Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Nieuw ontwerpdecreet zet in op modulaire én meer rechtszekere vergunningverlening

Nieuw ontwerpdecreet zet in op modulaire én meer rechtszekere vergunningverlening

  • 14/07/2023

Het ontwerpdecreet van minister Zuhal Demir dat de regelgeving rond de omgevingsvergunning moet bijsturen, is een ferme stap in de goede richting. Voka waakt er uiteraard over dat de doelstellingen van het ontwerpdecreet ook in de praktijk zullen worden toegepast.

De vergunningverlening blijft een bron van frustraties voor ondernemend Vlaanderen. Niet alleen worden aanvragers geconfronteerd met grote administratieve lasten, ook lopen veel vergunningsprocedures vast op procedurele problemen of ellenlange beroepsprocedures. Tezelfdertijd zien we ook dat de rechtszekerheid die verbonden is aan afgeleverde vergunningen wordt ondermijnd.

Voka signaleert deze problemen al langer. Want hoewel de invoering van de omgevingsvergunning een stap in de goede richting was, vertonen ook die procedures gebreken. Voka drong aan op eenvoudige, flexibele en meer rechtszekere vergunningsprocedures.

Een eerste stap kwam er met de conceptnota ‘bijsturing van de regelgeving inzake de omgevingsvergunning’ van februari 2022, waarop Voka verschillende opmerkingen en bijsturingen formuleerde. Deze conceptnota is nu recent, op 14 juli 2023, omgezet in een ontwerpdecreet.

De insteek van het ontwerpdecreet is positief. Uit het ontwerpdecreet blijkt duidelijk dat minister Demir inspanningen heeft geleverd om tot een flexibele, evolutieve procedure te komen.

Zo zet het decreet in op een ‘modulaire’ vergunningsprocedure. Dat houdt in dat er meerdere administratieve lussen of wijzigingslussen mogelijk zijn, waardoor aanvragers en overheden kunnen inspelen op nieuwe adviezen of inspraak. Zo kunnen procedurele obstakels ook worden weggenomen, zonder dat dit het einde van de procedure moet betekenen. Van belang is ook dat het aanvragen van een afwijking op de VLAREM-milieuvoorwaarden voortaan deel uitmaakt van de omgevingsvergunningsprocedure. Voka beklemtoont wel dat de zoektocht naar flexibele(re) vergunningsprocedures niet mag leiden tot lange(re) doorlooptijden.

Ook roept het ontwerpdecreet het ‘omgevingsbesluit’ in het leven. Met zo’n omgevingsbesluit kan de overheid tegelijkertijd een bestemmingswijziging en een project goedkeuren. Dankzij dit nieuwe instrument moet niet eerst een ellenlange planprocedure doorlopen worden, waarna pas dan de vergunning kan worden aangevraagd. We vragen wel dat het toepassingsgebied van de omgevingsbesluiten zo breed mogelijk wordt gehouden.

Contactpersoon

Robin Verbeke

Adviseur Omgeving & Ruimtelijke Ordening

imu - vzw - Uzbrussel