Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • ‘Netflix-bank’ Aion opent wereld van financiële diensten

‘Netflix-bank’ Aion opent wereld van financiële diensten

  • 05/10/2022

Kim Van Esbroeck, Country Head van Aion Bank België

Bedrijven in heel Europa in staat stellen om financiële diensten aan te bieden aan hun klanten. Dat is in het heel kort  wat Aion Bank doet. Deze in België gereguleerde bank en kredietinstelling met een Europese licentie wil daarmee embedded banking ingang doen vinden. Kim Van Esbroeck, Country Head van Aion Bank België gelooft sterk in deze activiteit: “Als commercieel bedrijf je klanten ook financiële diensten aanbieden, kan het verschil maken tussen  kopje onder gaan of doorgroeien.” 

Tekst: Mathieu Wouters – foto’s: Studio Dann 

Toen Aion Bank in België neerstreek in 2020, werd het in de markt gezet als een Netflix-bank waarbij je abonnementsformules had voor bankdiensten, naar analogie met de werking van het streaming platform. Sinds dit jaar komt er naast die diensten voor eigen klanten ook een tweede pijler bij: Banking-as-a-Service (BaaS). Daarmee wil Aion het mogelijk maken voor bedrijven om klanten aan zich te binden met een eigen betaal-, krediet- of beleggingsaanbod.

Kim Van Esbroeck, sinds juni 2020 aan het hoofd van Aion België, legt het principe uit aan de hand van een voorbeeld: “Stel dat je een verkoper van e-bikes bent. Klanten kunnen bij jou terecht voor al hun fietsgerelateerde vragen, maar van zodra het gaat over afbetalingsmogelijkheden, moeten ze een parallel pad bewandelen bij kredietverleners. Als deze fietshandelaar nu zelf die financiële diensten kan verlenen, wordt hij een one-stop-shop en vergroot hij de kans dat de klant tot aankoop overgaat. Je zorgt tegelijk voor een nieuwe inkomstenbron en voor een betere dienstverlening. De sterkere klantenbinding krijgt je er zomaar bij.”

Kim Van Esbroeck

Reddingsboei voor kmo’s

Nog een troef, en misschien een doorslaggevende, zijn de real-time betalingen die BaaS mogelijk maakt. Uit een enquête van Aion Bank blijkt immers dat het voor de meerderheid van de respondenten tussen 2 à 3 dagen kan duren voor betalingen hun bedrijf bereiken. “Dat veroorzaakt een verstoorde cashflow die verregaande gevolgen heeft. Twee op drie Belgische kmo’s zag zich verplicht daardoor een lening aan te gaan,” aldus Van Esbroeck. “Hoe kleiner het bedrijf, hoe acuter het probleem. Zij hebben immers niet de reserves om die verstoringen op te vangen en zijn soms genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen om het hoofd boven water te houden.”

Opmerkelijk: het zijn niet enkel kleine kmo's die nood hebben aan modernisering van hun infrastructuur. Ook traditionele grote banken hebben zo hun redenen om bij Aion Bank te komen aankloppen. “Het uitbreiden van het aanbod of het aanboren van nieuwe markten gaat dikwijls gepaard met zo'n log process bij die grote spelers dat het veel te lang zou duren en veel te veel zou kosten om alles zelf 'in-house' te bouwen. Met onze systemen kunnen we op zo’n drie tot zes maanden tijd live gaan. Bijkomend voordeel: de up front cost is lager. Slaagt het project niet, dan heb je niet die enorme kosten gemaakt.”

Banking-as-a-Service kan je zien als bancaire ‘witte producten’ die door eender welke speler gelabeld kunnen worden.

Kim Van Esbroeck

Het gegeven van commerciële spelers zoals retailers die financiële diensten aanbieden is niet nieuw, geeft Van Esbroeck aan: “Maar vroeger moesten ze dan zelf een banklicentie aanvragen of beroep doen op een partnerbank, met alle nodige kosten en beperkingen van dien. Met BaaS is dat euvel van de baan. Je kan het zien als bancaire ‘witte producten’ die door eender welke speler gelabeld kunnen worden. Dat gebeurt dan onder onze Europese banklicentie, met onze technologie en met onze geografische reikwijdte.”

Voorbeelden van derde partijen die intussen financiële diensten bieden zijn er genoeg. Metro (de Duitse afdeling van Makro) lanceerde een specifieke Metro-betaalkaart die door ons wordt uitgegeven. De app Tricount die toelaat om kosten van een groep bij te houden en te verdelen, maakt het met de Aion-technologie mogelijk om in de app zelf je contacten terug te betalen. Of nog: een Duits beleggingsplatform dat dankzij BaaS de mogelijkheid biedt om betalingen te doen met je beleggingsportefeuille.

Kim Van Esbroeck

Brussel als thuisbasis voor Europese groei

Is de markt, zowel bedrijven als klanten, wel klaar voor deze evolutie? “Absoluut”, zegt Van Esbroeck resoluut. “Uit een bevraging bleek dat meer dan 70%  van de bedrijven hun betalingsverwerkingscapaciteiten moeten, en willen, moderniseren. Niet alleen omwille van de voordelen waar we het al over hadden, maar ook om niet achter te lopen op de concurrentie. Bovendien zijn klanten vragende partij.” Al geeft Van Esbroeck toe dat de Belgische markt eerder afwachtend is. “Belgen zoeken graag zekerheid. Eens iets zijn verdiensten bewezen heeft, zullen ze wel instappen. Onze uitdaging is om onze diensten aan de man te brengen en te tonen wat we kunnen. Het vertrouwen gecreëerd door onze directe business waarbij we zowel particuliere als professionele klanten bedienen, is cruciaal. Onze groei moet echter niet van België alleen komen, we richten onze pijlen op de hele Europese markt.”

Voor die ambitie is de ligging van de hoofdzetel in Brussel strategisch gekozen. “We zitten overal dichtbij, letterlijk. Onze toezichthouder, de Nationale Bank van België, zit hier ook en is daardoor makkelijk bereikbaar. Bovendien leggen zij de lat qua kwaliteitsvolle regelgeving heel hoog. Dus als je hier complient kunt zijn, ben je dat meestal ook in het buitenland.” Ook de multiculturaliteit is een troef, besluit Van Esbroeck: “Je kunt hier vissen in een erg grote vijver van culturen en achtergronden. Door dergelijke profielen aan boord te halen, maak je ook makkelijker contact met klanten in het buitenland.” 

Over Aion Bank

Aion Bank en Vodeno hebben samen de missie om een revolutie teweeg te brengen in de financiële dienstverleningssector. Samen bestrijken ze alle gebieden van het bancaire ecosysteem, van 'smart contract enabled' core banking tot rekeningen, onboarding, betalingen, kaarten en investerings- en kredietoplossingen. Ook bieden ze oplossingen om aan de eisen van de regelgeving te voldoen en tegelijkertijd snelle innovatie te bewerkstelligen.

Aion Bank en Vodeno zijn twee afzonderlijke ondernemingen die worden gesteund door de wereldwijde private equity-onderneming Warburg Pincus LLC.

Wie is Kim Van Esbroeck?

Kim Van Esbroeck is sinds juni 2020 Country Head Belgium voor Aion Bank. Ze mag gerust een ervaren rot genoemd worden op gebied van financiële dienstverlening en in de kaartbetalingen industrie dankzij 20 jaar ervaring in management, operations, marketing en business development. Die functies bekleedde ze bij Bancontact, Clear2Pay en Integri. Kim Van Esbroeck behaalde masters in de fysica en artificiële intelligentie aan de KU Leuven.

Contactpersoon

Mathieu Wouters

Coördinator communicatie & copywriter

Artikel uit publicatie