Skip to main content

Nieuw leven in de Noordwijk

  • 31/05/2018
Noordwijk, vooral kantoren

Ooit was het de droom van Brussels toppoliticus Paul Vanden Boeynants om er een internationaal zakendistrict te creëren, met torens zoals in Manhattan. Decennia later is de Noordwijk een monofunctionele kantorenwijk met veel leegstand. Vastgoedbedrijven willen de wijk nieuw leven in blazen, met de vzw Up4North. De leden van Voka Metropolitan kregen toelichting van de initiatiefnemers tijdens de Academie georganiseerd op 8 mei.

In de jaren zestig woonden er 12.000 mensen in de levendige Noordwijk, met ateliers, cafés, cinema’s en winkelstraten. Vandaag zijn dat er nog 5.000. In de kantoren werken zo’n 30.000 mensen, maar ‘s avonds loopt de wijk leeg.

Eind jaren zestig lanceerden vastgoedpromotoren het Manhattanplan, gesteund door Vanden Boeynants. Dat plan moest de Noordwijk transformeren tot een internationaal zakendistrict, dat multinationals zou aantrekken. Daarvoor werden 78 kantoortorens gepland op een kruispunt van de Europese snelwegen
die dwars door Brussel zouden lopen. Voetgangers zouden via loopbruggen op 13 meter hoogte van het ene naar het andere gebouw wandelen. De megalomane plannen vielen in de jaren zeventig al snel in duigen, mede door de oliecrisis. De snelwegen kwamen er niet. Multinationals bleven weg. Het waren vooral diverse overheden die zich kwamen vestigen. Tot enkele jaren geleden werd de hele wijk met vrijwel uitsluitend kantoorgebouwen dicht gebouwd. ’s Avonds is de wijk doods en kampt ze met een onveilig imago.

Twee jaar geleden sloegen acht vastgoedspelers, allemaal eigenaar in de Noordwijk, de handen in elkaar om de wijk nieuw leven in te blazen: AG Real Estate, Allianz, Axa, Banimmo, Befimmo, Belfius Insurance, Immobel en Triuvia. Ze richtten de vzw Up4North op als platform voor diverse projecten in de wijk. Inmiddels heeft ook ENGIE, gevestigd in de Noordwijk, zich aangesloten. De trekkers van het initiatief zijn Benoît De Blieck, CEO van Befimmo, die het voorzitterschap van de vzw opneemt, en Amaury de Crombrugghe, Chief Investment Officer van AG Real Estate. Zij stelden het initiatief voor tijdens de Academie van Voka Metropolitan.

De blieck
Benoît De Blieck (CEO Befimmo), voorzitter Up4North, geeft toelichting

Innovatieve plek

Alle partijen zijn het eens dat een transformatie zich opdringt, van een monofunctionele kantorenwijk naar een dynamische, innovatieve plek waar
verschillende werelden elkaar ontmoeten, ruimte delen en verbindingen creëren: corporates, startende bedrijven, inwo- ners, bezoekers,… De vereniging wil een cocreatie proces opstarten door samenwerkingen te stimuleren met actoren van de publieke sector, de privésector en de burgersamenleving.

Een eerste realisatie is het Café North, een ontmoetingsplaats om workshops, tentoonstellingen, debatten, enzovoort te organiseren. Daartoe wordt lege ruimte in de North Plaza ter beschikking gesteld. Deze maand opende daar Marcel Bike Repair, waar fietsen hersteld worden.

Een tweede initiatief is het Platform North, een online platform waar leegstaande ruimtes uit de wijk gebundeld worden, klaar om tijdelijke gebruikers te verwelkomen. Er worden ruimtes ter beschikking gesteld in de WTC 1 en de North Plaza. “Het Platform North wil een verscheidenheid aan gebruikers aantrekken, klein en groot, die kunnen bijdragen om de wijk te activeren, om ruimtes te delen, om een mix aan functies in de wijk te introdu- ceren”, benadrukt Benoît De Blieck. De architectuurschool Sint-Lucas gebruikt de 24ste verdieping van WTC 1. Op de 16de verdieping is een coworking ruimte voorzien. In de WTC 1 is er ook plaats voorzien voor de architectuurbiënnale Rotterdam.

Lab North is een netwerk van spelers dat samenwerkt op de verschillende initiatieven van de vzw Up4North, met het design agentschap Vraiment Vraiment, het architectenbureau 51N4E, denk- en doetank Architecture Workroom Brussels, en het Brussels stedenbouwagentschap Perspective Brussels. Op de website van Lab North staat een North Agenda, met diverse activiteiten in de Noordwijk.

Meer info:
www.labnorth.be - info@up4north.be