Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Negen op tien Limburgse bedrijven zien kosten stijgen

Negen op tien Limburgse bedrijven zien kosten stijgen

  • 05/05/2022

enquete mei voka limburg

Uit een enquête van Voka – KvK Limburg blijkt dat de stijgende loon- en energiekosten werkgevers grote zorgen baren. Negen op de tien Limburgse ondernemingen zagen zowel de loon- als inputkosten stijgen in vergelijking met zes maanden geleden. En het einde is nog niet in zicht: de verwachting is dat de loonkosten in de periode 2022-2024 verder oplopen met 15%. Daarnaast hebben ook de energieprijzen het plafond nog niet bereikt. “We verwachten dan ook dat de federale regering het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland volgt en een plan voorbereidt om onze ondernemingen financieel te steunen. Naast een loonhandicap, dreigt nu immers ook een energiehandicap. Die combinatie is dodelijk voor onze bedrijven”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

De factuur van de crisis wordt vandaag integraal betaald door de ondernemingen. Zij kijken nu al aan tegen 22 miljard euro aan extra uitgaven ten gevolge van de opeenvolgende loonindexeringen. Ook de energiefacturen swingen de pan uit. Het signaal van de bedrijfswereld kan niet langer genegeerd worden. Johann Leten: “Nu al stelt veertig procent van onze bedrijven investeringen uit te stellen. Investeringen die broodnodig zijn en dus aangemoedigd moeten worden. Voorstellen om winsten van bedrijven nog zwaarder te belasten, zijn in die context absoluut wereldvreemd.”

Belgisch kader voor energiesteun aan bedrijven nodig

Limburgse ondernemingen worden geconfronteerd met een nooit geziene stijging van de energiekosten. Energie is voor bedrijven levensnoodzakelijk. Voka – KvK Limburg vraagt dringend dat de federale regering een reglementair kader onderzoekt en voorbereidt waarbinnen steun aan de meest getroffen bedrijven mogelijk wordt. Het gaat dan specifiek om bedrijven die hun energiefactuur minstens hebben zien verdubbelen. Duitsland en Frankrijk, twee van onze belangrijkste handelspartners, hebben reeds zo’n systeem ingesteld en staan bedrijven bij met concrete ondersteuning.

Europa accepteert de energiesteun onder bepaalde voorwaarden. Enkel bedrijven die hun energiefactuur minstens zagen verdubbelen tegenover vorig jaar, kunnen beroep doen op de steun. Concreet kan een nationale lidstaat tot 2 miljoen euro energiesteun per onderneming toekennen. Voor energie-intensieve ondernemingen en voor specifieke sectoren is er meer mogelijk.

“Onze Limburgse ondernemingen moeten eerlijk kunnen concurreren met bedrijven uit andere landen. Het is aan de overheid om te waken over een gelijk speelveld. Op het vlak van loonkosten loopt de handicap met de buurlanden op. We mogen niet hetzelfde laten gebeuren met de energiekosten. We roepen de federale regering op om de kop niet in het zand te steken, maar wel de belangen van onze bedrijven te verdedigen”, zegt Leten.

Inflatie systematisch onderschat

De inflatievooruitzichten worden zowat elke maand opwaarts bijgesteld. Volgens de meest recente inschatting zal de toegenomen inflatie leiden tot een loonkostenstijging met 15% in de periode 2022-2024. Dat komt overeen met een extra kostprijs van 22 miljard euro voor de private sector in België. Voka blijft een sociaal gecorrigeerde indexsprong vragen, anders prijzen we onze ondernemingen uit de markt.

De loonkostenhandicap met onze buurlanden zal opnieuw toenemen, nadat die de voorbije jaren net gedaald was. Door de automatische loonindexering wordt de inflatie bij ons sneller en vollediger dan in onze buurlanden doorgerekend in hogere lonen. Voor investeerders wordt België op die manier minder aantrekkelijk.

Contactpersoon