Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Mobiliteit in Brussel: wat verandert er in 2021?

Mobiliteit in Brussel: wat verandert er in 2021?

  • 03/12/2020

Het nieuwe jaar brengt enkele nieuwe maatregelen voor het verkeer in en naar de hoofdstedelijke regio. Zo komt er een veralgemeende zone 30, worden er verkeersluwe wijken ingericht, en wordt het openbaarvervoersaanbod verder uitgebreid. We lichten de voornaamste maatregelen toe.

Stad 30

Vanaf 1 januari 2021 wordt de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur de regel in plaats van de uitzondering in heel het Brusselse gewest. Dit gaat gepaard met aanpassingen aan de wegen, het plaatsen van verkeersdrempels, en de herinrichting van kruispunten. Er wordt extra controle aangekondigd. Op belangrijke verkeerassen ligt de snelheidslimiet op 50 km per uur, en in enkele gevallen is een snelheid van 70 km per uur toegestaan.

Meer info over Stad 30 is terug te vinden op https://stad30.brussels/. Je vindt er ook een  kaart waarop te zien is op welke verkeersassen een hogere snelheid is toegestaan om de doorstroming van het verkeer te optimaliseren.

Openbaar vervoer

Er komen twee nieuwe buslijnen van de MIVB: lijn 74 tussen Erasmus en Ukkel Stalle, en lijn 52 tussen Vorst-Nationaal en het Centraal Station. Verder wordt de frequentie op de metrolijnen 2 en 6 verhoogd, en op het tramnet is er een versterking van het avondaanbod van lijnen 82 en 55. De gewone openbaarvervoerstarieven worden volgend jaar niet verhoogd. Voor jongeren onder de 25 wil de regering de toegankelijkheid tot het openbaar vervoer versterken, al dan niet via gratis openbaar vervoer. 

De NMBS opende op 13 december het station van Anderlecht, een nieuw intermodaal station. Dit nieuwe station zal de hele dag door worden bediend door de S3-trein Zottegem - Anderlecht - Brussel - Dendermonde, onderdeel van het S-net (of Gewestelijk Expressnet). Er is in beide richtingen één trein per uur. Tegen 2023 zouden dat er twee worden. Het station bevindt zich aan de afrit van de autosnelweg E19 (afrit Sint-Pieters-Leeuw), dicht bij de P&R-parking Coovi-Ceria. Voor de pendelaars die in Brussel komen werken en de laatste kilometers met de trein zouden willen afleggen, bevindt het station van Anderlecht zich op amper 5 minuten van Brussel-Zuid en op een kwartier van het centrum. Vlakbij het nieuwe treinstation bevinden zich metro- en bushaltes.

Lage-emissiezone

De lage-emissiezone is sinds 2018 in Brussel van kracht. Er komen in 2021 geen wijzigingen: de norm voor dieselwagens om het gewest nog binnen te kunnen rijden zal net als in 2020 liggen op Euro IV / 4 of hoger. Vanaf 2022 wordt Euro V / 5 of hoger de norm. Een overzicht van de evolutie van de toegestane norm de komende jaren is hier terug te vinden. 

Stadstol of kilometerheffing

Na overleg met de gewesten wil de Brusselse regering in 2021 een definitieve beslissing nemen over smart.move, het plan om de autofiscaliteit te hervormen. Met dit plan zullen Brusselaars niet langer een vaste taks betalen voor het autobezit, maar een heffing per gereden kilometer. Die 'zonale heffing' werkt via een applicatie. Er is een bedrag per rit, en per gereden kilometer. De tarieven zijn bepaald op basis van de cilinderinhoud van de auto, maar tijdens de spitsuren zal het toch gauw 3 tot 6 euro kosten. Het Vlaamse en Waalse Gewest verzetten zich tegen de Brusselse maatregel, want ook pendelaars zullen de heffing moeten betalen. De gewesten plegen overleg over de geplande maatregel. De Brusselse kilometerheffing zou in 2022 van start moeten gaan.

Brussel moet goed bereikbaar blijven

Voka Metropolitan verwelkomt de bijkomende investeringen in het openbaar vervoer, die alternatieven kunnen bieden voor individuele verplaatsingen met de wagen. De impact van de veralgemeende invoering van de zone 30 op de verkeersdoorstroming in de stad dient te worden gemonitord en waar nodig te worden bijgestuurd. Voka kant zich samen met BECI en UWE tegen de geplande kilometerheffing, omdat deze te veel het karakter heeft van een tol voor wie Brussel binnenrijdt, en voor pendelaars neerkomt op een extra belasting, zonder dat ze thans over voldoende alternatieven beschikken. 

Vragen of meer info?

Contacteer Wim Pannecoucke, mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager Voka Metropolitan en Voka - Kamer van Koophandel Vlaams Brabant, via wim.pannecoucke@voka.be.

Contactpersonen

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant