Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Met onze netwerk­activiteiten spelen we kort op de bal van thema’s die vandaag meer dan ooit actueel zijn.”

“Met onze netwerk­activiteiten spelen we kort op de bal van thema’s die vandaag meer dan ooit actueel zijn.”

  • 05/10/2022

Deze maand gaan we langs bij Yoeri Vissers, Safety and Environmental Manager bij Datwyler Pharma Packaging Belgium. Als voorzitter van het Voka-netwerk Milieu & Veiligheid bouwt hij samen met zijn stuurgroep enthousiast een hechte netwerkgroep en een boeiende agenda van netwerkactiviteiten uit.

speeddate

 

Wat is de missie van het Voka-netwerk Milieu & Veiligheid?

“Met ons netwerk willen we Limburgse milieu- en veiligheidsprofessionals op een informele manier samenbrengen om samen van gedachten te wisselen over de implementatie en toepassingen van milieu- en veiligheidsregelgeving en -normen. Welke impact hebben deze complexe en snel wijzigende regels op ons werk? En welke evoluties en trends zien we op ons af komen? Onze leden hebben trouwens de nodige inspraak om interessante agendathema’s aan te brengen. Het delen van kennis en ervaringen is altijd verrijkend.”

Wie zijn de leden van jullie netwerk?

“Met ons netwerk richten we ons voornamelijk tot de grotere bedrijven in onze provincie. We verwelkomen vooral milieu- en veiligheidsprofessionals uit productiebedrijven, omdat zij met dezelfde uitdagingen en vraagstukken geconfronteerd worden. Grote bedrijven hebben vaak andere milieu- en veiligheidsuitdagingen dan kleinere kmo’s. Elk lid van onze netwerk moet werkzaam zijn als milieucoördinator en/of veiligheidsverantwoordelijke. Consultants kunnen geen deel uitmaken van onze netwerkgroep.”

Wat is jouw rol als voorzitter?

Als voorzitter leg ik samen met onze stuurgroep – Ludo Vandoninck van Group Machiels en Jan Maas van Visko Teepak – de onderwerpen vast die aan bod komen. Voor de keuze van die thema’s baseren we ons op wat vandaag actueel is en wat er leeft binnen bedrijven. Ook het zoeken van geschikte sprekers is een van onze opdrachten. Dit gebeurt vaak in overleg met de overheden, omdat zij voor ons vakgebied belangrijke stakeholders zijn en we met hen een goede verstandhouding willen behouden. Via ons netwerk kunnen overheden voeling houden met wat leeft binnen ondernemingen. Die wisselwerking levert een win-winsituatie op.”

 

“In onze netwerkgroep heerst een echt ‘Limburg­gevoel’. De meeste leden kennen elkaar al lang, wat voor een erg aangename sfeer zorgt.”

 

Welke impact had de coronapandemie op jullie activiteiten?

“Net zoals voor de andere Voka-netwerken waren de voorbije jaren ook voor ons netwerk niet makkelijk. Onze netwerkleden hadden in hun bedrijf immers de handen meer dan vol om de strijd tegen het coronavirus mee in goede banen te leiden. Toch deden we ons best om zoveel mogelijk netwerkactiviteiten te laten doorgaan, digitaal of in een hybride vorm. Dankzij de accommodatie die Voka – Kvk Limburg ons ter beschikking stelde, konden we de veiligheidsregels – voldoende afstand houden en ventilatie – goed respecteren. Activiteiten op verplaatsing zetten we echter op een laag pitje, omdat dit praktisch moeilijk te realiseren was.”

Welke netwerkactiviteiten voorzien jullie de komende maanden?

“Voor het komende seizoen hebben we een boeiend programma opgesteld. Aan actuele onderwerpen geen gebrek, rekening houdend met de voorbije droge en hete zomer. Het thema ‘water’ wordt sowieso een belangrijk agendathema. Ook PFAS mag niet op de kalender ontbreken. Samen met een kennismaking rond de huidige aanpak van de omgevingsinspectie worden dit de pijlers van onze kalender. Tegelijk zal elke sessie voor minstens de helft gewijd zijn aan de bespreking van uitdagingen die onze leden zelf mogen aanbrengen.”

Wat zijn sterke punten van jullie netwerk?

“In onze netwerkgroep heerst een hecht en warm ‘Limburggevoel’. De meeste leden kennen elkaar al lang en hebben dus aan een half woord voldoende om een bepaalde problematiek te begrijpen. Ik ben erg trots op de open en informele sfeer die in ons netwerk heerst. Onze leden vertrouwen elkaar. En omdat veiligheid en milieu vaak een specifiek thema is in elk bedrijf, kunnen we ons duidelijk onderscheiden van andere netwerken.” 
 

Meer weten?

Eline Stragier
Senior Coördinator Netwerken
eline.stragier@voka.be


www.voka.be/limburg/netwerken 

Contactpersoon

Eline Stragier

Senior coördinator Netwerken

Artikel uit publicatie