Skip to main content
Map

Naar duurzaam woon-werkverkeer

  • 30/09/2021

Nieuw fiscaal kader voor bedrijfswagens en mobiliteitsbudget

Bedrijfswagens blijven bestaan, worden ingezet als hefboom om een snellere en duurzamere vergroening van het wagenpark mogelijk te maken. Dat besliste de federale regering eerder dit jaar. Naast de hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit, krijgt ook het mobiliteitsbudget een update, en wordt investeren in elektrische laadstations voordeliger.

Tekst: Willem Gijbels en Wim Pannecoucke

In een poging de elektrificatie van het wagenpark te bevorderen en zo het woon-werkverkeer te verduurzamen, verliezen bedrijfswagens op fossiele brandstof op termijn hun fiscaal voordeel, zo besliste de regering-De Croo. Voka betreurt dat duurzame technologieën die niet volledig elektrisch zijn, uit de boot vallen. Zo kan een werkgever vanaf 2026 enkel nog volledig elektrische bedrijfswagens van zijn belastbare inkomsten aftrekken, terwijl het fiscale voordeel voor diesels, benzines en hybrides als bedrijfswagen zal verdwijnen.

Voordeel van alle aard blijft ongewijzigd

Aan het voordeel van alle aard – de belasting die de gebruiker van een bedrijfswagen betaalt – verandert niets. Wie met een milieuvriendelijke bedrijfswagen rondrijdt die weinig of geen CO₂ uitstoot, kan het belastbare voordeel drukken. Er geldt echter een minimum van 1.370 euro per jaar (het bedrag voor het inkomstenjaar 2021). Of een elektrische wagen aan dat minimumvoordeel belast wordt, hangt af van de cataloguswaarde: boven 39.960 euro leidt een hogere cataloguswaarde tot een hoger belastbaar voordeel van alle aard.

En wat met het huidige wagenpark?

Voor bedrijfswagens op fossiele brandstof, wordt er niet ingegrepen in de bestaande leasecontracten, een beslissing die Voka toejuicht. Ook voor dat type wagens die voor 1 juli 2023 worden aangeschaft, blijft de huidige fiscale aftrek van toepassing. Worden die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 besteld, dan geldt er een overgangsregeling. Nadien wordt die afgebouwd om tegen 2028 uit te doven. Voor hybride bedrijfswagens die na 1 juli 2023 worden aangeschaft, wordt de fiscale aftrekbaarheid voor de benzine- of dieselkosten beperkt tot 50 percent. Voka betreurt de toegenomen complexiteit van de hervormde bedrijfswagenfiscaliteit en waarschuwt voor de gevolgen voor bedrijven.

mobiliteit

Mobiliteitsbudget krijgt update

Het mobiliteitsbudget dat werknemers de kans geeft om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een jaarlijks budget wordt breder, eenvoudiger en flexibeler. Zo zullen werknemers er hogere kosten mee kunnen dekken voor fietsenstalling of fietsveiligheid, net als voor elektrische steps, parkeerkosten op trein- of busparkings en openbaarvervoersabonnementen voor inwonende gezinsleden. Ook nieuw, is de voetgangerspremie voor woon-werkverkeer. De radius voor het in aanmerking komen van huisvestingskosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer rond de plaats van tewerkstelling. Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee. 

Voordelig investeren in laadstations

Om de hoge nood aan laadpalen in te vullen, zullen bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een laadstation een verhoogde kostenaftrek genieten. Voorwaarde is wel dat het laadstation een deel van de dag vrij toegankelijk is voor derden. Voor bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 investeren in een laadstation geldt een aftrekpercentage van 200 percent. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 daalt dat tot 150 percent.

Vracht- en bestelwagens vallen daar niet onder, maar bedrijven die een emissievrije vrachtwagen in huis halen, genieten wel een verhoogde investeringsaftrek. Hetzelfde geldt voor investeringen in tankinfrastructuur voor waterstof of elektrische laadstations. Het tarief bedraagt 35 percent in 2023 en daalt tot 13,5 percent in 2027.

Vragen?

Heeft u vragen rond mobiliteit? Neem dan contact op met onze mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager Wim Pannecoucke via wim.pannecoucke@voka.be.

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus

This article appeared in our magazines