Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuw decreet maakt taxi’s toegankelijkere mobiliteitsoptie voor burgers en bedrijven

Nieuw decreet maakt taxi’s toegankelijkere mobiliteitsoptie voor burgers en bedrijven

  • 27/02/2019

Op 27 februari stemde het Vlaams Parlement over het Taxidecreet (ontwerpdecreet ‘individueel bezoldigd personenvervoer’). Door dit decreet verdwijnen de bestaande vaste tarieven voor taxi’s, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. Zo zouden taxi’s talrijker en goedkoper moeten worden, stelt de regering.

TaxiVoka – Vlaams netwerk van ondernemingen is tevreden dat door dit decreet taxi’s kunnen evolueren tot een volwaardig onderdeel van de mobiliteitskeuze voor burgers en bedrijven. “We staan letterlijk stil in Vlaanderen en Brussel. Dat is onaanvaardbaar voor de bedrijven, gezien hun logistieke behoeftes, maar evengoed voor de werknemers, die vlot woon-werkverkeer wensen. Er is nood aan een vernieuwd mobiliteitsbeleid”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Een vlottere mobiliteit blijft een topprioriteit voor Voka. Vooral in onze steden is een efficiënter autogebruik deel van de oplossing door autodelen en ‘mobility as a service’, dat mensen helpt in het kiezen van vervoersmiddelen om van A naar B te geraken. In de ontwikkeling van het concept ‘basisbereikbaarheid’ zullen ook de taxi en andere vervoersvormen bij het vervoer op maat een belangrijke rol spelen. Initiatieven die bijdragen aan een vlottere mobiliteit moeten dus aangemoedigd worden en innovatieve concepten moeten een kans krijgen binnen een gelijk speelveld voor alle marktspelers.

Voka roept het Brussels Gewest op om ook daar de nodige stappen te zetten naar een moderne taxiwetgeving die eenduidig is en deze diensten toegankelijker maakt.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant