Skip to main content
  • Nieuws
  • Naar een dynamische stad op maat van haar gebruikers

Naar een dynamische stad op maat van haar gebruikers

  • 05/06/2018

Miss Miyagi specialiseert zich in de herbestemming van alternatief vastgoed. Het bedrijf focust daarbij op de matchmaking tussen uitdagende gebouwen, de mogelijke scenario’s voor die gebouwen en de vragen van gebruikers. Zo wil Miss Miyagi een duurzame samenleving creëren op maat van de gebruikers.

Miss Miyagi

 

Het unieke van Miss Miyagi is de combinatie van een online vastgoedplatform dat vastgoedvragen van gebruikers in kaart brengt met projectregie. “Het is onze kracht dat we het hele proces van ruïne tot afgewerkt product kunnen begeleiden”, vertelt Karel Van den Eynde, partner bij Miss Miyagi. “We kunnen eigenaars begeleiden bij de verkoop of verhuur van hun pand én we kunnen de koper of huurder helpen bij de ontwikkeling van het project. Bij die ontwikkeling betrekken we de gebruikers vanaf het begin, zodat het eindproduct volledig afgestemd is op hun wensen.” Daarnaast werkt Miss Miyagi werkt ook voor bestaande eigenaren die met hun bijzonder gebouw aan de slag willen, maar niet noodzakelijk de wens hebben om het te verkopen. Bovendien zijn tijdelijk gebruik of concessie ook mogelijkheden.

Matchmaking

“Aan het begin van een project, vertrekken we altijd vanuit het gebouw. In Vlaanderen zijn er veel panden die al jaren leeg staan omdat ze voor steden en gemeenten, particulieren of projectontwikkelaars te groot of te complex zijn om te ontwikkelen”, vertelt Van den Eynde. “Op die gebouwen richten wij ons. We bekijken de mogelijkheden en beperkingen van het pand en werken dan maximum drie scenario’s uit die heel concreet voorstellen wat je met dat specifieke pand kan doen. Het pand wordt dan op de markt gebracht in de huidige staat, maar gebruikers krijgen dankzij die scenario’s meteen een concreet idee van de mogelijke toekomst van het gebouw.”

Daarna gaat Miss Miyagi op zoek naar mensen of partijen die een invulling kunnen geven aan het gebouw. “Ons online vastgoedplatform is uniek in België omdat wij de vragen en wensen van gebruikers openbaar maken op onze website. Zo kunnen partijen met een vergelijkbare vraag elkaar vinden en samen in een project stappen”, verklaart Van den Eynde. “Eigenlijk gaan wij als volgt te werk: we vertrekken van een gebouw dat zich met al zijn eigenaardigheden aanbiedt. Daarvoor werken wij concrete scenario’s uit en door het feit dat we continu de vastgoedwensen van gebruikers in kaart brengen, kunnen we de koppeling maken tussen die drie elementen: het gebouw de scenario’s en de gebruikers.”

Kwaliteit

Voor Miss Miyagi is kwaliteit heel belangrijk. “Voor ons is het essentieel om de gebruiker heel vroeg in het proces te betrekken, zodat het product wordt gemaakt naar wens van de gebruiker”, zegt Van den Eynde. “De kwaliteitskeuze ligt dus volledig bij de gebruiker. En door het feit dat we op geen enkel moment zelf eigenaar zijn van het gebouw dat we ontwikkelen, hebben we er ook geen belang bij om dingen goedkoop in te kopen en duur te verkopen. Dat komt de betaalbaarheid natuurlijk ook ten goede.”

Maatschappelijke meerwaarde

Om kwalitatieve ontwikkelingen te stimuleren probeert Miss Miyagi zoveel mogelijk projecten te initiëren met een maatschappelijke meerwaarde. “Dikwijls vinden de sociale sector en de klassieke bedrijfssectoren elkaar niet, terwijl ze elkaar wel iets te bieden hebben”, verduidelijkt Van den Eynde. “Maar het geeft een enorme meerwaarde aan een project als je die partijen samen aan tafel kan brengen. Dat is ons bijvoorbeeld gelukt met Hal 5 in Leuven, waar een aantal sociale partijen zoals een sociale kruidenier onder één dak zitten met organisaties die met sport bezig zijn en waar je een cluster hebt van restaurantjes en een bakker. De kruisbestuiving van al die verschillende partijen maakt het een heel sterk verhaal.”

Ook bij het verkoopproces ligt bij Miss Miyagi de nadruk op kwaliteit. “In een ‘normale’ situatie zet je iets te koop aan een vraagprijs en wie als eerste de eigenaar kan overtuigen met een goed bod, is de koper”, vertelt Van den Eynde. “Dat doen wij niet. Wij zetten iets te koop op het moment dat wij de uitgewerkte scenario’s hebben. Dan wordt er een periode van vier maanden voorzien waarin kandidaat-kopers zich kunnen organiseren: financiën voorbereiden, andere partijen zoeken,… Tijdens die vier maanden kan niemand elkaar voorbij steken.” Op die manier geeft Miss Miyagi meer kansen aan particulieren om hun vastgoedwens te realiseren.

Aan het einde van die periode kunnen kandidaten een bod indienen. Miss Miyagi werkt daarbij ook vaak met een vaste prijs waardoor de inhoudelijke factoren van het toekomstige project doorwegen op de keuze voor de uiteindelijke koper. “Dat je als verkoper financieel moet inboeten bij maatschappelijke relevantie, klopt dus niet”, zegt Van den Eynde. “Daarom willen we in de toekomst graag meer kansen geven aan projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Het wordt dan de bedoeling dat de eigenaar van het pand op voorhand kan aangeven of hij het belangrijk vindt dat er een ontwikkeling komt met een sociale meerwaarde. Als de verkoper daarvoor kiest, kan er bijvoorbeeld een jury ingeschakeld worden die helpt om de juiste keuze te maken.”

What's in a name?

Kensuke Miyagi, beter bekend als Mister Miyagi, was de leermeester in de cultfilm Karate Kid. Net als hem slaagt Miss Miyagi erin om via alternatieve methoden tot een duurzamer resultaat te komen. En als vrouwelijk personage probeert zij tegengewicht te bieden in de overwegend mannelijke vastgoedwereld.

De Hoorn, Leuven: Van concept tot realisatie

Eind 2007, beslisten zeven Leuvense ondernemers om de voormalige brouwerij De Hoorn na 25 jaar leegstand te transformeren tot een ontmoetingsplek en innovatieve werkplek voor de creatieve economie. Als bakermat van Stella Artois is De Hoorn een beschermd monument waarin veel machines staan die bewaard moesten blijven tijdens de verbouwingen. Michiel Van Balen (partner van Miss Miyagi) heeft vanaf de start van de renovatie de projectregie uitgevoerd. Je vindt er nu een combinatie van creatieve werkplekken, eventzalen en ruimtes voor horeca. Sinds de opening in 2012 is De Hoorn uitgegroeid tot één van de katalysatoren van de stedelijke dynamiek in de Leuvense Vaartkom.

Dit artikel verscheen in Ondernemers mei 2018.

Proximus