Skip to main content

Nederland toont de weg

  • 14/12/2017

Nu de eerste sneeuw is gevallen (en alweer is verdwenen), kan het ‘zomerakkoord’ eindelijk worden neergelegd in het federale parlement. Er zijn dan nog maar luttele dagen om het te stemmen, zodat een aantal belangrijke sociaal-economische hervormingen vanaf 1 januari 2018 van kracht kunnen worden.

  • We organiseren zelf de rechtsonzekerheid – kijk naar het dossier vaNederland versus Belgiën de luchthaven, de aarzelingen in het energiepact, de saga van grote infrastructuurprojecten, …
  • We onderhandelen in dit land elk dossier telkens minstens drie keer: principieel, gedetailleerd, en ook wat uitvoering betreft.
  • In vele dossiers zijn velen bevoegd, maar is niemand verantwoordelijk.

Minister van mobiliteit François Bellot laat weten dat het probleem van de nachtvluchten boven Brussel niet meer zal worden aangepakt tijdens deze legislatuur. Hij bestelt een studie die pas in 2019 zal worden opgeleverd. Nochtans waren de technische, juridische en politieke problemen al gekend in 2014 en heeft de luchthaven van Zaventem dringend nood aan een duidelijk en stabiel kader om haar verdere ontwikkeling te kunnen plannen…

Er is nog altijd geen energiepact waarin de toekomstvisie op onze productie en verbruik van energie voor de komende decennia wordt uitgetekend. Nochtans moeten we dringend een nationaal klimaat- en energieplan opleveren bij de EU en vraagt de transitie naar duurzame energie veel investeringen die enkel kunnen plaatsvinden binnen een toekomstgericht stabiel kader.

“Waarom zouden wij niet kunnen wat de Nederlanders kunnen?”

Last but not least heeft de UEFA beslist om geen wedstrijden in Brussel te spelen tijdens het komende EK-voetbal, omdat de vergunning en de financiering van het Eurostadion nog altijd niet rond zijn, ondanks eerder verleend uitstel om dat in orde te brengen.

Deze bloemlezing van politieke problemen uit de voorbije week illustreert hoe moeilijk het is om vooruitgang te boeken in dit land. De federale en de Vlaamse regeringen proberen wel te beslissen en te hervormen, maar het is dikwijls toch too little, too late, waardoor we heel veel kansen missen. De oorzaak hiervan ligt in twee hardnekkige politieke misverstanden die we dringend uit de weg moeten ruimen: 

  • Waarom onderhandelen we driemaal over elke beslissing: een keer over de principes, een keer over de details en een keer over de uitvoering?
  • Waarom is in veel dossiers iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk?

Deze twee functioneringsproblemen van onze politiek zijn echter geen gegeven, ze zijn geen fataliteit waaraan je niet kan ontsnappen. Onze noorderburen tonen aan dat het wél mogelijk is om snel en consistent te beslissen en te hervormen. Nederland werd veel sterker getroffen door de economische crisis in 2008 dan wij en het moet ook werken met wisselende en moeilijke coalitieregeringen. Toch staat het er intussen beter voor dan wij op vele domeinen. Ook het nieuw regeerakkoord trekt de lijn door van snelle en diepgaande hervormingen om Nederland ‘future proof’ te maken. In de nieuwste Voka Paper gaan we dieper in op wat we kunnen leren van Nederland.

Waarom zouden wij niet kunnen wat de Nederlanders kunnen? Hoe kunnen we onze politieke handicaps overwinnen om sneller en consistenter te beslissen in belangrijke maatschappelijke issues, zodat we niet achterop hinken, maar voorop kunnen lopen in de EU?

Het eindejaar is een periode van terugblikken: we roepen de beleidsmakers dan ook op om zich hierover te bezinnen en de nodige lessen te trekken. De wereld zal niet op ons wachten als we niet klaar zijn voor veranderingen.

Niko Demeester - Secretaris Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd