Skip to main content
  • Nieuws
  • “Mobiliteit blijft achilleshiel voor onze steden”

“Mobiliteit blijft achilleshiel voor onze steden”

  • 26/03/2018

83% van de Vlaamse ondernemers vindt dat mobiliteit de belangrijkste hinderpaal is om te ondernemen in onze steden. Dat blijkt uit een bevraging van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, bij meer dan 700 ondernemers. Nochtans hebben onze steden een groot potentieel. Zo vindt 80% van de ondernemers dat een stad een belangrijke troef is om werknemers te rekruteren. 4 op 10 ondernemers houdt vandaag al rekening met de groei van de centrumsteden in haar bedrijfsstrategie. “Dit is een belangrijk signaal voor onze overheden,” aldus Hans Maertens. “De verstedelijking zet zich verder; we zullen hier antwoorden op moeten formuleren.”

Op 27 maart vond in Brussel het jaarlijkse Vokacongres plaats. Dit jaar was ‘Ondernemen in de stad van morgen’ het centrale thema. Tijdens deMobiliteit in Brussel keynote legde professor Bruce Katz, auteur van The New Localism en The Metropolitan Revolution, de nadruk op het potentieel van metropolen. “We zien dat de politieke macht steeds verder verschuift naar de steden en metropolen”, aldus Katz. “Door democratische, economische en sociale veranderingen wordt het belang van metropolen steeds groter. Netwerken van publieke, private en burgerbewegingen en -organisaties winnen aan belang. Het is dan ook vaak eerst in de steden dat oplossingen gevonden worden voor belangrijke uitdagingen als diversiteit, armoede en duurzaamheid. In die zin vormen onze steden een belangrijke barrière tegen opkomend populisme.”

Dat steden steeds aan belang winnen, blijkt ook uit een bevraging van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, bij meer dan 700 Vlaamse ondernemers. 4 op 10 ondernemers houdt in hun bedrijfsstrategie vandaag al rekening met de groei van onze steden. De stad heeft volgens de bevraagde ondernemers dan ook een positief effect op het aanwerven van nieuwe medewerkers. 4 op 5 geeft aan dat dit een belangrijk element is om nieuwe medewerkers aan te trekken. 65% van de ondernemers vindt dat het imago van de stad een directe invloed heeft op de onderneming. De centrale ligging en de nabijheid van andere stakeholders worden ook gezien als belangrijke troeven.

Dat onze steden een belangrijke incubator zijn voor nieuwe ondernemingsvormen wordt erkend door de ondernemers. 44% van de ondervraagde ondernemers denkt dat de zogenaamde ‘gig-economy’, waarbij er vooral ingezet wordt op freelancers of flexibele arbeid, blijvende businessmodellen zullen blijven.

Er zijn belangrijke uitdagingen. 83% van de bevraagde ondernemers vindt mobiliteit hierbij de eerste prioriteit. 2 op 10 heeft overwogen om te verhuizen door het mobiliteitsprobleem, en ook bij de werving van nieuwe medewerkers blijkt dit een groot probleem. Daarnaast zijn ook de prijs van het vastgoed en het gebrek aan ruimte belangrijke aandachtspunten.

59% zegt dat de stijgende bevolkingsgroei ook belangrijke opportuniteiten biedt. Het zorgt er immers voor dat werknemers dichter bij hun werk kunnen wonen en leven. De bedrijfsleiders willen hier ook op inspelen door in te zetten op andere functies van de stad zoals wonen, ontspannen, leven en werken.

Voor Voka vormen deze elementen een belangrijk wake-upcall voor onze overheden. “De vraag is niet of Vlaanderen aan het verstedelijken is, de vraag is hoe we ermee zullen omgaan,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De stad is een enorme aantrekkingspool voor werknemers. Bedrijven zullen zich hieraan moeten aanpassen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zullen ondernemingen die niet gevestigd zijn in stedelijke omgevingen het steeds moeilijker krijgen om geschikt talent te vinden. Aangepaste strategieën zullen nodig zijn.”

Het risico is groot dat het mobiliteitsprobleem in de komende jaren enkel maar zal verslechteren. Voka roept dan ook op om hier prioritair werk van te maken. “De overheid staat hier niet alleen: ondernemers bieden oplossingen. Internationale voorbeelden tonen aan hoe er kan samengewerkt worden tussen overheid en ondernemingen. We lopen hier nog te veel achter. Slimme verkeersgeleiding, inzetten op het gebruik van data, deelsystemen voor wagens, … de mogelijkheden zijn eindeloos. Ondernemerschap in de stad van morgen zal antwoorden bieden op veel van de uitdagingen waar we voor staan. Aan de overheden om een kader te scheppen waarin dit kan,” aldus nog Hans Maertens.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd