Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Minister Elke Van den Brandt (Groen) duikt de cockpit in bij Brussels Airlines

Minister Elke Van den Brandt (Groen) duikt de cockpit in bij Brussels Airlines

  • 15/09/2021

Minister Elke Van den Brandt werd ontvangen door Brussels Airlines en Voka op de luchthaven, ter hoogte van Hangar 41. We brachten een bezoek aan de faciliteiten en kregen uitleg over het onderhoud van de vliegtuigen. In de hangar zorgen de ingenieurs van Brussels Airlines dagelijks zelf voor het preventieve en curatieve onderhoud van de vliegtuigen. Zeer zware onderhoudswerken gebeuren elders. Op basis van intelligente data aan boord van de vliegtuigen en het continu monitoren van verscheidene parameters wordt het onderhoud op de meest kostenefficiënte en veilige manier ingepland. De minister nam plaats in de cockpit wat leuke plaatjes opleverde. Zelf het toestel besturen zoals ze dat in Brussel met een tram mag doen, was (nog) niet aan de orde.

Vervolgens kon de minister de CEO van Brussels Airlines, Peter Gerber, ontmoeten in het b-house. Het was een open gesprek over de impact van de corona-crisis en de toekomst van de luchthaven en de maatschappij. Brussels Airlines heeft de zomermaanden min of meer goed doorstaan. De trafiek op lange afstand kende tijdens de zomer een volume van 70 à 75% van het passagiersvolume pre-corona. Op kortere afstand was dat ongeveer 60%. De reizigers hebben de weg dus teruggevonden, maar die trafiek is erg tijdsgebonden. De andere trafiek zoals zakenreizen is nog erg beperkt. Brussels Airlines verwacht dan ook een moeilijke winter.

De minister erkent het socio-economisch belang van de luchthaven voor ons land, en met name ook voor Brussel. De stad ziet af door het wegblijven van toeristen, zakenreizigers en pendelaars. Ze beaamt de nood aan een lange termijnoplossing voor de geluidsboetes en een lange termijn stabiel kader voor de luchthaven. De bevoegdheidsverdeling en de verschillende politieke belangen maken dit echter niet eenvoudig. Ze stelt voor om een intendant aan te stellen voor het dossier om één en ander zo objectief mogelijk aan te pakken.

Uiteraard kwam ook de klimaatuitdaging aan bod. Peter Gerber gelooft in de inspanningen die de luchtvaart vandaag wereldwijd al neemt en pleit voor een level playing field voor ‘sustainable aviation fuels’. De productie daarvan laat op zich wachten want vereist gigantische investeringen.

Tot slot brak de CEO van Brussels Airlines een lans voor een betere ontsluiting van de luchthaven. Het wordt tijd om te focussen op het nationaal belang van de luchthaven en deze deftig intermodaal te ontsluiten. Een hogesnelheidslijn met een 360° catchment area is onontbeerlijk. “Je moet vlot in de luchthaven geraken anders vlieg je er niet. Vandaag verliezen we enorm veel passagiers aan Schiphol die volop inzetten op bereikbaarheid.” Een meer dan interessante stage dus op Brussels Airport voor een Brusselse minister van mobiliteit!