Skip to main content
  • Nieuws
  • Migratie en Integratie, remedie voor krappe arbeidsmarkt

Migratie en Integratie, remedie voor krappe arbeidsmarkt

  • 24/10/2018

Vorige week publiceerde de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW) een rapport over migratie en integratie. Dit rapport sluit aan bij de recente Voka Paper over dit thema: beide vertrekken van het gegeven dat iedereen mee in het bad moet als we tot een echte integratie willen komen en van migratie een succesverhaal willen maken. We hebben er alle baat bij om alle beschikbare talenten te benutten. Naast het maatschappelijke belang van integratie, zijn de behoeften op de Vlaamse arbeidsmarkt ook gigantisch.  

  • Voka somt, in lijn met het rapport van HRW,  enkele voorstellen op die bijdragen tot een toekomstgericht migratiebeleid:
  • Taalremediëring, stages en mentoringprogramma’s op de werkvloer 
  • Een efficiëntere en vlottere erkenning van in het buitenland verworven competenties en diploma’s kunnen arbeidsmarktintregratie versterken. 
  • Het actief aantrekken van hooggeschoolden en knelpuntprofielen uit het buitenland.

Vorig jaar liepen bij de VDAB maar liefst 25Integratie op de arbeidsmarkt0.000 vacatures binnen. En dat tempo zal niet afnemen: tussen 2021 en 2026 zullen we ongeveer 405.000 vijftigplussers moeten vervangen op de arbeidsmarkt. Terecht benadrukt de HRW dan ook dat de integratie op de arbeidsmarkt van niet-EU-immigranten ook afhankelijk is van niet immigratie gerelateerde factoren, die ook de arbeidsmarktparticipatie van de autochtonen beïnvloeden. Denk aan het gebrek aan financiële stimuli om te gaan werken, beperkte beroepsmobiliteit, geringe geografische mobiliteit, onvoldoende kennis van de landstalen, gecentraliseerde loonvorming, enzovoort.

Om de werkzaamheidscijfers specifiek voor allochtonen te verbeteren, pleit de HRW voor wijzigingen aan het migratiebeleid. Voka ijvert al lang voor een migratiebeleid dat actief hooggeschoolden en knelpuntprofielen aantrekt. Ook VDAB kan nog meer dan vandaag binnen en buiten de EU jobbeurzen organiseren om die profielen aan te trekken. Er moet een snelle en klantvriendelijke procedure komen voor buitenlands talent door de installatie van één onthaalloket, waar zowel de arbeidskaart als de verblijfskaart aangevraagd kunnen worden, en met een snelwegprocedure voor hooggeschoolden. 

De inschakeling op de arbeidsmarkt van allochtonen is voor de HRW de tweede belangrijke as waar verbetermarge is. Volgens Voka is talenkennis een belangrijk instrument voor arbeidsmarktintegratie, vandaar dat zowel op de schoolbanken als op de werkvloer ingezet moet worden op taalremediëring. Zo kan het aanbod cursussen ‘Nederlands als tweede taal’ toegankelijker worden gemaakt voor werkenden met meer lessen ’s avonds, in het weekend of op afstand. 

 “Om zoveel mogelijk kansen te geven aan kandidaten met een migratie-achtergrond is het belangrijk dat het HR-beleid volledig georiënteerd wordt op competenties.”

Stages zijn een springplank naar regulier werk. Zij moeten toegankelijker worden voor leerlingen met een beperkter netwerk. Ook mentoringprogramma’s kunnen volgens Voka de integratie op de arbeidsmarkt versterken. Verder zijn de efficiëntere en vlottere erkenning van in het buitenland verworven competenties en diploma’s belangrijk als opstap naar een job. Om zoveel mogelijk kansen te geven is het belangrijk, zowel voor de kandidaten als voor de bedrijven zelf, dat het HR-beleid volledig georiënteerd wordt op competenties. Onderzoek toont aan dat anoniem solliciteren hier niet het gepaste middel voor is, omdat het personen met een migratie-achtergrond mogelijks benadeelt. Een HR-beleid gericht op competenties is alert voor discriminatie, bijvoorbeeld in selectieprocessen. Aanvullend kunnen positieve acties uitgewerkt worden die van tijdelijke aard zijn en die remediëren waar de verschillen te groot zijn. 

Met deze voorstellen wil Voka bijdragen tot een toekomstgericht arbeidsmigratiebeleid, met een volwaardige plaats voor nieuwkomers, maar ook voor de huidige inwoners met een migratieachtergrond binnen de maatschappij. 

Lees de Voka Paper hier.

Veronique Leroy - Senior Adviseur Arbeidsmarkt & Sociaal Recht - veronique.leroy@voka.be - 0478 88 03 34

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez