Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Miss Miyagi: eigenzinnigheid als troef

Miss Miyagi: eigenzinnigheid als troef

  • 27/07/2020

Sinds 2017 specialiseert Miss Miyagi zich in het initiëren, adviseren, coördineren en onderzoeken van ontwikkeling van vastgoed met een maatschappelijke impact. In een sector die veelal lijkt te zweren bij oude gewoontes zitten ze niet verlegen om een onconventionele aanpak. Kortom, eigenzinnigheid troef bij Miss Miyagi. De opmerkelijke bedrijfsnaam verwijst naar Kensuke Miyagi, een personage uit de cultfilm Karate Kid – wiens jeugd zich afspeelde in de jaren 80 had de referentie natuurlijk onmiddellijk door. Net als bij de karateleermeester staat bij Miss Miyagi de eigen visie centraal ook al wijkt ze af de huidige tendens. 

Karel Van Den Eynde is vastgoedmakelaar en partner bij Miss Miyagi. Samen met twee medevennoten, Michiel Van Balen en Toon Manders, stond hij mee aan de wieg van het bedrijf. Vandaag telt Miss Miyagi tien medewerkers en bijten ze zich vast in de herbestemming van bijzonder vastgoed. Wanneer we naar de bedrijfsnaam vragen, wijst Karel er ons fijntjes op dat ze dit regelmatig moeten toelichten. Hij laat echter in het midden of dit de voornaamste reden was om ‘Miss Miyagi’ op het visitekaartje te plaatsen. Toch hebben we al snel de indruk dat elke beslissing die ze binnen het bedrijf maken, deel uitmaakt van een doordacht plan. 

“De vastgoedwereld is doorgaans erg conservatief ingesteld. We zijn ervan overtuigd dat je alternatieve methodes, zoals die van wijlen mister Miyagi, steeds een kans moet geven. Onze ervaring leert inmiddels dat het ook vaak een beter resultaat kan opleveren. Daarnaast wordt de vastgoedwereld nog te veel gedomineerd door mannen. Door Miss toe te voegen, leggen we nogmaals de nadruk op het alternatieve en een andere kijk”, aldus Karel Van Den Eynde. 

Functionele herbestemming

In de lente van 2016 steken Michiel Van Balen en Toon Manders de koppen samen om hun ervaringen met de vastgoedmarkt te evalueren. Het duo, beiden ingenieur-architect, komt tot de vaststelling dat de klassieke benadering niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Ze verkiezen een frisse, alternatieve aanpak met een architecturale insteek. Kort daarna lanceren ze een oproep ter uitbreiding van hun team. Karel vervoegt het duo als vastgoedmakelaar. “Mijn functie als vastgoedmakelaar is onder meer het verkrijgen van mandaten van de eigenaars, zodat Michiel en Toon hun ideeën kunnen uitwerken met het oog op een functionele herbestemming met maatschappelijke impact. Dat laatste vormt ook de leidraad doorheen al onze projecten”, verklaart Karel.

Naast ‘herbestemming’ bezigt Miss Miyagi zich met projectregie waarbij ze bouwprojecten begeleiden in naam van de bouwheer. Eén van hun bekendst projecten is De Hoorn. De bakermat van Stella Artois is onder meer dankzij Michiel van Balen getransformeerd tot een innovatieve ontmoetings- en werkplek én ondertussen onlosmakelijk verbonden met de Leuvense Skyline. “Fase 1 van De Hoorn staat volledig op conto van collega Michiel. Fase 2, waarin we momenteel zitten, ontwikkelen we verder onder het label van Miss Miyagi als gedelegeerd bouwer,” zegt Karel. Het succesverhaal van De Hoorn, bekroond met onder andere de Leuvense Architectuurprijs 2015 en de prestigieuze Europa Nostra, EU prize for cultural heritage 2016, zorgde voor een boost binnen het bedrijf. 

Miss Miyagi

Gecontroleerd groeien 

Door de snelle groei van het bedrijf kwamen ze in 2019 tot het besef dat ze in een zogenaamde volwassenheidsfase waren beland. Het drietal had voorheen al ervaring met ondernemen, maar wilden dat de ontwikkeling van het bedrijf op een gezonde en gestructureerde manier zou verlopen. “Groeien is gunstig, zolang het op een gecontroleerd manier gebeurt,”, licht Karel toe. “De kennis ligt bij wijze van spreken op straat, want iedereen is doorgaans gekend met zowel de succesverhalen als de valkuilen en risico’s. Toch pikken we die laatste zelden op, waardoor de kans bestaat dat je dezelfde klassieke fouten maakt. In dat opzicht bood Accelero een noodzakelijk tegenwicht. Je belandt in een club van tien ondernemers, vaak een compleet andere achtergrond, die in aanraking komen met gelijkaardige obstakels. Door deze ervaringen met elkaar te delen, leer je de valkuilen (her)kennen en spiegel je ze aan jouw bedrijf. Zo ben je wél in staat bent om bepaalde fouten niet te maken. Vandaar ook de naam Accelero, want wie valkuilen ontloopt, kan nu eenmaal sneller groeien.” 

Ongeacht de verdere ontwikkelingen van het bedrijf blijven visie en strategie onontbeerlijk. Bovendien ambiëren ze bij Miss Miyagi geen oneindige bedrijfsuitbreiding. “Eén van de ratio’s waaraan we ons groeitraject koppelen, is onder meer het aantal medewerkers. Een gegeven dat ook erg tastbaar is in een sector waar datzelfde cijfer gelijkstaat aan het aantal te presteren opdrachten. Om die reden hebben we onszelf ook een limiet opgelegd. We beogen geen oneindige groei, omdat we de kwaliteit willen blijven bewaken en onze slagkracht willen vergroten. Om die reden bouwen we op dit moment ook aan een financieringsplatform dat in dienst staat van de ontwikkeling van bijzonder vastgoed met impact”, verduidelijkt Karel.

De vastgoedmarkt blijft een money driven business met vastgeroeste gewoontes. We proberen buiten dat kader te treden wat van ons een relatief innovatief bedrijf maakt in deze sector.

Karel Van Den Eynde, Miss Miyagi

Maatschappelijk rendement

Miss Miyagi

De huidige bezetting van Miss Miyagi is verspreid over verschillende disciplines. Naast een  meerderheid aan ingenieur-architecten beschikken ze ook over een vastgoedmakelaar (Karel zelf) en economische profielen. Via deze tandem onderzoeken ze alle aspecten die belangrijk zijn bij vastgoed om op een alternatieve manier te kunnen opereren. Deze innovatieve aanpak binnen een conservatieve markt heeft hen alvast geen windeieren gelegd. Voor de integrale project coördinatie van Hal 5, de voorheen leegstaande spoorweghallen bieden vandaag onderdak aan verschillende initiatieven en organisaties. Hal 5 kreeg ook de Leuvense Architectuurprijs 2018-2019. Iets waar men bij Miss Miyagi ook trots op is. In datzelfde jaar behaalde Karel een tweede plaats in de strijd om de Real Estate Award de Vastgoedbelofte van het jaar (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen). 

Karel spreekt echter bescheiden over de erkenning die hen ‘links en rechts’ te beurt valt. “De vastgoedmarkt blijft een money driven business met vastgeroeste gewoontes. We proberen buiten dat kader te treden wat van ons een relatief innovatief bedrijf maakt in deze sector. We zijn dankbaar voor deze erkenning, maar rendement is ons voor ons meer dan een percentage of een prijs. Het gaat ook om het maatschappelijke rendement en de positieve impact die een project teweegbrengt. Gebouwen kunnen perfect een impact hebben in een al dan niet-stedelijke context. Jammer genoeg is ons landschap zodanig geëvolueerd dat het steeds minder gebeurt, maar ook op dat vlak willen we tegen de stroom ingaan en aantonen dat het anders kan”, besluit Karel. 

 

Proximus