Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • NEKTARI helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een duurzame job

NEKTARI helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een duurzame job

  • 06/03/2023

Met in totaal meer dan 650 medewerkers staat NEKTARI uit Puurs in de top vijf van de grootste werkgevers in de regio Klein-Brabant/Vaartland. Mooie cijfers voor een vzw die zich - dankzij een ongelofelijke diversiteit aan economische activiteiten én een zeer uitgebreid zorgaanbod - maximaal toespitst op begeleiding van kwetsbaren in onze samenleving. “We noemen onszelf graag een sociaal ondernemer”, zegt gedelegeerd bestuurder Bruno De Maeyer. “Als vzw hebben we een dubbele missie: aan de ene kant mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot een duurzame job brengen, aan de andere kant personen met het vermoeden van een verstandelijke beperking zoveel mogelijk ondersteunen en ontzorgen.”

Om haar vijftigste verjaardag kracht bij te zetten, werd in 2020 BWZ Klein­ Brabant omgedoopt tot NEKTARI vzw. “Omdat we steeds meer evolueerden naar een verbindende partnerorganisatie die de ondersteuning van werk en zorg aanbiedt, wilden we deze unieke overkoepelende combinatie extra in de verf zetten”, legt Bruno De Maeyer uit. “Vandaag opereren we vanuit drie campussen – de zorg­ campussen Flegado en t’Onzent en de werk­campus Flexpack. Op onze zorgcampussen bieden we dag­ en woonondersteuning op maat voor personen met een beperking. Hierbij stellen we steeds de kwaliteit van leven van onze cliënten centraal.”

Nieuwe activiteiten

Alhoewel NEKTARI vandaag een recordaantal cliënten ondersteunt in de twee zorgcampussen, is het Flexpack dat afgelopen jaren de grootste evolutie heeft doorgemaakt. “We hebben enorm geïnvesteerd in nieuwe activiteiten”, weet Bruno De Maeyer. “Minder dan tien jaar geleden waren we als maatwerkbedrijf vooral actief in de sector van de Fast­ moving consumer goods (95% van de omzet). Intussen zijn er weinig sectoren waarvoor we niet werken (FMCG maakt nog maar 50% van de omzet uit). Deze verbreding kwam er om onze economische draagkracht te vergroten, want het was een risico om afhankelijk te zijn van één sector. Maar vooral ook omdat we dankzij een breder aanbod van producten en diensten onze zeer diverse doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans kunnen bieden hun talent te ontwikkelen.”

Bij ons krijgen alle talenten een kans om zich te ontplooien

Bruno De Maeyer

Nieuwe doelgroep

Want ondanks de war for talent die al enkele jaren op volle kracht woedt, vallen volgens Bruno De Maeyer op de arbeidsmarkt nog steeds grote groepen mensen uit de boot. “In de meeste maatwerkbedrijven kunnen enkel erkende doelgroepmedewerkers aan de slag”, verduidelijkt de gedelegeerd bestuurder. “Dit zijn mensen die een ticket kregen van de VDAB om gesubsidieerd in een maatwerkbedrijf aan de slag te gaan. Wij zien de groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echter veel ruimer. Zo zijn er mensen die omwille van allerlei redenen niet tot een vaste tewerkstelling geraken: zestigplussers, mensen met te weinig kennis van het Nederlands of met een andere cultuur, ex­gedetineerden, erkende vluchtelingen, mensen die vast zitten in de interim­markt, leefloners of daklozen en ga zo maar verder. Voor deze profielen krijg je geen subsidie, maar deze mensen hebben het evenzeer heel moeilijk om aan duurzame tewerkstelling te geraken.

Bij Flexpack krijgen ook deze talenten een kans, intussen bestaat 1/3 van onze productiemedewerkers al uit niet­gesubsidieerde medewerkers. Dat is belangrijk, want duurzame tewerkstelling is de sleutel tot een succesvolle integratie in onze maatschappij. Een vaste job zorgt voor financiële zekerheid en voor mentaal welzijn. Maar daarnaast heeft het integreren van deze nieuwe doelgroep – mensen die vaak over andere capaciteiten beschikken dan de geïndiceerde doelgroepmedewerkers – nog een ander voordeel: zij zorgen ervoor dat we complexere opdrachten voor klanten kunnen aannemen en dus als partner attractiever worden. Ook onze traditionele doelgroep trekt zich op aan deze nieuwkomers en maken zo hun ambitie ­ werken met validen in een ‘normaal’ bedrijf waar. De inclusieve tewerkstelling die we zo onder het dak van Flexpack creëren is dus een duidelijke win­ winsituatie voor alle partijen.”
 

nektari

Tewerkstellingsplatform

Om deze nieuwe doelgroep maximaal te kunnen bereiken is twee jaar geleden het tewerkstellingsplatform Klein­ Brabant/Vaartland opgericht. “Dit platform verzamelt maandelijks bedrijven uit de sociale economie, verschillende werkveldorganisaties en lokale overheden rond de tafel”, verduidelijkt Bruno De Maeyer. “Bedoeling is om door de krachten te bundelen iedereen uit onze regio die wil werken aan een job te helpen. 

Het afgelopen jaar hebben we op die manier 120 moeilijke profielen binnen Flexpack aan een vaste job geholpen. Maar we gaan verder dan enkel een job aanbieden. Al die mensen worden bij ons goed begeleid. Ze krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen, om indien nodig beter Nederlands te leren. Ze kunnen bijkomende opleidingen volgen en doorgroeien binnen onze organisatie. Vandaag zijn er vanuit deze nieuwe doelgroep al mensen die als productiemedewerker gestart zijn, doorgestroomd naar functies in de omkadering.”

21 verschillende talen

Een vlotte samenwerking tussen de traditionele doelgroep van gesubsidieerde medewerkers en de nieuwe doelgroep is op dit moment de belangrijkste uitdaging voor NEKTARI in het algemeen en Flexpack in het bijzonder. “Onze eigen begeleiders, maar ook de medewerkers en het management van onze partnerbedrijven moeten met deze nieuwe diversiteit leren omgaan”, besluit Bruno De Maeyer. “We werken intussen samen met mensen die 21 verschillende talen spreken, afkomstig zijn uit verschillende culturen en verschillende kleuren hebben. Dat vraagt om aanpassingen van alle betrokken partijen. Maar diversiteit is rijkdom en dus zijn we ervan overtuigd dat we met deze nieuw ingeslagen weg maximaal mensen woonachtig in onze regio aan een duurzame en zinvolle job kunnen helpen en dat zo iedereen volwaardig lid kan worden van het lokaal verankerd economisch en sociaal weefsel.” 

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie