Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuw uitstel van het definitief stikstofkader is nefast voor Limburgse economie

Nieuw uitstel van het definitief stikstofkader is nefast voor Limburgse economie

  • 16/12/2022

Elk bijkomend uitstel van een definitief stikstofkader in Vlaanderen leidt rechtstreeks naar een algemene vergunningenstop. Dat is nefast  voor de Limburgse economie. Geen enkele investering is nog zeker in dat geval. Er kan voor Voka - KvK Limburg dan ook geen sprake zijn van een nieuw stikstofplan, zoals de Boerenbond voorstelt. De Vlaamse regering moet het eigen krokusakkoord zo snel en zo compleet als mogelijk uitvoeren. Stilaan telt elke dag.

Een definitieve aanpak van de stikstofproblematiek is heel erg dringend. Sinds het stikstofarrest van 25 februari 2021 heerst er rechtsonzekerheid. Een vergunningenstop werd ternauwernood afgewend door de ministeriële instructie die in een tijdelijk kader voorziet. Recente rechterlijke uitspraken tonen echter aan dat we niet langer kunnen talmen met een definitief kader om de stikstofproblematiek aan te pakken. Zo’n definitieve regeling is cruciaal om rechtszekerheid te bieden aan al wie aan het investeren is of nog investeringsplannen heeft. In deze economisch onzekere tijden moeten we er alles aan doen om investeringen aan te trekken en te laten doorgaan. 

Jaren vertraging

De Boerenbond lanceert nu een eigen stikstofplan. Er kan geen sprake van zijn om zo’n nieuw plan te overwegen. Dat zou tot gevolg hebben dat alle procedures van voor af aan moeten herbeginnen. Dat zou jaren vertraging met zich meebrengen. We kunnen geen jaren meer wachten, het komt zelfs op weken aan. Elke week zonder definitief stikstofkader stellen we ons bloot aan vonnissen en arresten die concrete bouwprojecten en investeringen van bedrijven op de helling zullen zetten. 

De Vlaamse regering bereikte in het krokusakkoord een streng maar verdedigbaar voorstel van definitief stikstofkader. In dat kader is voorzien in een gedifferentieerde aanpak tussen de landbouw, de industrie en de transportsector. Die verschillende aanpak is logisch en noodzakelijk. 

Uitstoot industrie fors gedaald

Het aandeel inzake stikstofneerslag van de landbouw is 20 keer groter dan dat van de industrie, als we kijken naar stikstofemissies in Vlaanderen. De stikstofuitstoot in de industrie is in de afgelopen jaren reeds fors gedaald en zal in de toekomst nog verder afzwakken. Een nieuw plan voorstellen waarin de inspanningen van de industrie worden geminimaliseerd, is dan ook feitelijk verkeerd. 

Er staat de Vlaamse regering maar één zaak te doen en dat is het krokusakkoord rond stikstof zo snel en zo integraal mogelijk uitvoeren. Enkel op die manier zullen ondernemingen de pauzeknop kunnen loslaten en opnieuw plannen kunnen maken voor nieuwe investeringen die op hun beurt jobs en welvaart naar Vlaanderen en Limburg zullen brengen. 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg  

LI - RECORE