Skip to main content
  • Nieuws
  • Minireeks 'Technologie van de toekomst': Artificial Intelligence

Minireeks 'Technologie van de toekomst': Artificial Intelligence

  • 04/09/2020

Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning en Internet of Things. Het zijn termen die de laatste jaren meer en meer de kop opsteken. Maar hoe pas je die trends nu toe in jouw bedrijf en waar vind je de juiste personen? Dat kom je op 9 oktober tijdens XpertFinder te weten. Bernie Claessens licht alvast een tipje van de sluier mee rond Artifical Intelligence en opent onze minireeks in de aanloop van het evenement.

AI

Over Bernie Claessens

Bernie Caessens (Resolved) behaalde een doctoraat in de psychologische wetenschappen. Hierna schakelde hij over op neurowetenschappen en onderzocht hij hoe het brein beslissingen maakt. Na zijn academische carrière werkte hij in de consumer electronics-branche en biotechnologie. Zijn functies stonden vaak in het teken van digitale technologie en hoe dit toegepast kan worden op menselijk gedrag.

Bernie Caessens, expert Artificial Intelligence

Weet jij als AI-expert in welke sectoren de technologie de grootste toegevoegde waarde heeft?

Artifical Intelligence kan in alle sectoren zowel waarde toevoegen als creëren. Toevoegen omdat de technologie een nieuwe golf van automatisatie mogelijk maakt door patroonherkenning en -classificatie. Je vindt daar toepassingen van in zowat alle sectoren. Van de financiële tot de industriële sector. Daarnaast zorgt AI ook voor waardecreatie door het ontsluiten van bedrijfsmodellen die ervoor niet rendabel waren of door volledige nieuwe modellen te maken. Denk maar aan Airbnb, Amazon of Google. Al die bedrijven maken gebruik van een of andere AI-vorm binnen de kern van hun bedrijfsvoering. Maar waarde toevoegen op één domein impliceert ook waardeverlies op andere domeinen.

Wat is de grootste uitdaging voor bedrijven die AI willen implementeren?

Data, ongetwijfeld. Expertise valt overal te halen of te kopen, maar data (meestal) niet. Kwalitatieve gegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde vandaag. En ondanks de keynotes die het belang daarvan aankaarten, zitten we helaas nog al te vaak met Big Useless Data. 

Zijn er ook gevaren verbonden aan de technologie?

Het grootste gevaar van AI op dit moment schuilt in onszelf. Het is een technologie die heel wat voordelen biedt als je ze correct toepast. Maar zo vanzelfsprekend is alles nog niet. Het is hard, gespecialiseerd en delicaat werk om een goede AI-toepassing te bouwen. Als we onze algoritmen snel en haastig voeden met verkeerde data, trekken we dus ook conclusies die volledig naast de kwestie zijn.

Een ander gevaar is dat we onze algoritmen aanwenden voor verkeerde dingen zoals het manipuleren van andere data. Om dat te counteren hebben we nood aan een breed maatschappelijk debat rond deontologische regels voor AI. En daar moeten we onze wetgeving op aanpassen.

Het grootste gevaar van AI op dit moment schuilt in onszelf.

Bernie Claessens

Hoe zal AI de grootste impact hebben in de toekomst?

Een moeilijk vraag zonder te verzeilen in science fiction-sferen. Op korte termijn - en dan heb ik het over de komende 20 jaar - zullen de arbeidsmarkt, het onderwijs en onze besluitvorming de grootste impact ervaren. Er zullen jobs verdwijnen maar die zullen er ergens anders ook wel weer bijkomen. De vraag is voornamelijk of we over de juiste competenties beschikken om die jobs in te vullen.

En daarom is de link met het onderwijs zo belangrijk. Her en der hoor je volop de vraag vanuit de industrie naar digitale skills. Tegenwoordig vereist zowat elke job technologische competenties en dat zal met de komst van AI alleen maar toenemen. Dan kunnen we hopen dat als AI verder ontwikkelt ons helpt door processen eenvoudiger te maken. Maar zelfs dan zullen we uit ander hout gesneden moeten zijn, alleen al als we de enorme stroom aan data te baas willen zijn en blijven. Vandaar dat besluitvorming een rol zal spelen. Een grotere en betere toegang tot (hopelijk) juiste data zal een impact hebben op de wijze van beslissingsneming, van bedrijven tot politiek.

Op welke AI-ontwikkelingen verheug je je het meest?

De nieuwe stappen die we zetten op vlak van ongesuperviseerd leren binnen neurale netwerken en de ontwikkeling van algoritmes om hogere cognitieve functies te benaderen (zoals bv. redeneren) en de integratie van neurale netwerken met symbolische benaderingen van AI. Daarnaast is er volgens mij een zeer interessant sociaal fenomeen dat bijdraagt aan de explosieve groei van AI. Heel wat algoritmen, ook die van grote bedrijven zoals Google, worden veel sneller publiek gemeengoed (de open-source-beweging). AI is echt een kind van
de samenwerking. Meestal vrijwillig van een globale gemeenschap van mensen die elk op hun manier
een kleine of grote bijdrage leveren. Zo blijft de technologie echt van en voor iedereen. Hopelijk blijft dit in de toekomst ook het geval.

Welke verrassende klanten maken gebruik van AI-toepassingen?

Als je AI enkel associeert met geavanceerde deep learning-netwerken, dan maakt niemand hier voorlopig gebruik van. Op dit moment gebruikt iedereen algoritmen. In hoofdzaak om hun beslissingen te ondersteunen, data te ontsluiten die voorheen niet toegankelijk was en patronen
te ontdekken.

Het meest verrassende voor ons is dat al onze klanten in het domein van Human
Resources zitten, waar de data altijd gaan over menselijk gedrag en de impact hiervan op de
bottom-line van de organisatie. Niet meteen de hoek waar je algoritmen verwacht, toch?

Contactpersoon

Valérie Smessaert

Ledenrelaties - Events & Netwerking