. Onze overheden hebben reeds passend gereageerd met een serie ingrepen en steunmaatregelen. Alle energie moet thans gaan op het beperken van de aanslag op onze gezondheid en onze economie. Ook Voka richt alle energie op deze prioriteit. We houden u geïnformeerd over alle steunmaatregelen  via onze FAQ op de Voka-website en u kan uw vragen kwijt op infocorona@voka.be of via uw relatiebeheerder. Voka heeft zijn events opgeschort maar organiseert digitale infosessies en hulpacties.

Maar parallel zijn vernieuwende acties nodig, die onze economie structureel sterker maken en opnieuw vertrouwen brengen, eens de Corona-pandemie is bedwongen. Onze regeringen kunnen bijdragen tot een versnelde relance door beslissingen te nemen die op zich weinig tijd en geld vergen. 

Neem nu het dossier 5G, een hefboom in de internationale attractiviteit van de Brusselse regio. Door het uitblijven van een nieuwe federale regering wordt geen voortgang gemaakt met de veiling van het spectrum, en wordt de uitrol aldus geblokkeerd. Het biedt de Brusselse regering het perfecte alibi om te temporiseren met een noodzakelijke aanpassing van de stralingsnormen, nochtans een gewestelijke aangelegenheid. Laten we die impasse snel doorbreken. Gelet op het belang en de urgentie dient de federale Corona-regering dit dossier op te nemen, in overleg met de regionale regeringen. Van de Brusselse regering verwachten we dat ze met gezond verstand de stralingsnormen op een niveau brengt dat toelaat een leidersrol te spelen inzake 5G-toepassingen, en snel bij te benen met andere steden in de landen rondom ons. Ondertussen kunnen bedrijven alvast private 5G-zones inrichten, zoals Brussels Airport reeds doet.

Van de luchthaven gesproken: ook hier lijken de regionale regeringen, net als in het dossier 5G, uit te kijken naar een nieuwe federale regering voor een nieuw wettelijke kader voor vliegroutes en de exploitatie. Maar in wezen is het hier aan de Vlaamse en Brusselse regering om tot een akkoord te komen over de vliegroutes, en om elk in hun regio beslissingen te nemen. Vlaanderen moet beslissen over het ruimtelijk kader en de bereikbaarheid van de luchthaven, Brussel over meer gepaste geluidsnormen. Beide regio’s hoeven echt niet te wachten op een federale regering om hiermee aan de slag te gaan. Dit zou de luchthaven een snel herstel kunnen bezorgen, eens de Coronacrisis bedwongen.

Bedrijven kunnen natuurlijk ook zelf acties ondernemen in het licht van een aantal uitdagingen in de Brusselse metropool, zoals de mobiliteit en een tekort aan personeel, die eens de Corona-crisis is uitgeraasd, terug aan de orde zullen zijn. U leest er meer over in de jongste editie van ons magazine. De teksten werden afgesloten voor de echte uitbraak van de Corona-pandemie, maar de acties die er aan bod komen blijven in de toekomst van belang. 

Onze strategische visie voor de Brusselse metropool hebben we vorig jaar duidelijk uitgezet, met de ambitie een internationale hotspot uit te bouwen, leefbaar en goed bereikbaar, waar iedereen aan de slag is. Het is onze missie om bedrijven hierbij mee op goede weg te helpen en de politiek handvaten aan te reiken. In deze onzekere tijden is krachtenbundeling meer dan ooit nodig. 

Kris Cloots, voorzitter

Lees de jongste editie van het magazine “Ondernemers in de Brusselse Metropool”. De teksten werden afgesloten begin maart, voor de uitbraak van de Corona-pandemie.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie