Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Mobiliteitsverslag MORA zoomt in op modal shift

Mobiliteitsverslag MORA zoomt in op modal shift

  • 22/09/2022

De Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) stelt elk jaar een Mobiliteitsverslag op om dieper in te gaan op een belangrijk mobiliteitsthema.

In 2022 is het centrale thema ‘modal shift’, waarbij nagegaan wordt hoe ver de Vlaamse Regering staat inzake de beleidsvoorstellen uit het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019, en worden een aantal aanbevelingen geformuleerd voor een efficiënter en duurzamer goederenvervoerbeleid. Alfaport Voka zetelt in de verschillende organen van de MORA, onder andere als vice-voorzitter van de commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten. 


Lees hier het volledige mobiliteitsverslag. 

Contactpersoon

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - ovam