Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Mobiliteitsbudget: deze veranderingen komen er aan vanaf 1 januari

Mobiliteitsbudget: deze veranderingen komen er aan vanaf 1 januari

  • 18/11/2021

Vanaf 1 januari verandert er één en ander op het vlak van het mobiliteitsbudget. Zo komen er meer keuzemogelijkheden, maar wordt de hoogte van het budget ook begrensd.

De aanpassingen aan het mobiliteitsbudget maken deel uit van de plannen van de federale regering om de mobiliteit te vergroenen. De Kamer keurde hierover op 10 november een wetsontwerp goed.

Concreet wordt het mobiliteitsbudget vanaf 1 januari 2022 aangepast en uitgebreid om zo het systeem aantrekkelijker te maken. Er zijn 5 belangrijke veranderingen. 
We lijsten ze op samen met SD Worx.

1. Geen wachttermijn meer voor werknemers

De problematiek van de wachttermijnen wordt aangepakt, waardoor werknemers sneller kunnen gebruikmaken van het mobiliteitsbudget.

Wie vanaf 1 januari 2022 door promotie in aanmerking komt voor een bedrijfswagen, zal onmiddellijk kunnen instappen en hoeft geen 12 maanden meer te wachten, zoals nu het geval is.

2. Meer keuzemogelijkheden

Werknemers zullen vanaf 1 januari hun mobiliteitsbudget ook aan meer alternatieven kunnen besteden. Deze nieuwe mogelijkheden komen er aan.

Openbaar vervoer
- Abonnementen voor het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden
- Voor de werknemer zelf moet het abonnement niet meer gelinkt zijn aan zijn woon-werkverkeer
- Parkeerkosten die verband houden met het gebruik van openbaar vervoer 

Huisvestingskosten
- Tot nu toe konden enkel interesten teruggevraagd worden via het mobiliteitsbudget, maar nu zal het volledige aflossingsbedrag van de hypothecaire lening in aanmerking komen
- Werknemers komen in aanmerking voor dit systeem als ze binnen een straal van 10 kilometer van het werk wonen (nu is dat 5 kilometer)

(Elektrische) fietsen
- Stallingskosten
- Niet-verplichte uitrusting die de zichtbaarheid en bescherming van bestuurder en passagier verbetert (zoals fietshelmen en fluohesjes)
Voetgangerspremie
- Kilometervergoeding van maximum 0,24 euro voor de woon-werkafstand die een werknemer te voet aflegt of met een step, monowheel, rollator, …

Werkgevers zijn evenwel niet verplicht om al deze keuzemogelijkheden aan te bieden.

3. Budget begrensd

Om misbruiken tegen te gaan, wordt het mobiliteitsbudget vanaf 1 januari 2022 begrensd.
Zo moet het op jaarbasis minimaal 3.000 euro bedragen en maximum een vijfde van het bruto jaarloon van de werknemer, met een plafond van 16.000 euro.

Werkgevers die al een mobiliteitsbudget toekennen alvorens deze wet in het Staatsblad verschijnt, krijgen nog tot 1 januari 2023 om zich aan deze nieuwe grenzen aan te passen. 

4. Minstens aanbod in pijler 2

Werknemers kunnen het mobiliteitsbudget besteden in 3 pijlers met elk een eigen sociale en fiscale behandeling.

-    Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen met maximale CO2-uitstoot van 95 gr/km
-    Pijler 2: duurzame mobiliteit, zoals openbaar vervoer
-    Pijler 3: cash, namelijk het deel van het mobiliteitsbudget dat de werknemer niet gebruikt voor de financiering van een milieuvriendelijke bedrijfswagen en/of duurzame mobiliteitsmodi

Tot nu toe kan een werkgever kiezen welke pijlers hij wil aanbieden aan zijn werknemers. Maar vanaf 1 januari 2022 wordt het verplicht om minstens een aanbod te doen in pijler 2.

5. Geen CO2-uitstoot

Vanaf 1 januari 2026 kan een werknemer binnen pijler 1 alleen nog een wagen kiezen die geen CO2 uitstoot.

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel