Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wat is de impact van de mini-taxshift op bedrijven?

Wat is de impact van de mini-taxshift op bedrijven?

  • 01/02/2022

De federale regering wil vanaf 1 april 2022 de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid (BBSZ) geleidelijk laten uitdoven, een relict uit de tijd dat Jean-Luc Dehaene ons land de eurozone inloodste. Het schrappen van die bijdrage levert loontrekkenden tot 150 euro per jaar extra nettoloon op. Om de minderinkomsten voor de overheid te compenseren, wil de minister van financiën onder meer enkele bestaande fiscale regimes die van toepassing zijn op ondernemingen aanscherpen, voornamelijk om mogelijke misbruiken en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

Welke ondernemingen zijn geïmpacteerd?

De federale regering wil sleutelen aan de begrippen nachtarbeid en ploegenarbeid. Beide stelsels worden sinds begin jaren 2000 fiscaal gunstig behandeld om competitiviteitsredenen. 


Wat heeft Voka gedaan?

Voka is in gesprek gegaan met de federale regering. Sterk raken aan de fiscale regeling rond nacht- en ploegenarbeid brengt niet alleen de competitiviteit maar ook de rechtszekerheid in het gedrang, wat we in deze economisch uitdagende tijden absoluut moeten vermijden. De plannen van de regering zijn in belangrijke mate bijgestuurd. Het wetsontwerp moet nog worden goedgekeurd door het federale parlement en zal ingaan op 1 april 2022.


Wat zit er nog in de mini-taxshift?


Er komt een belasting op vliegreizen. Dit zou aanvankelijk enkel gelden voor korte vluchten, maar de regering besliste om alle vliegreizen aan de belasting te onderwerpen.


Tot slot gaan ook de accijnzen op tabakswaren omhoog.
 

Advertentie VanRoey- nov