Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Niet rekenen op gunstige wind, maar concreet arbeidsmarktbeleid is nodig”

“Niet rekenen op gunstige wind, maar concreet arbeidsmarktbeleid is nodig”

  • 29/03/2023

persbericht

De conjunctuurterugval die van start ging in maart 2022 lijkt in de loop van het eerste kwartaal van 2023 uit te monden in een zachte landing. Dat blijkt uit de voorstelling van de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg, ditmaal bij Trixxo in Hoeselt. De economische activiteit stagneert dan om vanaf het tweede kwartaal opnieuw aan te trekken. ​ Voorlopig is de export de motor achter de expansieve beweging. De bouw lijkt daarentegen te haperen en de evolutie af te remmen. We moeten ook de werkgelegenheid goed in de gaten blijven houden want het aantal uitgeschreven vacatures lijkt de komende maanden te stagneren. Het is zo dat de werkgelegenheid de voorbije jaren stevig toenam, maar dat was eerder te danken aan geluk dan aan ernstig arbeidsmarktbeleid. Een werkzaamheidsgraad van 80% gaat er dus niet vanzelf komen (zeker niet onder de taalgrens), maar ondertussen haalt minister van Pensioenen Lalieux de 80%-doelstelling aan als een reden om de pensioenen niet ernstig te hervormen. De hervormingen die nodig zijn, zijn nochtans al langer duidelijk.

Bekijk hier de reportage op TV Limburg.

“Voor een positieve conjunctuurbarometer moeten we ondertussen al een tijdje teruggaan. Nochtans zijn de hervormingen om terug in de positieve cijfers te komen duidelijk: werken meer laten lonen, langer werken, meer flexibiliteit, levenslang leren en plichten koppelen aan de uitkeringen. Maar wie heeft de politieke moed om dit uit te voeren?” Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

foto

 

“De aanpak van arbeidsmarktkrapte wordt nu uitsluitend bij ons als werkgevers gelegd, maar net nu is de ondersteuning van de overheid en de medische diensten in ons land om dit probleem te tackelen cruciaal. Daarnaast zijn de drempels nog nooit zo laag geweest om niet te moeten werken. Zonder ruggensteun van het beleid gaan we er dus niet komen.” Luc Jeurissen, gedelegeerd bestuurder Trixxo

Aantal starters daalt 10% t.o.v. vorig jaar

Voor februari 2023 kunnen we 680 nieuwe Limburgse ondernemingen optekenen. Dit zijn -10% minder starters dan een jaar geleden en -38% starters dan vorige maand. Februari is klassiek een mindere maand dat zien we ook in de andere provincies, maar dit jaar is de daling wel heel opvallend. We moeten al teruggaan naar 2019 om een slechter jaar te vinden. Blijven inzetten op goede begeleidig en een stimulerend beleidskader is de boodschap want jong ondernemerschap is van essentieel belang voor de nodige dynamiek en vernieuwing van onze Limburgse economie.

Export kruipt uit dal, maar vlakke trend blijft

Het aantal afgeleverde exportcertificaten groeit in februari aan met een bescheiden 1.3%. Deze toename contrasteert al sterk met de januariduik van -9.4%, maar blijft nog wel beduidend onder wat gemiddeld voor februari mag verwacht worden. Het blijft ook nog steeds -15.8% onder het maandgemiddelde. De exportwaarde laat een expansie met 14.7% optekenen. Die aangroei ligt volledig in lijn met de gemiddelde maand-tot-maand toename in februari sinds 2010 (14%). Het gerealiseerde zakencijfer loopt op tot €95.8 miljoen of 21.1% boven het maandgemiddelde. ​ Dit is tevens de recordwaarde voor februari sinds 2010.

Voor beide indicatoren zijn de trends mathematisch licht neerwaarts gericht, maar ze verlopen praktisch gesproken volledig vlak. Een jaar geleden vertoonde de trend voor de exportwaarden nog een licht opwaartse patroon, die voor de attesten verliep toen significant dalend.

De year-to-year differential voor de attesten blijft met -8.8% dicht in de buurt van de -9.5% van vorige maand. De marge voor de exportwaarde werd vorige maand integraal van de kaart geveegd (-0.06%) maar veert nu op ​ tot een geruststellend positieve 2.27%.

