Skip to main content
Map

Mobiliteit door de ogen van Athlon

  • 19/01/2021

Onze mobiliteit was al aan het veranderen en afgelopen jaar heeft dat proces meer dan een duwtje in de rug gegeven. Leasing maatschappijen kunnen niet alleen meer focussen op het aanbieden van wagens, want mobiliteit is zoveel meer dan die vier wielen. Athlon Belgium weet dit al langer, duurzaamheid zit  naar eigen zeggen in het dna van het bedrijf. Algemeen directeur Michiel Alferink werpt een blik in de toekomst en tackelt de uitdagingen waar zijn sector mee te kampen heeft.

Tekst: Mathieu Wouters

Michiel Alferink
Michiel Alferink, CEO van Athlon België

Ons mobiliteitslandschap evolueert razendsnel, hoe hebben jullie hier op ingespeeld?

Michiel Alferink: “Verschillende trends zoals thuiswerken, digitalisering en de groei van onze steden leiden tot andere mobiliteitsbehoeften, dat is duidelijk. Steeds minder mensen willen zich nog vier jaar binden aan een leasecontract en zoeken flexibele mobiliteitsoplossingen waarbij ook het ecologische aspect aan belang wint. In dit landschap zijn we geëvolueerd van een leasemaatschappij naar een mobility provider.”

Wil dat zeggen dat leasing minder belangrijk wordt?

“Operationele leasing blijft een element in de mobiliteitsmix, maar onze flexibele korte termijn lease oplossingen en mobiliteitsbudgetaanpak, worden in de toekomst steeds belangrijker. Dat mobiliteitsbudget is een antwoord op die snel evoluerende mobiliteitsbehoeften, maar de invoering ervan blijft ingewikkeld voor werkgevers. De complexe overgang naar het federale of bedrijfseigen mobiliteitsbudget vraagt om begeleiding.” 

“Onze klanten gidsen door het mobiliteitslandschap is een belangrijke taak. Dat doen we via adviestrajecten waarbij we tot een flexibele totaaloplossing komen die past bij het profiel van hun bedrijf en bij de noden van hun werknemers, zowel zakelijk als privé. Dat kan een leasewagen zijn, maar evengoed een alternatieve transportmodus, dat maakt voor ons niets uit.”

Pioniersrol opnemen

Kwam die focusverandering er plots, gestuurd door de markt, of is het iets dat gaandeweg geëvolueerd is?

“Het besef dat mobiliteit meer is dan een leasewagen is er eigenlijk altijd geweest. Het is niet zo dat wij op een bepaald moment zijn gaan shiften. Het zit in ons dna om aan duurzaamheid te denken. Op vlak van wagens waren we er als eerste in België bij om in elektrische mobiliteit te investeren. Daarnaast hebben we al een pioniersrol gespeeld in alternatieve mobiliteitsonwikkelingen: samen met NMBS en Accenture ontwikkelden en verdeelden we Railease, in 2010 lanceerden we Bikelease, gevolgd door Flexdrive. Dat gaf de mogelijkheid om ongebruikt leasebudget in andere alternatieven te investeren. Met het mobiliteitsbudget komen alle puzzelstukken samen in een coherent verhaal.”

“Intussen kun je stellen dat we gradueel geëvolueerd zijn van leasemaatschappij naar mobiliteitsaanbieder. Klanten begeleiden bij de invoering van het mobiliteitsbudget sluit aan bij onze ambitie om vergroening én een modal shift mogelijk te maken in België en zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatsdoelstellingen.”

“We zijn geëvolueerd van een leasemaatschappij naar een mobility provider.”

Michiel Alferink

Zijn de Vlaamse ondernemers klaar voor die omschakeling?

“We merken in ieder geval dat er nog veel vragen zijn bij de bedrijven. Werknemers zijn dan weer wel vragende partij om op een meer verantwoorde, gediversifieerde manier ‘mobiliteit te consumeren’.  De technologie is er en de wetgeving ook, in de vorm van het mobiliteitsbudget. Veel werkgevers willen wel op die vraag ingaan, maar kampen met drempelvrees omwille van de complexe overgang naar mobiliteitsbudget.” 

“Mee zijn is een must, dat blijkt uit onze white paper over wonen, werken en mobiliteit in 2030 waarin we de mobiliteitsbehoeften van morgen en de rol van het mobiliteitsbudget daarin onder de loep namen. Eén van de conclusies is dat het mobiliteitsbudget hét middel bij uitstek is waarmee werkgevers kunnen inspelen op de snel veranderende mobiliteitsbehoeften en zich als ‘employer of choice’ kunnen profileren.”

Opvallend dat die vraag vooral vanuit werknemers komt, want soms lijkt het dat de Vlaming erg verknocht blijft aan zijn bedrijfswagen. 

“Elke overstap blijft altijd een geleidelijke transitie, zelfs de relatief kleine naar elektrische wagens. Het verhaal van groene en zachte mobiliteit met alternatieven voor de wagen, blijft in eerste instantie ook een mental shift. Mensen hebben nood aan advies en informatie op hun maat. Onze taak is om ondernemingen bij de hand te nemen en ervoor te zorgen dat ze geïnformeerde keuzes kunnen maken.”

Zinvol verplaatsen

Michiel AlferinkJe haalde eerder al aan dat jullie een pioniersrol spelen op het vlak van mobiliteitsaanbod. Dan moet je voortdurend met de toekomst bezig zijn. Welke trends of evoluties verwachten jullie op korte en langere termijn?

“Het is intussen alom bekend dat de coronacrisis een en ander versneld heeft. Ondernemers hebben ontdekt dat thuiswerken niet nadelig hoeft te zijn en de werknemers ondervonden de vele voordelen ervan. Er is een grotere bewustwording rond verplaatsingen: ‘Is het wel zinvol om vandaag naar kantoor te rijden, of kan ik vandaag beter thuiswerken?’, ‘Ga ik enkel voor die meeting naar kantoor, buiten de spitsuren?’. Dat zorgt voor een betere spreiding van het verkeer. Verder hebben velen de voordelen van de fiets ontdekt, ook dat zal mee zorgen voor een blijvende modal shift. Maar ook hier is het weer geen of-of verhaal, want de wagen zal niet verdwijnen. Het is een en-en verhaal waarin leasemaatschappijen, en wij dus ook, flexibiliteit zullen bieden als antwoord vanuit de markt.”

“Een evolutie waar we niet omheen kunnen, is de transitie naar elektrische voertuigen. Deels noodgedwongen, omdat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens in België emissievrij moeten zijn, maar ook omdat mensen er steeds vaker bewust voor kiezen.”

Slotvraag, wat zijn die uitdagingen die jullie vandaag al moeten tackelen?

“Die transitie naar elektrisch rijden tegen 2026 is er eentje waar we vandaag al mee bezig zijn. De laadinfrastructuur in België loopt momenteel nog achter op de ons omringende landen. Er komt bij elektrisch rijden meer kijken dan enkel de wagen. Je moet liefst ook laadinfrastructuur thuis en op kantoor voorzien.”

“De fiscale verstrenging rond bedrijfswagens is een volgende uitdaging. Die houdt in dat werknemers een kleinere wagen zullen kunnen kiezen voor hetzelfde budget. Dat vraagt vooral van de gebruikers een mentale shift waar wij met advies op kunnen inspelen.”

“De grootste uitdaging blijft echter dat veranderende mobiliteitslandschap waarin flexibiliteit de nieuwe norm wordt. Mensen vragen willen op elk moment kunnen kiezen welk transport hun het beste uitkomt, zonder veel gedoe met bonnetjes, reisbewijzen,… Wederom: het mobiliteitsbudget kan dat bieden, maar blijft complex voor werkgevers. In ieder geval: groenere wagenparken en meer kiezen voor alternatieve vervoersmodi, dat is waar wij ons komende jaren volop voor gaan inzetten.”

Athlon Belgium in cijfers

  • Vestiging in Machelen, hoofdkantoor in Nederland
  • Actief in 20 landen in Europa en Noord-Amerika
  • 185 werknemers in België
  • 55.000 wagens in beheer in België, 2.100 in Luxemburg
  • Maakt deel uit van Daimler Mobility AG

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus

Artikel uit publicatie