Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuw project begeleidt hoogopgeleide allochtonen in zoektocht naar werk

Nieuw project begeleidt hoogopgeleide allochtonen in zoektocht naar werk

  • 06/12/2016

Veel West-Vlaamse ondernemers kampen met openstaande vacatures die ze moeilijk tot niet ingevuld krijgen. Tegelijk zijn er heel wat competente hoogopgeleide allochtonen die de weg niet vinden naar die openstaande vacatures, omdat ze de Belgische arbeidsmarkt onvoldoende kennen. Met het project @level2work gaat Voka hen nu laten begeleiden door West-Vlaamse mentoren.

@level2workUit cijfers van het Agentschap voor Integratie en Inburgering blijkt dat er in 2015 1.040 hoger opgeleide allochtonen in West-Vlaanderen verbleven, waarvan 57% met een bachelordiploma en 43% met een masterdiploma (incl. 4 met doctoraat). Begin 2016 stonden 523 van hen bij de VDAB geregistreerd als werkzoekend. Dat aantal blijft toenemen.
 
Voka vindt dat een opportuniteit, gelet op de arbeidsmarktkrapte in veel West-Vlaamse regio’s. “VDAB West-Vlaanderen ontving in oktober 2016 3.264 vacatures voor werkzoekenden. Zowat één derde daarvan was gericht op hooggeschoolden. Dat soort vacatures is trouwens het afgelopen jaar het sterkst gestegen, meer dan voor laag- of middengeschoolde werkzoekenden”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.
 
“Binnen de doelgroep van hoger opgeleide allochtonen schuilt heel wat latent talent dat we kunnen aanspreken om moeilijke vacatures in te vullen”, benadrukt Bert Mons. “We moeten die hoger opgeleide allochtonen de juiste weg naar de juiste job wijzen. Het project @level2work wil daarbij helpen”.

30 hoogopgeleide allochtonen matchen met West-Vlaamse kaderleden/ondernemers

 

In het project zullen 30 hoogopgeleide allochtonen gematcht worden met een West-Vlaamse ondernemer of kaderlid. In groepssessies krijgen ze onder meer informatie over cv’s en sollicitatieskills. Tijdens één-op-één-contactmomenten met hun mentor worden ze van heel nabij begeleid in hun zoektocht naar een job. Mentoren kunnen hen ook introduceren in hun eigen netwerk. Bedoeling is dat de mentees tegen het einde van het traject, dat 3 maanden duurt, een stage of een job gevonden hebben.

 

Voka West-Vlaanderen zoekt nu 30 sociaal geëngageerde ondernemers of ondernemende medewerkers die mentor willen worden. Zij worden klaargestoomd om die rol op te nemen en doen expertise op in het omgaan met diversiteit op de werkvloer. Ook voor hen vormt @level2work dus een meerwaarde in hun professionele én persoonlijke ontwikkeling.


@level2work is een proeftuinproject van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen onder begeleiding van VDAB. Andere partners zijn Agentschap Integratie-Inburgering, Vives Hogeschool, Randstad Group, Cronos nv, Netwerk Technical Staffing nv en provincie West-Vlaanderen.