Skip to main content
  • Nieuws
  • Naar het werk of naar de opvang op school: attest nodig of niet?

Naar het werk of naar de opvang op school: attest nodig of niet?

  • 20/03/2020

Er bestaat heel wat verwarring over of het nu wel of niet nodig is om over een attest te beschikken voor woonwerkverplaatsingen. Ook bij ouders van kinderen die nog toegelaten zijn op de opvang op school bestaat twijfel of de school hiervoor een attest van de werkgever aan ouders mag opvragen of niet. We zetten voor u de feiten op een rijtje. De antwoorden op andere veel gestelde vragen vindt u op onze FAQ.

Hebben kinderen een attest nodig van de werkgever van de ouders om opgevangen te kunnen worden op school?

In principe niet. Tenzij de school daar expliciet naar vraagt, maar dat mogen ze enkel doen ‘in uitzonderlijke gevallen’. Welke die uitzonderlijke gevallen zijn, wordt niet gepreciseerd door de overheid, maar de scholen worden wel met aandrang opgeroepen om kinderen die tot de toegelaten groepen behoren op te vangen. Mocht er zich een probleem voordoen, dan worden de scholen verondersteld in dialoog te gaan met de ouders. De overheid rekent op de burgerzin en verantwoordelijkheid van scholen en burgers om hier op een verstandige manier mee om te gaan.

Het is wel belangrijk om weten dat momenteel de algemene richtlijn geldt dat ouders die thuis werken verplicht zelf moeten instaan voor de opvang van kinderen.

Daarop zijn enkele uitzonderingen. De precieze richtlijnen daarover aan scholen luiden als volgt:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. 
  • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.
  • Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Als school kan jij het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. Ga daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Conclusie: de regel is dat er geen attest nodig is. De overheid rekent op de verantwoordelijk van de scholen om in te schatten in uitzonderlijke situaties om dat toch te vragen.

Meer info 

Hebben werkwilligen een attest nodig voor woonwerkverplaatsingen?

Dat hangt af van de woonplaats en/of werkplek: in België, Frankrijk of Nederland.

Als de werkwillige onder de voorwaarden valt om zich naar het werk te mogen begeven – bijvoorbeeld omdat hij een essentieel beroep uitoefent – dan heeft hij binnen België geen attest nodig voor woonwerkverplaatsingen.

Belgische werknemers die in Nederland werken (of omgekeerd), hebben geen attest nodig voor woonwerkverplaatsingen.

Belgische werknemers die in Frankrijk werken (of omgekeerd) hebben volgens de verstrengde richtlijnen van de Franse overheid een eenmalig attest nodig van de werkgever. Deze richtlijn is ingegaan op 17 maart voor vijftien dagen.

Download het attest

Meer info: Franse overheid 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant