Skip to main content

Moeten we ons zorgen maken...?

  • 30/04/2018

Welke sector is één van de grootste werkgevers in West-Vlaanderen? Het kon een vraag zijn in de Grote Voka OndernemingsQuiz. Juist ja, de zorgsector. In West-Vlaanderen zijn ruim 52.000 mensen in de zorgsector tewerkgesteld. Dat is bijna evenveel als in de metaal-, machine- bouw-, textiel- en voedingsindustrie samen…

Het maatschappelijk en economisch belang van bij uitbreiding de zorgeconomie in West-Vlaanderen is dus bijzonder groot. Met de toenemende vergrijzing kent de zorgvraag een continue groei, terwijl de beschikbare middelen niet in hetzelfde tempo volgen en er tegelijk een daling van het aantal gekwalificeerde zorgverleners wordt vastgesteld, onder meer door een krimpende beroepsactieve bevolking.

De zorg is een burning platform. België geeft per inwoner 3.568 euro uit aan zorg, tegenover een EU-gemiddelde van 2.797 euro. Tegen 2040 moeten we voor de zorg 18 miljard euro extra middelen vinden omwille van de vergrijzing. We moeten dus dringend ingrijpen om het welzijn van onze bevolking te vrijwaren. Zo niet gaan de kwaliteit en de duurzaamheid van ons zorgsysteem ten onder.

Het goede nieuws is dat het anders en beter kan. België behoort tot de middenmoot op het vlak van kwaliteit en efficiëntie van de zorg. U leest het goed! Een aanzienlijk deel van de zorguitgaven is op zijn best onvoldoende doeltreffend en op zijn slechtst verspilling. We kunnen aanzienlijk besparen zonder in te boeten op gezondheid. Meer nog, het kan ons zelfs helpen om de kwaliteit en toegankelijkheid te verhogen.

Preventie is vandaag ondermaats en heel wat burgers ontvangen zorg met onvoldoende meerwaarde: te veel medische beeldvorming, overdiagnose, ongepaste chirurgie, te veel medicatie,… 56% van de bezoeken aan spoedgevallen zijn ongepast. We gebruiken slechts 32% generische geneesmiddelen ten opzichte van 52% in het buitenland. Bijna één op de tien personen wordt geconfronteerd met vermijdbare fouten in de zorg.

De tijd van studiewerk en overleg is voorbij. Het is tijd voor actie. De doelstelling is tweevoudig: enerzijds streven naar 100% preventie en naar veilige en gepaste zorg en anderzijds gaan voor zorg op de juiste plaats en het juiste tijdstip, in de beste vorm en met de meest geschikte zorgverlener. De zorg moet en kan anders en beter, op maat van de eindgebruiker. Evidence based zorgketens, het geheel van schakels binnen de zorg gaande van huisarts tot onder meer specialist, bepalen het traject, met steeds meer aandacht voor preventie. Netwerken voorzien naadloze totaalzorg, waarbij alle betrokkenen met elkaar in contact staan en informatie delen. Ziekenhuizen differentiëren zich. We verschuiven zorg naar thuis (geïntegreerde zorgpraktijken) en tussenvormen (zoals thuishospitalisatie). We valoriseren quick wins: ingrijpen op onveilige en ongepaste zorg, de hervorming van spoedgevallen en daghospitalisatie, meer generische geneesmiddelen, e-distributie en de versnelde automatisering van administratie.

We gaan van een versnipperde financiering, die aanzet tot zo veel mogelijk volume en overconsumptie, naar een financiering van het totaalpakket van zorg die de burger kiest, en waarbij er oog is voor kwaliteit via een performantiebonus en/of voor kostenefficiëntie (shared savings). Vaste bedragen bevorderen kwaliteit en efficiëntie. Binnen het geheel van de betalingscriteria van zorgaanbieders (vast, per prestatie, bonus…) mag per prestatie nog maar voor maximaal 25% meetellen in de totale vergoedingsbasis, op voorwaarde van het urgent correct zetten van de nomenclatuur.

Bert Mons

 

Zorgorganisaties en -verstrekkers ontvangen een jaarlijks proactief gesloten budget, gebaseerd op het behoefteprofiel. We ontmoedigen vermijdbare zorg door de financiële verantwoordelijkheid te verbreden bij vermijdbare complicaties, vertraging van ontslag uit een ziekenhuis en vermijdbare heropnames.

We hervormen het remgeld door dit te koppelen aan meerwaarde van zorg. De zorgverstrekker wordt financieel mee verantwoordelijk. We schaffen deconventionering af. Zorgprofessionals dienen zich te houden aan de zorgtarieven. Preventie wordt gratis en wordt gestimuleerd via kortingen in versterkte aanvullende verzekeringen. We voeren een verplichte zorgfranchise in, gekoppeld aan een verplicht individueel zorgsparen. We verschuiven deze middelen naar een maximumfactuur in de ouderenzorgen en thuiszorg, preventie, digitalisering van de zorg en de uitbouw en versterking van het principe “pay for quality”.

Zware kost hoor ik u denken. Maar noodzakelijk, willen we betaalbaar, gezond ouder worden. U en ik en vooral ook onze overheid.

En eindigen doen we met een luchtigere noot: ga zeker eens kijken op www.vokaquiz. be. Als Voka willen we het grote publiek nog meer voeling laten krijgen met onze ondernemingen. Onze (West-)Vlaamse bedrijven behoren tot de wereldtop. Dagelijks worden spectaculaire dingen gerealiseerd. Toch is de gemiddelde Vlaming hier vaak niet van op de hoogte. Net daarom loopt nog tot einde mei de Grote Voka OndernemingsQuiz. Doe de test!

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag