Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nauwe betrokkenheid van de private sector bij het relanceplan is onontbeerlijk

Nauwe betrokkenheid van de private sector bij het relanceplan is onontbeerlijk

  • 18/11/2020

De publieke en private sector moeten nu de handen in elkaar slaan voor de uitrol van het relancebeleid. Zo kan de coronacrisis aangegrepen worden om de Vlaamse economie niet enkel te relanceren maar ook te transformeren.

De coronapandemie confronteert Vlaanderen met de grootste economische crisis ooit buiten oorlogstijd. Nu de epidemie opnieuw welig tiert in Europa is bovendien het gedeeltelijke herstel dat we in de zomermaanden hadden gezien de kop ingedrukt. De noodzaak aan een ambitieus relancebeleid op korte termijn zal binnen dat verband dan ook des te crucialer zijn om de druk op onze economie en welvaart te verlichten.

Europees herstelplan

Op Europees niveau kristalliseert dit herstelbeleid zich rond het zogenaamde ‘Next Generation EU’ dat 750 miljard euro aan extra subsidies en leningen voorziet bovenop de reguliere Europese zevenjarenbegroting van ruwweg 1.100 miljard euro. Het zwaartepunt binnen Next Generation ligt duidelijk op de ‘Herstel- en Veerkrachtfaciliteit’ (HVF) die om en beide 90% van het bijkomende budget voor haar rekening neemt. Hoewel NextGenerationEU nog niet finaal is goedgekeurd op Europees niveau, zijn reeds heel wat lidstaten druk bezig met zich intern te organiseren om optimaal te tappen uit dit HVF-vaatje.
 

In overleg met de private sector moet er een inventaris komen van grote private projecten die een enorme turbo kunnen zetten op digitale en ecologische transformaties.

Gilles Suply

De HVF zou naar schatting ook 5,15 miljard euro veil hebben voor België. Om aanspraak te maken op deze financiering moet België echter een duidelijk en omvattend investerings- en hervormingsplan indienen bij de Europese Commissie. Daarin zal er haarfijn uitgelegd moeten worden hoe de inzet van de middelen zal bijdragen tot in het bijzonder de ecologische en digitale transformaties. Dat plan moet overigens ten laatste ingediend worden op 30 april 2021.

Hefbomen bij gewesten

De Vlaamse regering moet zich ook optimaal voorbereiden voor een eigen inbreng in een dergelijk Belgisch investerings- en hervormingsplan. Zo beschikken de gewesten de belangrijkste hefbomen om een toekomstgericht investeringsbeleid vorm te geven. Zij zijn immers binnen België in de eerste plaats verantwoordelijk voor mobiliteit, duurzame energie en innovatie en zullen dan ook een doorslaggevende rol hebben in de specifieke invulling van dit luik in het door België in te dienen plan.

Dit zal des te belangrijker zijn aangezien de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring aangegeven heeft dat men sterk rekent op Europese middelen voor de financiering van haar relancebeleid ‘Vlaamse Veerkracht’, dat voorziet in 4,3 miljard euro extra investeringen. Dit is niet onlogisch: de ambities en doelstellingen die de Vlaamse Regering naar voren heeft geschoven in Vlaamse Veerkracht sluiten immers naadloos aan op de vooropgestelde doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Nu de algemene beleidslijnen van het Vlaamse relanceplan zijn uitgetekend in Vlaamse Veerkracht is het echter onontbeerlijk om de Vlaamse bedrijfswereld actief te betrekken bij het concreet invullen van de vooropgestelde ambities in Vlaamse Veerkracht. Zij spelen immers een cruciale rol in de ecologische en digitale transformaties van onze economie. Heel wat bedrijven hebben dan ook nu reeds ambitieuze projecten liggen die perfect passen binnen het relanceplan. Het relanceplan moet dan ook naast overheidsinvesteringen zeker ook voldoende oog hebben voor private investeringen.

Belgisch Herstel- en Veerkrachtplan

Zo moet de private sector ook zeer nauw betrokken worden bij de opmaak van het Belgische Herstel- en Veerkrachtplan. Dit gebeurt idealiter via een twee sporenbeleid om een versnipperde aanpak te vermijden. Enerzijds moet er in overleg met de private sector een inventaris opgemaakt worden van grote private projecten die een enorme turbo kunnen zetten op de digitale en ecologische transformaties van ons land.

Anderzijds zouden er kaderprogramma’s moeten uitgewerkt worden die een deel van de verworven Europese financiering kunnen kanaliseren naar kleine en middelgrote bedrijven met kleinschalige projecten die tevens bijdragen tot de dubbele transformatie van onze economie.

Handen in elkaar

Een nauwe betrokkenheid met de private sector is tenslotte nuttig om te bekijken hoe publieke investeringen een maximaal hefboomeffect kunnen zetten op private investeringen via bijvoorbeeld publieke-private partnerships.

De publieke en private sector moeten nu de handen in elkaar slaan voor de uitrol van het relancebeleid. Enkel op deze manier kan de coronacrisis aangegrepen worden om de Vlaamse economie niet enkel te relanceren maar ook te transformeren. Of om het met de woorden van Winston Churchill te zeggen: 'Never waste a good crisis'.
 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel