Skip to main content
  • Nieuws
  • Naar een succesvolle energietransitie

Naar een succesvolle energietransitie

  • 31/03/2017

Een succesvolle energietransitie kan er alleen komen als we erin slagen competitiviteit, leveringszekerheid en duurzaamheid in elke fase van de transitie aan elkaar te koppelen. Het beleid moet daarom steeds oog hebben voor de noden van de gebruikers, die tezelfdertijd naar actieve en geëngageerde deelnemers aan het energiesysteem moeten evolueren. Daarover gaat de nieuwste Voka Paper ‘Stroomopwaarts – Elektriciteit voor morgen’ waarin Voka een aantal noodzakelijke maatregelen opsomt om de transitie te faciliteren.

Ons elektriciteitssysteem is volop in transitie. De mondiale, Europese en Belgische doelstellingen voor de reductie van de emissie van broeikasgassen (BKG) hebben een enorme impact op de manier waarop we nu en in de toekomst onze energievoorziening inrichten. Het oude, centralistische systeem van elektriciteitsvoorziening wordt op zijn kop gedraaid.

Via een trendanalyse bekijken we welke beleidsmaatregelen in ieder geval nu reeds gezien kunnen worden als minimale voorzieningen om deze energietransitie in goede banen te leiden. We formuleren de aanbevelingen daarbij als ‘no regret’-opties, omdat een perspectief op langere termijn moeilijk te maken is en we lock-ins, foute keuzes en inefficiënties ten alle koste willen vermijden.

Indien de transitie institutioneel niet goed omkaderd wordt, dreigt ze funest af te lopen. De Vlaamse economie is immers relatief energie-intensief. Juist dit maakt een doordacht energiebeleid zo belangrijk voor onze economie.

In de nieuwe Voka Paper analyseren we het bredere institutionele kader en te verwachten trends voor de komende tien jaar. Op basis van een kwalitatieve analyse komen we tot een coherent pakket van voorstellen, waarvan we verwachten dat ze voor het einde van deze legislatuur vertaald kunnen worden in regelgevende initiatieven.

 

Samengevat pleit Voka voor zes noodzakelijke maatregelen:

  1. De invoering van een energienorm (en verwijdering van openbare dienstverplichtingen uit de factuur);
  2. De optimalisering van ondersteuningsmechanismen voor hernieuwbare energie, voor meer marktintegratie;
  3. Meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling ten voordele van kostenreducties voor hernieuwbare energie en systeemintegratiediensten;
  4. De uitbouw/versterking van de interne EU-energiemarkt;
  5. Maatregelen voor de ‘empowering’ en responsabilisering van producenten en consumenten;
  6. Maatregelen om binnen de Europese, nationale en regionale context steeds voldoende leveringszekerheid te garanderen (dit kan niet enkel op nationaal niveau beoordeeld worden).

Een juiste en moedige energiepolitiek kan het succes van een energie transitie maken – of kraken. Met deze Paper willen we alvast een voorzet geven voor dringende beleidsinitiatieven die ons voorbereiden op de energietransitie.

 

Lees hier de Voka paper

 

Klaas Nijs - klimaat en energie - klaas.nijs@voka.be

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd