Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Na het loonakkoord: tijd voor relance en groei

Na het loonakkoord: tijd voor relance en groei

  • 06/05/2021

Wat is er de voorbije weken nodeloos veel energie verspild! Het was game-over voor de werkgevers. En de dividenden zouden aan banden worden gelegd. Geen loonsverhogingen, dan ook geen dividenden. Het ontlokte bij vele ondernemers en mezelf een heel diepe zucht. Politiek, ondernemingen, medewerkers: we zouden nu tijdens de grootste crisis die wij ooit hebben gekend, aan hetzelfde zeel moeten trekken. 

We moeten ons Latijn steken in de relance van onze economie en niet in een zoveelste ideologische woordenstrijd die enkel dient om het grote gelijk te halen en het publieke debat in de media te voeden.

De federale regering stelt de sociale partners voor om akkoord te gaan met het loonvoorstel dat bereikt is in de kern. Blijven de vakbonden dit te min vinden, dan duwt de regering het akkoord door via een KB. 
 

Elke sociale onrust hypothekeert ons herstel en de relance

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka

Eindelijk kan en moet er dan weer sociale rust neerdalen. Die sereniteit is een voorwaarde voor een vlot relancebeleid. Wanneer het vertrouwen tussen werkgevers en werknemers terugkeert, dan kunnen we samen bergen verzetten. Elke sociale onrust hypothekeert ons herstel en de relance.

Het loonakkoord van de regering houdt vast aan de loonmarge van 0,4%, bovenop de indexaanpassing van 2,8 procent. De wet die onze concurrentiekracht op peil moet houden, blijft onverkort van kracht. Dat moet onze competitiviteit stutten en is voor onze bedrijven essentieel. En in de bedrijven waar het goed gaat, kan een nettopremie van maximaal 500 euro onderhandeld worden. De premie is enkel toe te kennen in 2021. 

Hogere minimumlonen

Het loonakkoord bevat ook enkele passages waarover nog verdere gesprekken onder de sociale partners moeten volgen. Voka zal hier heel grote waakzaamheid aan de dag leggen. Zo wil de regering dat de sociale partners het gesprek aangaan over hogere minimumlonen.

Het is evenwel van belang om dat gesprek te voeren met de juiste cijfers in de hand. Eurostat zet België op de 4e plaats als het gaat over de hoogte van de minimumlonen. We scoren dus al hoog. Een verdere verhoging van de minimumlonen zal zich op dit moment vooral laten voelen in sectoren die zwaar te lijden hadden en hebben onder de crisis. We kunnen het niet maken om net die sectoren met een sterk verhoogde loonkost op te zadelen. Wie toch daarvoor pleit, moet weten dat die met jobs speelt.

Overlegmodel herbekijken

Het valt opnieuw op dat de klassieke sociale partners erg moeilijk tot onderhandelen komen. Dat moet tot nadenken stemmen. Ons sociaal-economische overlegmodel heeft ons de voorbije decennia door woelige wateren geleid. Dat model is aan een groot onderhoud toe. Wanneer de economie weer draait, zal Voka klaarstaan om het debat daarover te voeren. 

Tot het zover is: handen aan de ploeg en mouwen omhoog. Uiteraard nog steeds met mondmaskers en de nodige maatregelen. Onze economie moet weer op toerental komen. De komende maanden moeten we die andere curve de hoogte injagen: de curve van onze economische groei. Het loonakkoord dat moet uitmonden in sereniteit en sociale vrede, is een belangrijke voorwaarde om samen aan die groei te werken.
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice