Skip to main content
  • Nieuws
  • Milieuvergunning Eurostadion - Eerst mobiliteitsoplossingen, dan pas grote projecten

Milieuvergunning Eurostadion - Eerst mobiliteitsoplossingen, dan pas grote projecten

  • 09/06/2017

Werkgeversorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant vindt de beslissing van het provinciebestuur om de milieuvergunning voor het Eurostadion te weigeren wegens de mobiliteitsproblemen, de enige juiste keuze. Er moeten minstens harde garanties zijn voor een oplossing maar nog beter zou zijn dat de geplande mobiliteitsmaatregelen in uitvoering zijn, voor er nieuwe grote projecten kunnen starten.

"Eerder noemde onze voorzitter Erwin Ollivier de provincie Vlaams-Brabant een astmapatiënt wiens keel langzaam verder dichtgeknepen wordt. Het is duidelijk dat grote projecten zonder geïntegreerde én geïmplementeerde mobiliteitsoplossingen de draagkracht van onze provincie ver overstijgen”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant.

“Je kan in een dichtgeslibde regio als de onze geen nieuwe ambitieuze initiatieven meer ontplooien vooraleer het openbaar vervoersnetwerk verder is uitgebouwd, de broodnodige verbeteringswerken aan de ring zijn uitgevoerd en de modal shift (overstap van de auto naar alternatieven) actief in gang is gezet door de invoering van o.a. een kilometerheffing, één vervoersticket voor NMBS, de Lijn en MIVB, de invoering van een echt mobiliteitsbudget en een verder uitbouw en verbetering van de fietsinfrastructuur.”

 

Voka Vlaams-Brabant is dan ook tevreden dat het provinciebestuur dezelfde redenering volgt. “We blijven het Eurostadion een interessant project vinden, maar weigeren mee te stappen in het tijdsopbod naar het EK toe. Eenmaal de maatregelen voor de aanpak van de mobiliteitsproblemen werkelijk op het terrein tastbare resultaten vertonen, zullen we met veel enthousiasme ijveren om dergelijke initiatieven die een meerwaarde voor onze regio kunnen vormen, vorm te geven”, besluit Peter Van Biesbroeck.

Contactpersoon

Je kan in een dichtgeslibde regio als de onze geen nieuwe ambitieuze initiatieven meer ontplooien zonder een beter openbaar vervoersnetwerk, de broodnodige verbeteringswerken aan de ring en een actieve modal shift.

Proximus