Bouwvergunningen blijven terugvallen

Het totale aantal bouwvergunningen daalt tot -24.1% in vergelijking met vorige maand. De oorzaken van deze terugval zijn nogal evenwichtig verdeeld over de vier indicatieve segmenten: residentiële nieuwbouw (-15.8%), residentiële renovatie (-14.4%), niet-residentiële nieuwbouw (-18.7%) en niet-residentiële renovatie (-15.7%). Met een totaal van 356 vergunningen valt de activiteit terug tot -14.2% onder het maandgemiddelde.

De trends voor de renovatieactiviteit vlakken uit. De niet-residentiële projecten vertoonden een jaar geleden nog een uitgesproken neerwaartse tendens, de residentiële zaten toen nog trendmatig in de lift. De opwaartse trend voor de niet-residentiële activiteit verschilt fundamenteel van de stagnatie van een jaar geleden. Het dalende patroon voor de residentiële projecten dat er ook vorig jaar al was, verloopt nu veel minder steil. Voor de totale markt resulteert per saldo een vrij vlak maar licht dalend trendprofiel dat sterk naar een veralgemeende stagnatie neigt.

De year-to-year differential voor de totale markt blijft negatief (-8.24%) maar verruimt opnieuw tot het niveau van twee maanden geleden. De expansie gaat overwegend terug op bijdragen vanuit de niet-residentiële activiteiten.

foto

 Johann Leten (Voka - KvK Limburg) & Luc Jeurissen (Trixxo)

Voertuigen: traditionele terugval na autosalon

Na het autosalon vertoont het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen traditioneel een terugval. Dit jaar loopt de maand-tot-maand krimp in februari op tot -8.6%, groter dan het maandgemiddelde. De huidige daling is toe te schrijven aan de dynamiek binnen de segmenten van de personenwagens (-10.1%) en de opleggers (-36.3%).

Alleen de inschrijvingen van opleggers zitten trendmatig in de lift. De overige trends verlopen allemaal neerwaarts. Voor de bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens zijn deze profielen qua intensiteit identiek aan die van vorig jaar. De trend voor de personenwagens daalt opvallend scherper dan twaalf maanden terug. Voor de totale markt resulteert per saldo een steiler dalend trendpatroon dan vorig jaar. ​

De year-to-year differential voor de totale markt blijft positief, maar krimpt wel tot 5.6%. Deze krimp wordt gegenereerd vanuit elk van de indicatieve segmenten. De marge voor de bedrijfsvoertuigen blijft negatief en verruimt nu verder tot -1.94%. De overige differentials blijven positief maar krimpen allemaal nogal fors.

Uitgeschreven vacatures: laagste cijfer sinds 2010 ​

Het totale aantal werkzoekenden valt in februari met -0.5% terug. Dit is het gevolg van een relatief sterke krimp van het aantal werkzoekende mannen met -1.4% en een eveneens relatief sterke toename van werkzoekende vrouwen met 0.4%. Voor de mannen volgt een stagnatie, voor de vrouwen een opwaarts verloop. De year-to-year differential voor de mannen blijft negatief (-0.31%) maar halveert ten opzichte van vorige maand (-0.16). De marge voor de vrouwen blijft positief tot 2%.

In februari worden -18.9% minder vacatures uitgeschreven dan in januari. Dit is de sterkste februarikrimp sinds 2010. In de loop van de volgende zes maanden lijkt het jobaanbod te stagneren De year-to-year differential zakt opnieuw ​ in de rode zone (-3.15%), maar de stagnerende trend laat vermoeden dat ​ het jobaanbod zich op middellange termijn zal kunnen handhaven op het niveau van een jaar geleden.

Het aantal openstaande vacatures ligt eind februari 5.1% hoger dan in januari. Voor de gemiddelde februarimaand bleef de maand-tot-maand toename sinds 2010 beperkt tot 1.3%. ​ ​

Het huidige aantal niet ingevulde vacatures overstijgt ​ het februarigemiddelde ​ met 94% en ligt -19% onder de absolute recordwaarde van augustus 2022. De year-to-year differential blijft negatief (-3%). De trend blijft voorlopig nog opwaarts gericht maar lijkt bij het begin van de zomer op een uitvlakking af te stevenen.

foto

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Artikel uit publicatie