Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Mobiliteitswerven staan voor doorbraken

Mobiliteitswerven staan voor doorbraken

  • 12/10/2023

Belangrijke mobiliteitswerven in de Brusselse metropool zitten in een cruciale fase. Het komt er op aan de komende maanden doorbraken te realiseren.

Tekst: Jan Van Doren

Luchthaventram

De Vlaamse regering keurde begin september de stedenbouwkundige vergunning goede voor een groot stuk tramlijn vanaf de grens met Brussel tot de luchthaven. Eerder deed de Brusselse regering dat voor een stuk tramlijn in de Bourgetlaan van de NAVO-rotonde tot de grens met Vlaanderen. Thans is het zaak om de aanbesteding van de werken voor te bereiden en de nodige budgetten te voorzien, zodat de werken volgend jaar zouden kunnen starten.

Voka Metropolitan is zeer tevreden met deze vergunning. De nieuwe luchthaventram verzekert een multimodale bereikbaarheid van de bedrijven in de luchthavenregio, ook voor Brusselaars. De tram zal voor zowel de mobiliteit als de tewerkstelling op Brussels Airport en omliggende bedrijventerreinen een grote rol spelen. Nu moeten de werken snel worden opgestart.

Da Vinci Halte

Van Praetlaan

De werken aan de Van Praetlaan, belangrijke toegangsweg in het verlengde van de A12, zijn begin september gestart. Eerst wordt een rondpunt aangelegd op de kruising met de Vilvoordse Steenweg. Hierdoor dient (vracht)verkeer niet langer het complexe rondpunt verderop aan de Van Praet-brug te volgen om naar de Vilvoorde Steenweg langs het kanaal te geraken. Dat is op zich een goede ingreep voor een betere verkeersafwikkeling.
Eens dit rondpunt klaar is, zal evenwel de Vuurkruisenlaan worden afgesloten, de tweevaksbaan die parallel met de Van Praetlaan het verkeer dat Brussel verlaat tot de A12 brengt. Het uitgaande verkeer zal dan ook via de Van Praetlaan lopen. De huidige drie rijstroken thans bestemd voor verkeer dat Brussel binnenkomt, zullen vervangen worden door één voor binnenkomend en twee voor uitgaand verkeer. Dat is een aanzienlijke beperking die onvermijdelijk de filelast zal verhogen.

De Brusselse mobiliteitsminister heeft zich wel geëngageerd om begeleidende maatregelen te voorzien. Het gaat vooral om invoering van een systeem van wissel van de verkeersrichting: ’s ochtend twee rijstroken om Brussel binnen te komen, en ’s avonds twee om buiten te gaan. Ook blijven de rijstroken van de A12 zelf behouden, en er zal een pechstrook worden voorzien langs de Van Praetlaan.

Voka Metropolitan rekent op de snelle doorvoering van de beloofde begeleidende maatregelen, want anders dreigt een aanslag op de bereikbaarheid van het Brusselse havengebied en de kantoren in het centrum. 

Werken aan de Ring

Het openbaar onderzoek over het voorstel van GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) als basis voor het aangepaste tracé van de Ring werd begin juli afgerond. Alle opmerkingen en adviezen worden thans bekeken, en de Vlaamse regering zal volgens de planning in het voorjaar 2024 een definitief GRUP goedkeuren. De Brusselse regering bracht een voorzichtig positief advies uit, waarin werd aangedrongen op verder overleg, inzonderheid over de plannen om naar (tweemaal) vier rijvakken te gaan tussen Machelen en Groot-Bijgaarden, en omtrent de op- en afritcomplexen in de zone Wemmel-Jette. 

Voka Metropolitan rekent er op dat de Brusselse en Vlaamse regering verder overleggen om bekommernissen weg te nemen, eventueel met bijkomende technische ingrepen, evenwel binnen de thans voorliggende contouren en zonder verdere vertragingen in het proces. Op korte termijn dienen ze alvast de reeds lopende werken in de Noordrand optimaal af te stemmen, met name inzake de aanpassing van de Van Praetlaan en de werken aan het Viaduct van Vilvoorde.

Artikel uit publicatie