Skip to main content
  • Nieuws
  • Met stadsboulevard zonder alternatieven spant Brussel de kar voor het paard

Met stadsboulevard zonder alternatieven spant Brussel de kar voor het paard

  • 08/02/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is het idee voor Brusselse stadsboulevards niet ongenegen, maar vraagt dat er eerst werk gemaakt wordt van alternatieven vooraleer de toegang tot Brussel beperkt wordt. “Een leefbare stad met ruimte voor woningen, bedrijven en toerisme juichen we toe, maar dan moet aan alle voorwaarden voldaan zijn. Zonder een verbeterde ring rond Brussel, overstapparkings, openbaar vervoer en fietssnelwegen, spant Brussel de kar voor het paard. Het duwt de verkeersproblemen naar de periferie en zorgt voor een hoofdstad die nog minder bereikbaar is. Daardoor dreigt men ook de bedrijven weg te duwen uit de stad”, betreurt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

E40Het idee om de toegang tot Brussel via de E40 uit Leuven / Luik en de A12 te versmallen, is niet nieuw. Maar net als bij de lancering van die plannen eind 2016, ziet Voka dat er geen alternatieven zijn om de verminderde toegang op te vangen. “De kar wordt voor het paard gespannen. We pleiten al langer voor multimodale oplossingen voor het woon-werkverkeer: meer openbaar vervoer, fietssnelwegen, verbeterde weginfrastructuur en overstapparkings die op de juiste locatie een vlotte aansluiting garanderen op het openbaar vervoer”, aldus Voka. “Laat ons eerst werk maken van die alternatieven, voor we de aorta’s van de stad versmallen”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Zonder alternatieven worden de verkeersproblemen naar de noordrand van Brussel geduwd, wat zowel voor de bedrijven daar als voor de bedrijven in Brussel nefast is. “Vorig jaar was er nog een studie van de KU Leuven dat de netto-banengroei in Brussel quasi nul was, omdat er evenveel bedrijven – en dus jobs – wegtrokken uit Brussel als er bijkwamen. De mobiliteit in en naar de hoofdstad verder bemoeilijken, zal ook de aantrekkelijkheid van Brussel voor bedrijven, investeerders en potentiële werknemers verminderen”, aldus Hans Maertens.

Oproep aan Vlaamse en Brusselse regering

Voka roept de volgende Brusselse en Vlaamse regeringen op om vanaf dag 1 samen te werken om de mobiliteitsknoop in Brussel en de Vlaamse rand te ontwarren. “We hebben jaren gepleit voor zo’n overeenkomst, een Memorandum of Understanding, maar dat is er nooit gekomen. Het is echter door samen te werken dat we de mobiliteit en dus ook de leefbaarheid en het bedrijfsleven zowel in Brussel als de Vlaamse rand kunnen versterken.”

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD