Skip to main content
Map

Mobiliteit na corona

  • 12/10/2020

Telewerk, thuiswerk, afstandswerken … Het is populairder dan ooit tevoren. Hoewel de coronacrisis zeker de motor van deze evolutie is, biedt thuiswerk zoveel meer mogelijkheden dan het indammen van een virus. Maar naast thuiswerk is het thans tijd voor doorbraken in hangende investeringsprojecten voor vlotter verkeer via alle modi. 

Tekst: Wim Pannecoucke, Willem Gijbels, Mathieu Wouters en Jan Van Doren – foto’s: Bruzz, Kabinet Elke Van den Brandt

Verkeerspieken afvlakken

De positieve effecten van thuiswerken op mobiliteit – tijdens de twee eerste weken van de lockdown daalde het autoverkeer op de Vlaamse hoofdwegen met 66 procent waardoor files verdampten – doet ons ook nadenken over ons verplaatsingsgedrag. Nu onze mobiliteit drastisch verminderd en veranderd is en veel werknemers en werkgevers merken dat telewerk goed werkt, zou het vreemd zijn als we met z’n allen teruggaan naar de situatie van voor de pandemie, waarbij we opnieuw op dezelfde uren reizen en in dezelfde files komen te staan. Het potentieel van telewerk is groot en laat toe problemen op te lossen die verbonden zijn aan de mobiliteit.

Een toenemende trend is bijvoorbeeld de combinatie van thuiswerk en kantoorwerk, waarbij de verplaatsingen naar kantoor bewust buiten de piekuren gebeuren. Er wordt verwacht dat de vraag om te werken met dergelijke glijdende uren alleen maar zal stijgen. Het gevolg van deze omslag? Verkeerspieken worden afgevlakt waardoor er minder files ontstaan, de verkeersveiligheid toeneemt, en de bezetting van het openbaar vervoer beter gespreid wordt.  Een uitdaging voor werkgevers is om naast een samenhangend thuiswerkbeleid dus ook een duidelijk mobiliteitsbeleid te ontwikkelen waardoor slim werken en slim reizen op de lange termijn hand in hand gaan. Het gaat dan onder andere om het stimuleren van veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen zoals elektrische fietsen, steps of speed pedelecs of het stimuleren van carpoolen. 

Voka Metropolitan: pendelaar niet vergeten

“De Brussels overheid deed er verstandig aan om de coronacrisis aan te grijpen om volop in te zetten op nieuwe fietspaden en fietsvoorzieningen in de vorm van Park & Bike’s”, zegt Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan. “Maar we mogen geen overhaaste en eenzijdige beslissingen nemen, bv. door meteen structureel grote verkeersassen te vernauwen met vaste fietspaden. Dat kan de bereikbaarheid van Brussel voor pendelaars in het gedrang brengen en aldus het economisch herstel hypothekeren.”

“De daling in verkeer tijdens het hoogtepunt van de pandemie was niet representatief voor hoe het verkeer in de hoofdstad voortaan zal verlopen. Bedrijven en scholen zijn intussen heropgestart, en er wordt terug meer gependeld. Er manifesteert zich hierbij een dubbele modal shift. Enerzijds is het gebruik van de fiets toegenomen, in september zelfs trot 75% meer fietsers in Brussel dan vorig jaar, wat toe te juichen is. Maar anderzijds boet het openbaar vervoer aan reizigers in, door de angst voor besmetting, en opteren tal van pendelaars dan toch voor de wagen. Het autoverkeer in Brussel ligt thans bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Voor velen is een verplaatsing met de fiets niet haalbaar wegens een te grote pendelafstand. En we gaan ook de winter tegemoet.”

“Voka Metropolitan pleit voor meer investeringen in een globale, multimodale aanpak voor mobiliteit, dus  voor alle vervoerstypes. We vragen de Brusselse, Vlaamse én federale regering het momentum te grijpen om snelheid te halen in grote mobiliteitsprojecten die reeds een tijd hangende zijn, zoals  de optimalisering van de ring, de aanleg van tramlijnen tussen Brussel en de rand, inrichting van overstapparking aan de rand van Brussel en verder in Vlaanderen aan treinstations, evenals het opvoeren van de frequentie aan S-treinen op het Gewestelijk Expressnet (GEN). Dergelijke projecten pasen volledig in een relancebeleid.”

Toch naar het werk? Ga alternatief!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  en de stad Brussel mikken volop op  de fiets voor het indammen van de  verkeersdrukte na de coronacrisis en  zomervakantie. Ze lanceerden daarom  Park & Bike waarbij pendelaars én  Brusselaars aangemoedigd worden  om met de fiets naar het centrum te  komen. De parkings zijn afhankelijk  van de locatie gratis of voordelig  gemaakt. Op verschillende parkings zijn naast deelfietsen ook deelsteps beschikbaar. Een overzicht van de Brusselse Park & Bike-parkings, vind je op deze website. Om het fietsen te stimuleren en faciliteren, kondigde de Brusselse regering de aanleg van er 40 km nieuwe fietsinfrastructuur. Daarvan is momenteel ongeveer twee derde inmiddels gerealiseerd, becijferde Bruzz eind augustus. Ook in de Vlaamse rand worden – in het kader van het programma Werken aan de Ring – een aantal mobipunten voorzien. Dat zijn plaatsen waar verschillende mobiliteitsfuncties samenkomen en waar je makkelijk kunt overstappen van het ene  op het andere vervoersmiddel. Een overzicht van die mobipunten vind je op deze website.

Nog lang niet alle bedrijven zijn op de kar gesprongen, toch is telewerk voor velen al de normaalste zaak van de wereld. Uit recent onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx blijkt dat maar liefst 62 procent van de Belgische bedienden tussen half maart en begin mei van thuis uit werkte. Dat cijfer is ondertussen met zo’n 20 procent gezakt, toch werken nog altijd dubbel zoveel bedienden van thuis uit in vergelijking met voor de crisis.

Hoe telewerk uitrollen? Een stappenplan!

  1. Bepaal welke functies in aanmerking komen voor telewerk
    Telewerk bewijst vooral zijn nut wanneer medewerkers geconcentreerd en ongestoord moeten doorwerken op een dossier, maar is niet ideaal wanneer er taak-controle vereist is of er veel overleg tussen collega’s nodig is. Maak daarom een lijst van functies en taken die al dan niet in aanmerking komen voor telewerk.
  2. Hou je werkorganisatie tegen het licht
    Het is niet de bedoeling dat telewerkers op termijn als eilandjes op zich werken. Plan dus voldoende teamactiviteiten in waarop iedereen aanwezig moet zijn. Daarnaast vergt telewerken vertrouwen. Pas wanneer medewerkers voldoende autonomie krijgen en hun leidinggevenden sturen op resultaten in plaats van aantal werkuren, zal een bedrijf de vruchten van telewerk plukken.
  3. Investeer in technologie
    Telefoneren en mailen volstaan niet altijd om van op afstand comfortabel te werken of helder te communiceren. Soms is gespecialiseerde software nodig om telewerkers met de collega’s op kantoor te laten overleggen, schermen te delen enz. Daarbovenop moeten de telewerkers via een beveiligde verbinding toegang hebben tot de nodige informatie en documenten om hun taken naar behoren uit te voeren.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie