Skip to main content
  • Nieuws
  • Najaarslunch met Sophie Dutordoir - NMBS gaat voor nieuw elan van S-net

Najaarslunch met Sophie Dutordoir - NMBS gaat voor nieuw elan van S-net

  • 25/10/2017

De NMBS gaat het S-net, het Brusselse voorstedelijk treinnetwerk, een nieuw elan geven. “We willen de S-treinen beter promoten, en gaan daar massaal acties voor ondernemen”, aldus Sophie Dutordoir, de nieuwe CEO van de NMBS op de najaarslunch van 23 oktober. Voka Metropolitan zegde bij monde van voorzitter Jean-Paul Van Avermaet zijn medewerking toe.

Na haar eerste presentatie als NMBS-CEO vorige week in het parlement, was Sophie Dutordoir maandag de centrale gast op de najaarslunch van Voka Metropolitan. Voor een publiek van ruim 200 bedrijfsleiders ging ze in op haar visie en plannen met de NMBS. Ze beklemtoonde dat met het nieuwe vervoersplan het treinaanbod in december met 5% wordt verruimd, waarbij vooral wordt ingezet op de versterking van de voorstedelijke netwerken, inzonderheid het Brusselse.

“Met het S-net gaan we naar 700 treinen per dag, op 12 lijnen, langs 143 stations, waarvan 34 in Brussel”, benadrukte de NMBS-topvrouw. “We willen dit beter promoten. Het aanbod is te weinig gekend. We gaan daarrond acties ondernemen in samenwerking met lokale besturen, de gewesten en ook het bedrijfsleven.” Dankzij het miljard euro dat federaal minister van mobiliteit François Bellot - een van de toehoorders in de zaal - heeft vrijgemaakt, krijgt het voorstadsnetwerk rond Brussel volgens Dutordoir "een nieuw elan". “Vanaf 2018 kunnen de infrastructuurwerken hervatten, eerst hoofdzakelijk door Infrabel maar wij zullen volgen om te voorzien in de nodige haltes, parkings of andere vormen van intermodaliteit. De verbinding Brussel-Namen moet tegen het transportplan van 2024 over vier sporen kunnen," zei Dutordoir. 

De NMBS-CEO wees er op dat ze wil investeren in intermodale knooppunten, met parkings aan stations voor auto’s en fietsen, of aansluitingen op bushaltes. Ze zei tevens dat tegen maart 2018 in de 25 grootste stations wifi zal zijn. Voor de treinen zelf gaat de NMBS niet investeren in wifi, wegens te duur, zei Dutordoir. Maar ze rekent op het voornemen van de telecomoperatoren om tegen eind 2018 een volledige dekking van het spoornet te verzekeren, door 2G, 3G en 4G.

Voka helpt met mobiliteit

Jean-Paul Van Avermaet, voorzitter van Voka Metropolitan, waarschuwde in zijn inleiding dat de verkeershinder in de Brusselse metropool de komende jaren nog zal toenemen. “De grote herstelwerken aan de tunnels moeten nog beginnen. Zo ook de werken aan de Ring, de aanleg van nieuwe tramlijnen, het doortrekken van de metro… Meer hinder door werken de komende jaren, dat is een zekerheid.” Hij riep bedrijfsleiders op om zich daar op voor te bereiden, door alternatieven te zoeken voor de verplaatsing van medewerkers met de wagen, via openbaar vervoer, fiets, carpooling, pendelbussen, flexwerken, digitaal communiceren en vergaderen… "Voka staat ter beschikking met zijn dienst mobiliteitsmanagement om bedrijven te informeren, begeleiden, inspireren."

“Maar het is evenzeer alle hens aan dek voor onze mobiliteitsministers om snelheid te halen in de uitvoering van noodzakelijke werken en het verbeteren van het aanbod van openbaar vervoer op maat van het woon-werkverkeer”, beklemtoonde de voorzitter nog, ter attentie van de talrijke politici in de zaal. De geplande verhoging van het aanbod op het S-net noemde hij een stap vooruit, “maar op vele lijnen moet de frequentie verder omhoog.” Voka Metropolitan en Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant gaan het S-aanbod alvast beter bekend maken bij hun leden.

Contactpersoon

Proximus