Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Minister Peeters: "Van havens multimodale hubs maken via spoor, water en de weg"

Minister Peeters: "Van havens multimodale hubs maken via spoor, water en de weg"

  • 15/09/2021

Tijdens de Voka-VeGHO portlunch kregen de bedrijven uit North Sea Port een toelichting over de Vlaamse havenstrategie en een aantal andere Gentse mobiliteitsdossiers van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Deze strategie reikt verder dan enkel infrastructuur en zet in op duurzaamheid, energie en tewerkstelling. De nieuwe havenstrategie pakt nieuwe uitdagingen aan en verzekert zo de toekomst van onze havens. Tegelijk werd ook de ‘Rail Roadmap 2030’ gelanceerd, een plan om het goederenvervoer via het spoor tegen 2030 te verdubbelen.

Vlaamse havenstrategie

Binnen de strategie krijgen de strategische doelstellingen en speerpunten voor de Vlaamse zeehavens voor de komende tien jaar vorm. De havens krijgen alle mogelijkheden om veel breder te gaan dan louter beleidsrichtlijnen rond infrastructuur opvolgen. Uitdagingen zoals klimaat, digitalisering en innovatie staan voorop. Internationale slagkracht en een verhoging van de concurrentiepositie zijn belangrijke groeipunten voor het slagen in deze uitdagingen.

Vlaamse zeehavens op de wereldkaart blijven zetten

De nieuwe havenstrategie heeft drie grote doelstellingen: de concurrentiepositie van onze haven versterken, duurzame groei en ontwikkeling realiseren en de toegevoegde waarde verhogen. “Om deze doelstellingen te halen, zetten we in op drie speerpunten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Eerst en vooral willen we de competitiviteit en het marktaandeel van onze havens als maritiem-logistieke industriële clusters behouden en versterken. Daarom blijven we inzetten op onze klassieke kerntaak, met name het vrijwaren van een veilige en vlotte nautische en maritieme toegang tot de havens. Daarnaast willen we de modal shift verder ontplooien en dus meer gebruik maken van het spoor en de binnenvaart voor de logistieke stromen van en naar onze havens. Ten slotte willen we de groene transitie realiseren via nieuwe, klimaatvriendelijke processen en technologieën en de afbouw van klassieke fossiele brandstoffen”, zegt Lydia Peeters.

Railroad map 2030

Ook Voka-VeGHO zet zijn schouders onder 'Rail Roadmap 2030' samen met diverse andere actoren (industrieën, transportbedrijven, spoorwegoperatoren, infrastructuurbeheerder, regulator, overheden). Met dit engagement geloven we in de ambitie om het goederenvervoer via het spoor tegen 2030 te verdubbelen! Innovatie, investeringen en digitalisering zullen essentieel zijn voor een intelligent en multimodaal vervoersysteem.

Railroad map 2030

Contactpersoon

Simon Brouckaert

Jong Ondernemen - Haven

imu - vzw - salesforce
AW_Digitalisering
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
Proximus
AW_Welt_6stappenplan
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - Recupel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende