Skip to main content
  • Nieuws
  • Naziha Joundi, onderneemster met een bewust multiculturele strategie

Naziha Joundi, onderneemster met een bewust multiculturele strategie

  • 20/02/2018

Diversiteit in de onderneming. Hoe pak ik dat aan? De interprofessionele en regionale werkgeversorganisaties – AGROFront, Beci, UCM, Unisoc, Unizo, UWE, VBO en Voka - slaan de handen in elkaar.  Met ons actieplan voor meer diversiteit in de onderneming willen we ondernemingen bewust maken van de meerwaarde van diversiteit. In een eerste fase verzamelen we  good practices, die we naar een breed publiek communiceren om werkgevers te informeren en te sensibiliseren, maar vooral te inspireren. Het verhaal van Naziha Joundi is er een van. 

Naziha besefte tijdens haar job als leerkracht in een concentratieschool, dat ze méér wou dNaziha Joundioen dan lesgeven. Ze wilde dingen veranderen aan de basis, bij kinderen van 0 tot 3 jaar. En dat in een multiculturele context. Die droom maakt ze nu elke dag waar in haar eigen crèche. Vandaag de dag runt ze een kinderopvang met méér dan 100 kinderen en 17 medewerkers. Met een bewust multiculturele strategie legt Naziha de basis voor verdraagzaamheid bij zowel de kinderen, hun ouders als de medewerkers.

Naziha’s klantenbeleid is heel simpel: iedereen is welkom. ”Mensen denken soms dat het hier enkel voor allochtone kindjes is, maar dat is absoluut niet het geval. Echt iedereen is hier welkom. We willen ons ook inzetten voor de ouders. Zo zien we hier ook vaak ouders die gewoon een troostende schouder of een luisterend oor nodig hebben.” Die maatschappelijke meerwaarde maakt Naziha’s crèche uniek. Naast voor de kinderen te zorgen, vindt ze het even belangrijk om iets te beteken voor de maatschappij, iets terug te geven.

Al ging dat niet vanaf de start van een leien dakje. “Bij de opstart van De Ster was het mijn doelstelling om een representatieve voorstelling van de samenleving te hebben als cliënteel (divers in opleidingsniveau, gender, seksuele geaardheid, etnische en religieuze achtergrond …). Ik heb echter 6 maanden moeten wachten tot een eerste Belgisch gezin ons hun kindje toevertrouwde. Maar dit was zeker het wachten waard! Vanaf dat moment ging de bal aan het rollen en stroomden de inschrijvingen binnen. En vandaag de dag hebben we een heel diverse groep en een lange wachtlijst.”

Passie primeert bij rekrutering

Bij de selectie van nieuwe medewerkers kijkt Naziha niet alleen naar competenties en skills, maar evenzeer naar passie en motivatie. “Voor mij is het vooral belangrijk dat ik de juiste persoon met de juiste kwaliteiten voor de job vind. Ik wil alleen met de beste verzorgers werken. Een goed cv is dus niet voldoende, hun motivatie moet er af spatten tijdens ons eerste gesprek. Ik verwacht van mijn personeel dezelfde passie die ik heb.” En die passie uit zich ook in haar positieve ingesteldheid. “Als Belg met Marokkaanse roots, heb ik doorheen de jaren vele verhalen gehoord van andere mensen met een migratieachtergrond die moeilijk aan werk geraken, o.a. omwille van discriminatie. Ik denk wel dat dit nog steeds bestaat, maar zelf ben ik hier nooit mee geconfronteerd. Ik heb gemakkelijk goede jobs gevonden. Dat is volgens mij ook te danken aan mijn ingesteldheid, ik wikkel mijzelf niet in een slachtofferrol, maar ik ga ermee aan de slag. Ik zorg ervoor dat ik geraak waar ik wil geraken. Want laten we eerlijk zijn, racisme en discriminatie bestaan, maar niet overal en er zijn genoeg mensen die de meerwaarde van een diverse samenleving inzien. En als dit niet zo is, is het aan ons om hen hiervan te overtuigen en ons niet bij de situatie neer te leggen.”

Naziha heeft geen neergeschreven diversiteitsbeleid, maar ze gelooft dat een goede visie op diversiteit haar impact heeft op alle lagen van de organisatie zonder hier expliciet mee bezig te zijn. Zo resulteert haar rekruteringsaanpak in een gezonde mix van medewerkers: mensen met een migratieachtergrond, autochtonen, mensen met een beperking, zelfs twee mannelijke medewerkers – niet evident in de sector -. “We streven ernaar een representatieve voorstelling van de maatschappij te zijn, zowel naar onze medewerkers als naar onze kindjes toe. Iedereen kan bij ons zijn zoals ze zijn, gewoon zichzelf, met eigen normen en waarden, zoals een familie.”

Lead by example

Als baas verschilt Naziha niet van haar persoonlijkheid in haar privéleven. “Ik vind het belangrijk om aanwezig te zijn. Je mensen motiveren doe je best door het goede voorbeeld te geven. Lead by example. Ook in mijn privéleven trek ik de lijn door. Mijn kinderen bijvoorbeeld kregen heel traditionele namen, zoals Mohamed. Ik ga mezelf niet aanpassen aan de negativiteit, maar ik leer mijn kinderen hoe hiermee om te gaan.”

In de praktijk past Naziha haar visie toe tijdens wekelijkse teammeetings, waar alle medewerkers hun bedenkingen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Haar rol? De medewerkers coachen en begeleiden en hen kansen geven, zodat zij gemotiveerd worden om dag in en dag uit het beste van zichzelf te geven. “Ik ben veeleisend, maar mijn personeel krijgt van mij ook veel kansen. Als ik iets positiefs zie in een medewerker, ga ik er ook voor. Ik geloof in het goede van mensen. Als er iets uit te halen valt, blijf ik erin geloven. Dat moet je doen als werkgever, je mensen continu motiveren en begeleiden. Er zijn natuurlijk ook moeilijke momenten. Personeel begeleiden is een moeilijke taak. Je moet veel geduld hebben. Zij zijn afhankelijk van mij en ik ben afhankelijk van hen. Het is geven en nemen.”

Door haar medewerkers veel autonomie en ruimte te geven om zichzelf te zijn, krijgen ze de erkenning die ze verdienen. Zowel van collega’s, als van de ouders van de kindjes. Met als resultaat een laag absenteïsmecijfer. “Een investering in mensen krijg je dubbel terug”, motiveert Naziha. Een strategie die niet alleen werkt op menselijk vlak, maar ook op organisatorisch vlak vruchten afwerpt. “In het algemeen streef ik ernaar de beste te zijn, we doen zelf dus ook continu de benchmark met andere kinderopvangen in de omgeving. En dat loont! We krijgen vaak van stagiaires en verschillende zorginspecties de feedback dat we supergoed scoren en vooral ook naar pedagogische kwaliteiten toe. Daarmee helpen we tenslotte de toekomstige samenleving vorm te geven en dat is voor mij heel belangrijk.”

 

 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez