Skip to main content
  • Nieuws
  • Mobiliteitsinvesteringen blijven nodig

Mobiliteitsinvesteringen blijven nodig

  • 24/04/2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigde enkele weken geleden aan dit 1,5 miljard euro te investeren in mobiliteit. Maar daarmee is het werk nog lang niet af. "De meerderheid van de werken betreft namelijk onderhoud. Nodig, maar geen oplossing voor de files." Dat schrijft Goedele Sannen, mobiliteitsexpert bij het Voka-kenniscentrum.

In 2017 is de filezwaarte gestegen met 0,6% en de heMobiliteitsinvesteringenlft van de files staat op slechts twee tracés: de Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel. Jaar nar jaar sneuvelen hier de records. Aan de Kennedytunnel richting Nederland, de absolute topper in Vlaanderen qua duurtijd van de files, stond in 2017 maar liefst 10,5 uur file op een gemiddelde werkdag, een toename met 2 uur op 2 jaar tijd. Bovendien rijdt er nergens in Vlaanderen meer verkeer dan op het zuidelijk deel van de Antwerpse Ring. Oosterweel kan niet snel genoeg gerealiseerd zijn.

Voka vroeg in zijn memorandum 750 miljoen euro extra aan Vlaanderen voor investeringen in infrastructuur. Er werd uiteindelijk 500 miljoen extra beloofd. Indien we de kosten voor Oosterweel (die de regering buiten de begroting wil houden), de overheveling van de FFEU-middelen naar de reguliere begroting, de inkomsten van de kilometerheffing en de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds meerekenen, kunnen we inderdaad besluiten dat er meer dan vroeger geïnvesteerd wordt. Maar als je weet dat Nederland dubbel zoveel investeert in vervoersinfrastructuur in verhouding tot zijn bbp (ca. 1,2% versus 0,6%) is het werk nog niet af. De toename van de investeringskredieten moet zich ook volgende legislatuur voortzetten.

Laat ons hopen dat de aangekondigde werken vooruitgaan, samen met die andere belangrijke werken aan de Antwerpse en Brusselse Ring, de Limburgse Noord-Zuidverbinding en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. We kunnen ons geen enkele vertraging veroorloven.

Goedele Sannen - Adviseur mobiliteit en logistiek - goedele.sannen@voka.be - 0499 80 16 25

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd