Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuw actieplan moet levenslang leren versnellen

Nieuw actieplan moet levenslang leren versnellen

  • 21/12/2021

Het Partnerschap Levenslang Leren, waar Voka deel van uitmaakt, heeft een actieplan klaar waarmee men het beleid rond levenslang leren wil stroomlijnen en versnellen. Dat is essentieel om ons innovatiepotentieel en productiviteit te verhogen en Vlaanderen klaar te maken voor transformaties zoals de klimaatverandering en vergrijzing.

De afgelopen jaren werden er al verschillende opleidingsmaatregelen aangekondigd in allerhande relanceplannen, beleidsadviezen en sociale akkoorden.

Met dit actieplan wordt voor het eerst een beleidsdomeinoverstijgend kader vastgelegd dat de veelheid aan lopende acties bundelt en een duidelijke ambitie vastlegt om tegen 2030 naar een opleidingsdeelname van 60% te gaan. Er komt een dashboard waarop permanent wordt gemonitord hoe ver we staan op het vlak van levenslang leren.  

Nu is het vooral belangrijk om dit actieplan concreet te operationaliseren op het terrein.

Jonas De Raeve, Senior Adviseur Onderwijs

Om deze doelstelling te halen worden bestaande en nieuwe acties gegroepeerd via zeven prioritaire vlaggenschepen. Zo wil men bijvoorbeeld komen tot één strategisch competentieprogramma, een persoonsvolgende financiering van incentives en een coherent kader voor begeleiding en ondersteuning.

Dit moet onder andere leiden tot een betere afstemming van opleidingen op de arbeidsmarktnoden, lerende jobs, meer samenwerking in plaats van versnippering en meer transparantie op vlak van aanbod, incentives en bevoegdheidsverdeling.  

Snel opstarten

Nu is het vooral belangrijk om dit actieplan concreet te operationaliseren op het terrein zodat ondernemingen, individuen en opleidingsverstrekkers hiermee aan de slag kunnen. De overheidsopdrachten rond de vlaggenschepen moeten hiervoor snel opgestart worden. 

Tot slot moet ook het federale niveau rekening houden met de toekomstvisie van dit plan. Het kan dus zeker niet de bedoeling zijn dat deze initiatieven doorkruist worden door de federale voorstellen rond de opleidingsrekening en het opleidingsrecht van 5 dagen.  
  

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging